אדרת עולם

 
 
אדרת עולם', או בשמה האחר 'רייקי אדרה', היא תדר אנרגטי נעלה המשלב אור אהבה וקדושה גם יחד! זהו תדר האהבה הקוסמית, המרפאה והחומלת, כשהיא משולבת, כמו מחול אוהבים, עם עוצמות האור ורפואתו מחד ועם קדושת הבורא מאידך.

ברובדי הקיום והתודעה ה 5 עד ה 12 הרב והבין מימדיים של היקום בו אנו מתקיימים כיום, מקבלת 'אנרגיית החיים האוניברסלית', או בשמותיה האחרים ה 'פראנה' ה 'צי' או ה 'קי', ביטוי תודעתי ומוחשי ביותר בדמותן של גישות ושיטות טיפול אזוטריות שונות אשר חלקן מבססות עצמן על מהות האור והאחרות על מהותה של האהבה הקוסמית המרפאה.

כזו היא ה 'רייקי' על כל רבדיה, כפי שהיא מוכרת לנו היטב כיום – הן כשיטת טיפול אנרגטית-תודעתית והן כתדר אנרגטי שמהותו 'אהבה'.
כזה הוא גם ה 'ההילינג', על כל רבדיו ושיטות הטיפול והריפוי המבססות את דרכי הריפוי שלהן על תדרי ורטטי ה'אור' השונים.
וכזו היא 'אדרת עולם' - אף שהחיבור אל 'אדרת עולם' מתבצע בסדרה של 4 חניכות רצופות, דו-חודשיות, הרי שאני בהחלט יכולה להגדירה כ 'גישה טיפולית אנרגטית' לכל דבר ועניין, שכן היא באה לידי ביטוי בכל רובדי הקיום והתודעה של האדם, בכל האושיות והמימדים הפיזיים, הרגשיים, המנטליים והרוחניים שלו – הרב והבין מימדיים גם יחד!
הייחודיות של 'אדרת עולם' היא שלתדרים הללו של אור ואהבה המוכרים לנו עד כה מתווספת 'אדרה' – תדר של קדושה, של קדושת הבורא, Prime Creator בורא ראשוני-בוראה ראשונית – ומכאן שמה.

זוהי גם הסיבה מדוע ניתן ל 'אדרת עולם' שם נוסף – 'רייקי אדרה' – כדי לציין את שילוב הקדושה בתוככי ההוויה האלוהית הקיימת בכל אדם ואדם, כדי לבטא בפיזי את ההתעוררות וההתעלות הקוונטית המהירה, המיידית כמעט, של אנושות שלמה, של כל חי וקיים על פני אדמות טרה Terra, למן המימד הקיומי התודעתי ה 5 בו רוב רובה של אוכלוסיית ארץ מתקיימת כיום, ועד למימדים הנעלים ה 12 עד ה 24, תודעתיים וקיומיים כאחד, רב ובין מימדיים ומרחביים כאחד.

על מנת להמחיש את דבריי אציין את 'סולם יעקב' האישי והפרטי של כל אחד ואחד – כאשר אדם נפתח אל לבבו, אל רוחו ונפשו ותודעתו גם יחד, מתעמק לו החיבור אל אנרגיית החיים האוניברסלית המקיימת את כל היש, בהתאם כמובן לפי בחירתו האישית. אם למשל בחרנו מלכתחילה את הערוץ האנרגטי של ה 'אהבה', זו מתעלה יחד איתנו, מתקדמת יחד איתנו בסולם ההתעלות האישית שלנו, הן כפרט והן כקולקטיב.
כך גם הדבר עם 12 קרני האור הבריאה והיצירה של היקום.
 
 
 
 
 
 
 
הן פועלות במקביל להתעלות שלנו במעלה רובדי הקיום והתודעה הרב והבין מימדים של היקום. במהלך מסע זה, אנו מגיעים ברוחנו ובתודעתנו, במלוא הווייתנו ומהותנו, וכפי יכולותינו האישיים להכיל ולכייל תדרים ורטטים אלו, אל הרבדים והמרחבים הנעלים, בהן מתחילות קרני האור להתכנס אל תוך עצמן עד שלבסוף הן מתאחדות ומתחברות אל נקודת פתיחה חדשה, נקודת אחדות ואיחוד מלאים המשלבים את מלוא התדרים וההיבטים הקיומיים של האדם עצמו עם מלוא אלו של האהבה האור והקדושה גם יחד, קדושה שמצטרפת לה לראשונה במרחבים קיומיים ותודעתיים נעלים אלו.

לזה היקום קורא 'איחוד שדות מקור'. ונקודה זו, היא 'אדרת עולם'!

