מהן יסודות ארץ

 
תורות ותרבויות אנוש רבות ומגוונות קמו להן לאורך כל תקופת קיומה של האנושות. בבסיס כולן עומדת הקביעה כי כל חומר באשר הוא מכיל בתוכו ארבעה, יש אומרים חמישה יסודות עיקריים המרכיבים אותו על כל היבטיו. כל האמונות במידה זו או אחרת קושרות את עצם קיומן ופועלן ביסודות אלו. ויתרה מכך, ידע מאוד ברור ומדויק קיים גם בכל התורות האזוטריות שמדברות על היסודות, ונותנות ביאור פילוסופי ואזוטרי נרחב על כל יסוד ויסוד, משמעותו, האינטראקציה שבין היסודות, וכמובן, השלכותיו על האדם.
קיימים הרבה מאוד מאמרים העוסקים בדבר, ואני מזמינה אתכם לפנות אל המקורות הרלוונטיים. בטוחני שתמצאו שם מידע רב המתאים לכל אחד ואחד מכם.

כשביקשתי לבחון מהו המקור הראשוני שממנו והלאה התפתח המושג "ארבעת היסודות" או "חמשת היסודות", בחרתי בראש וראשונה להבין מה משמעות המושג, לא רק מבחינה מילונית גרידא, אותה אני יודעת היטב, כי אם בעיקר מבחינת המשמעות הרוחנית והתפיסה הפילוסופית העומדת מאחורי כל יסוד ויסוד.
מילון א.א.שושן (כרך י-ס, ע' יסוד, עמוד 495) נותן מספר פירושים למושג. אני בוחרת לצטט מתוכם שלושה ביאורים להם התחברתי ושלדעתי יש להם קשר לתוכנו של מאמר זה ושל הבאים אחריו:
"*3: מקור, ראשית: 'והבטת מה אתה ומאין יסודך – יהודה הלוי, יה-שמך'...
*5: חומר עיקרי: 'וראשית לכל נברא יסודות אשר ברא, ומה נפלאה חכמה בארבע יסודותיו, והם אש והרוח ומים והעפר – מתוך: אברהם אבן-עזרא, א 195'.
*6: '(בכימיה) אלמנט, כל חומר ראשוני ובלתי מורכב שממנו בנויים הגופים האורגניים והבלתי אורגניים שבטבע' (כמו למשל, ברזל, פחמן, חמצן, כלור ועוד...)
ובקבלה, כמובן, 'יסוד' הוא כינוי לאחת מהספירות של עץ החיים, הנמצאת במרכזו ובתחתיתו של העץ, בין ספירת מלכות לספירת תפארת.

כמובן שראשיתו של דבר הוא הרצון והכוונה של התרבות העתיקה של ימינו לנסות ולהבין ממה מורכב החומר. האנושות כולה אימצה, אז וגם היום, את גישתו של הפילוסוף היווני הקדום אמפדוקלס שאומצה כמה מאוד שנים אחר כך גם על ידי הפילוסוף היווני אריסטו.
גישה זו טוענת ש"כל החומר בעולם מורכב מארבעה יסודות: אוויר, מים, אדמה ואש. על פי התפיסה הרווחת, היסודות דורגו לארבע רמות, מלמטה כלפי מעלה. בתחתית הכל אדמה, מעליה מים, מעליה אוויר, ומעל אש. לכל יסוד סווגו איכויות, מאפיינים ודימויים..." שמטרתם היתה להסביר את החומר ואת תכונותיו, ובהשלכה את האדם ואת אופיו ואופי התנהגותו.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7...

אל תיאוריה זו נקשרה תיאוריה מאוחרת יותר, זו של ארבע הליחות.
"זוהי תיאוריהרפואית שהוצעה על ידי חכמי יוון הבאה להסביר את מקורן של המחלות.על פי תיאוריה זו לאדם ארבע ליחות – מרה שחורה, מרה צהובה (מרה), מרה לבנה (כיח) ומרה אדומה (דם). כאשר עקב גורמים חיצוניים יש עודף או חוסר באחת הליחות, יהיה האדם חולה".
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7...

גישות אלו פותחו עם השנים והפכו לבסוף לנכסי צאן ברזל של כל האמונות התרבויות האנושיות, של כל התורות האזוטריות הרבות הקיימות ברחבי ארץ כולה. שמה ומשמעותה של המילה 'יסוד' הפך לביטוי החומר באשר הוא.

הטבלה שלהלן מציגה את הזיקה שבין תיאוריית היסודות לבין תיאוריית ארבע הליחות:
 
 
Sanguine
Phlegmatic
Choleric
Melancholic
www.astrologuy.com
בהתבסס על התובנה והראייה הרוחניים שלי, על ידע יקום כפי שאני מקבלת ממקורותיי הקוסמיים, ואבלון (Evelon)ידידי היקר בראשם, אני מבקשת להוסיף נדבך נוסף, לשתף אתכם בידע חדש-ישן הקשור ביסודות ובמהותן, מתוך תקווה שידע זה יביא לבסוף להבהרה חד משמעית וברורה באשר למהותם ולתפקידם.
למי שטרם הכיר או שמע על אבלון, אומר שהוא יישות אנרגטית, הוויה אתרית נעלה של אור המתקיימת במקורות היקום הנעלים אשר מעבר למעטה שמי יא. הוא רב פעלים ורב תארים הירארכיים קוסמיים, חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות. להלן ציטוטים הלקוחים מהאתר שלי, שם מציג אבלון את עצמו בחלק מתאריו הקוסמיים, כפי שהוא בחר להביאן בפניי, כמובן:

אבלון הנני
אני הוא הוויה קוסמית המתקיימת מעבר למעטה שמי שמיים. אני רב-שרף, תואר הירארכי רב מעלה...
אני מדריך קוסמי, הוויה רוחנית אתרית אשר נמנית עם מסדרים קוסמים רבים...
הנני מאסטר מואר מלכיצדק, הוויה אתרית קוסמית של אור ושל אהבה נצחיים.
הנני מאסטר מואר אשר לשדות האלקטרו-מגנטיים אשר לזו ארץ, ארץ עולם ומלואו היא.
הנני אבלון כאשר באלו הימים הנני ביטוי גרמי אנושי כמעט לבורא עולם, לאלוה צבאות עולם.
http://www.returninghome.co.il/מיהו-אבלון.htm

כאשר אבלון, מדריכי הקוסמי הנעלה, מדבר על 'יסוד ארץ', הוא למעשה מדבר על 'רובד קיום'.
"כל חומר באשר הוא לא יכול היה להתקיים לולא היו בו רובדי קיום, קרי היבטים קיומיים המבטאים את תכונתו של החומר. לכן כל חומר, כל חי באשר הוא, למן האורגאניזם הקטן ביותר ועד לענק שבניהם, מורכב מכל היסודות, קרי רובדי הקיום, המרכיבים למעשה את המכלול של האחד, את המכלול של 'כל היש'.
בכל דבר, בכל חי, קיים פוטנציאל ל 'כל היש', את זאת אנו יודעים היטב, אך לא כל דבר או כל חי יכול לשאת בקרבו ולהכיל את כל היש. לכן נעשתה חלוקה קוסמית זו של יסודות, חלוקה תבניתית ומגמתית ביותר, לפיה כל חי, כל חומר באשר הינו חייב להכיל בראש וראשונה 5 יסודות, קרי 5 רובדי קיום, אשר יאפיינו את החומר ויגדירו אותו כפי שהוא – ועל פי הגדרה זו תהיה בנויה לה דבוקת סלילי ה ד.נ.א שלו, זו שתגדיר אותו בחומר ובמהות ובהוויה. וכל חומר או חי באשר הינו יישא 5 רובדי קיום אלו באחוזים ובמשקלים היאים לו, המתאימים לו, המאפיינים את המכלול של זהותו וקיומו".
לתפישתי, את זאת הבין היטב אמפדוקלס כאשר בחר לכנות את רובדי הקיום כ 'יסודות'. ומכאן והלאה, כאמור, כל השאר הוא היסטוריה. המושג 'יסוד' הפך למושג המגדיר את מבנה החומר באשר הוא.

כששאלתי ותהיתי איך אפשר להגדיר 'רובד קיומי' שהרי כל דבר וכל חומר ביקום הוא מכיל ומוכל, התשובה שקיבלתי היא פשוטה להפליא:
"כדי להגדיר מהו 'רובד קיומי' הכי פשוט הוא לתאר את האדוות שנוצרות כאשר אבן נזרקת אל המים. האדוות שנוצרות בהמשך לראשונה, הן למעשה אותה האדווה רק מועצמת פי כמה וכמה; סך כל האדוות שנוצרו הן למעשה אותה האדווה הראשונית שנוצרה מלכתחילה.
כך גם עם רובדי הקיום, עם היסודות.
בפועל, קיימים לכוכב ארץ ולכל כוכב באשר הינו, לכת או שבת, 52 יסודות. מתוכם, 32 יסודות מכוכב לכת ארץ והלאה מכונים בפי יודעי שם ודבר כ 32 נתיבות יקום ועולם. יסודות אלו הם הביטוי המוחשי ביותר של החלוקה הקוסמית המפרידה שמיים וארץ, בין מעטה שמא יא ובין ארץ ועולם. מכאן הקדושה הרבה שנתנה האנושות על תרבויותיה השונות ל 32 נתיבות יקום ועולם, ומכאן ההבנה העמוקה שנשתרשה בתרבויות ובתורות השונות לעצם הקיום האנושי בפרט וקיום כל היש בכלל".

הארה נוספת הקשורה לקיומם של היסודות היא זו המגיעה הישר מפיו של אבלון –
"כאשר בספר בראשית מתואר היום השישי (פרק א'.פסוקים כ"ד-ל"א), חשוב ביותר להבין זאת: מתאר בו הסופר לא פחות ולא יותר את ההיבטים השונים הבאים לידי ביטוי פיסי וגרמי של כל היש על פני הכוכב הכחול, כוכב חי ונושם ומיושב, וכל צורות חיים שבו באים לידי ביטוי מופלא בדיוק בשל אותם הדברים שאמרתי לעיל, בדברי על דבוקת סלילי ה ד.נ.א. החלוקה הרובדית הקיומית הזו היא היוצרת את האבחנה בין זן לזן, בין פריטים שונים של אותו הזן וכדומה. בריאה ויצירה ב ה הידיעה!
זוהי חלוקה הירארכית קיומית המבדילה ומגדירה במדויק תפקידו וקיומו של כל דבר ודבר על פני האדמה – וכל זאת לא היה יכול להתקיים לולא כל דבר, כל חומר היה בו מן המכיל ומן המוכל כאחד. זה הביטוי המשמעותי ביותר של עצם קיומם של היסודות בכלל ושל חמשת הראשונים בפרט".