זוהי נקודת עוגן ראשונה, נקודת ארקה יקומית המאחדת כאמור את אהבת היקום עם אורו וקדושתו. ובמילים אחרות, זוהי נקודת פתיחה של מפץ חדש, נקודת התכנסות פנימית של 12 קרני אור האהבה והקדושה גם יחד, נקודה המאפשרת לנו כבני אדם, לכל חי וקיים, לכל דבר ודבר על פני האדמה, להתפשט לכל עבר, להתרחב, להתעצם, ליצור ולברוא עוד מתוך עמדה חדשה עד להתכנסות הנוספת ולנקודת העוגן הבאה... עד אשר מלוא 144 היבטי הקיום האלוהיים של 'מסדר מלכ-צדק' לאור שלום ואחוות עולם מתכנסים ומתאחדים לבסוף לאחד - מקור כל המקורות.

ומה משמעותם של דברים? בפשט, בחוויותינו והתנסויותינו את ה 'חיים', התדר של 'אדרת עולם' מוביל אותנו במסענו הרוחני האישי והגלובלי דרך תהליכים מואצים של העצמת כל היש והקיים בחיינו כיום, של ניקוי כל מה שאינו רלוונטי ונחוץ לקיומנו כיום ולריפויו, קרי התמרתו והחלפתו בחדש, תוך שהוא מפעיל בנו את אותם קידודי אור-חיים חדשים אשר מאפשרים לנו לבסוף להגשים ולממש את מלוא מאוויי נשמתנו, נפשנו ולבבנו - לחבור אל המקור, אל נשמת העל האלוהית שהננו !

תדר זה מאפשר לנו להמשיך במסענו על פני האדמה, תוך שאנו מתעלים (מלשון התעלות ascension) כפי יכולותינו להכיל ולכייל תמורות אלו בחיינו כיום, הן כפרט והן כקולקטיב, עד אל המימד הקיומי-התודעתי ה 24, משם נובעת לה אותה נקודת העוגן הראשונה, היא 'אדרת עולם'. בכך אנו מאפשרים לעצמנו לבטא ולחיות את חיינו במילואם, באופן שבו הם מתקיימים בהרמוניה ובאיזון מלאים 'כמו מטה כן מעלה, כמו מעלה כן מטה'.

במישור הפרגמטי, הטיפולי, נושאת עמה 'אדרת עולם' היא 'רייקי אדרה', את תדר הרפואה הקוסמית, תדר שנקרא 'רפא-אל'. ההיררכיה הרפואית הקוסמית של רב שרף רפאל על כל מלאכיו ושרפיו הם "רפאים" (מלשון רפא-אל), אשר מתפקידם לעגן ולאזן את התדרים של היקום בתוכנו, בכל שלב ושלב בקיומנו ובחיינו העכשוויים, הקודמים והעתידיים ובכך לעזור לנו לרפא את עצמנו בכל רמות היותנו והווייתנו. כתוצאה מכך, הגישה הטיפולית-האנרגטית הנלווית אל 'רייקי אדרה' מעגנת ומבססת עצמה מחד על היסודות הקיימים כבר של הרייקי וההילינג גם יחד ומאידך על העוצמה החומלת והמרפאה של 'רפא-אל', היא עוצמתה של הרפואה היקומית הנעלה שמתעלת את תדרי הריפוי השונים להם אנו נחשפים במהלך מסע ההתעלות האישי והקולקטיבי כאחד.

תהליך ריפוי שכזה משלב במקביל את מלוא המערכות האנרגטיות הקיימות בגופינו יחד עם המערכת האנדוקרינית של גופנו הביולוגי. ובמילים אחרות, הצ'קרות הראשיות והמשניות, המרידיאנים, ובכלל כל גוף האור שלנו, קרי מלוא השדה האלקטרו-מגנטי שלנו על כל היבטיו ורבדיו הביולוגיים, ההילתיים, האתריים והאסטראליים גם יחד, חוברים אל המערכת האנדוקרינית בגופנו וכולם כאחד, במארג מופלא של גרידי אור, לוקחים חלק פעיל ביותר בתהליך הריפוי עצמו – במידה התואמת והנכונה לו לאדם לאותו שלב ב 'סולם יעקב' הפרטי שלו בו הוא נמצא בעת הטיפול עצמו.

הדימוי הכי נכון לי שאני יכולה להמחיש בפניכם את דבריי זה 'מארג של כלים שלובים'; האנרגיה הישנה מותמרת ומתנקה ונרפאת ובמקומה באה לה אנרגיה החדשה-ישנה עתיקת יומין אותה מכירות היטב הן נשמת העל שלנו והן תודעתנו הנעלה, זו של מטה כמו זו של מעלה. ומבלי לבטל את השיטות הקיימות כעת בעולם הרייקי וההילינג בכללותו, מביאה 'אדרת עולם' היא 'רייקי אדרה' עוד חיות, עוד 'חיים', מעצימה את התדרים הקיימים ומעלה אותם בבת אחת אל אותו מרחב שבו השדה המאוחד של הישן והחדש יכולים ומסוגלים להתאים ולאזן את עצמם כמו באיזון ברומטרי; בכך למעשה מעצימה 'אדרת עולם' את הקיים, ומקפיצה את כל היש הישר אל רובדי התודעה הנעלים הללו – קרי הרבדים ה 12 עד ה 24 התודעתיים והקיומיים הרב והבין מימדיים של היקום. שיטות הטיפול הללו מקבלות את זריקת העידוד שלהן, את התמריץ האנרגטי העצום הזה מ"אדרת עולם", ובכך הן משפרות ומביאות ריפוי קוונטי מיידי לחלוטין, לכאן ועכשיו, בזכות העובדה שהן פועלות יחד, בהתאמה, באיזון ובהרמוניה מלאים! וכשזה קורה התמורה להתמרה מגיעה לאלתר ומיידית!

4 החניכות אל התדרים של 'אדרת עולם' היא' 'רייקי אדרה' חושפות בפנינו כלים אנרגטיים קדומים עד מאוד, כלים שחוזרים לאנושות בקאמבק גדול ומעצים שמשיב עטרה ליושנה. השימוש בכלים אלו מאפשר לאדם, באופן הראוי לו ולטובתו הנעלה והפיזית-ארצית כאחד להגיע אל אותו מקום בו הוא מסוגל להכיל ולכייל רטטים ותדרים חדשים אל תוך חייו, ובתוך כך לאפשר את התקדמותו הרוחנית – וזאת גם אם מעודו לא נחשף אל הרוח קודם לכן!

וכמה מילים אודות הביטוי 'הקפיצה הקוונטית':
בתאריך 22.12.2012 חל השינוי, מפנה משמעותי מאוד לאנושות כולה וברחבי האדמות והימים של פלנטת ארץ שלנו. הפלנטה כולה קפצה ממימד התודעה השלישי אל החמישי. היינו עדים להיערכות גלקטית של כל כוכבי מערכת השמש שלנו למול קבוצת כוכבי הפליאדות, וממנה והלאה בקו ישר אל השמש המרכזית, היא כדור האור הנובע ממרכזה של גלקסיית שביל החלב.

כמו כן, הציר של כדור הארץ החל לשנות זווית באופן הדרגתי ביותר, תהליך שמתמשך גם כיום, ובכך הוא גורם לכדור הארץ לשנות את זווית התנועה הסיבובית שלו על צירו. תהליך שכזה קורה אחת ל-26000 שנים לממוצע, כשהוא מלווה בדרך כלל גם בשינויים אקלימיים, גיאוגרפיים וגיאולוגיים קיצוניים ביותר. שינויים אלה אכן מתרחשים בימים אלו ואנו עדים להפשרת הקרחונים, לרעידות אדמה, לסופות קיצוניות ועוד. יחד עם זאת, הם אינם שינויים המביאים חורבן כלל עולמי כפי שחזו נביאי הזעם למיניהם, אלא במקום זאת מתחולל הרס מקומי של הישן וצמיחה של החדש מתוכו. במקביל, גם התדרים האלקטרומגנטיים המקיפים את כדור הארץ השתנו בהתאם לשינויי הציר של כדור הארץ, ובהתאם להתעלות האישית והגלובלית שלנו אל ממדי התודעה החמישי עד העשרים וארבעה. על כך בדיוק מדבר "הקריון" כאשר בהגדרת תפקידו, "מן השירות המגנטי", הוא מדבר על הנחיצות היומיומית כמעט, מרגע לרגע, לאזן את השדה האלקטרומגנטי באופן שנוכל להכיל את התדרים החדשים השוטפים את ארץ ללא הפסקה מרגע תאריך השינוי ועד רגע זה ממש.

הפועל היוצא של כל זה הוא שאנו חייבים להתמיד לאזן את עצמנו כל העת באופן שנוכל להכיל ולקלוט את כל המידע העצום שמגיע אלינו בימים אלו מהיקום. משום שכל היש על פני כדור הארץ חייב בהתמרה זו כדי שיוכל להכיל ולכייל עוצמות ותדרים אלקטרומגנטיים חדשים אלו, לקיים ולנווט מחדש את החיים החדשים שלמולם באופן שיהיו בהלימה מלאה עם רצון נפשם חיה-יחידה, עם דעתם, נשמתם והוייתם. כך בדיוק קורה גם עם מגוון התדרים האנרגטיים הטיפוליים אותם קיבלנו כמתנת יקום לאורך שנים רבות בעבר; אלו הם תדרים שהיו נכונים למימד התודעה השלישי אך הם כבר אינם מספיקים לאלו של החמישי ועד השנים עשרה, בו נמצאת רוב רובה של האנושות העכשווית, ומכאן כי התמרה, התאמה, איזון ואיחוד נדרשים ומתבקשים מאליהם.

ואת זאת בדיוק עושה 'אדרת עולם'!