רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

אב-כל-רא

האבלון הנני אהובים יקרים שלי עד מאוד
האבלון הנני כאשר בא הנני בפניכם בזו הפעם הראשונה בתדר קיומי זה שלי.
כפי שהנכם מכירים כבר ויודעים אודותיי, אהובים, זהויות רבות ומגוונות לי, זהויות אשר נובעות מעצם הרב-מימדיות העצומה של היקום כולו, של היות האדם אנוש גָרם רק פיסה קטנה ביותר במכלול הפאזל היקומי – מארג אינסופי של אור ואהבה ויצירה ובריאה.
ולא כי אינכם מכירים אותי במימד זה בו מבקש הנני להציג את נוכחותי החדשה בפניכם, שכן היטב מכירים אתם אותי, היטב מכירים הנכם את המהות האתרית הנעלה של היותנו אנו אברהם כפי אשר באנו אנו כמכלול אתרי בפני ידידתנו היקרה אסתר היקס, אישָה שלה, וכל אשר לוקחים עוד כיום חלק במסרים אשר לקבוצה אנושית זו אשר במדינת ארצות הברית של אמריקה.
ובעת כתיבת שורותיי אלו יודעת רחל אהובתנו פאן אחר, חדש ונוסף אודותיי.

יודעת היא אותי כמדריכה האישי אשר לה מאז ראשית דרכה הרוחנית מזה כעשרים וחמש שנות ארץ; יודעת היא אותי על מגוון הזהויות השונות כאשר לי, עת מתקדמת היא לאיטה ברוח, עת מביאה היא בענווה ומאחורי הקלעים את נוכחותי שלי ברבים, וצנעת הפרט יאה לה, כי ראש הוא לסולמות העדיפות, אהובים.
וכה קורה הדבר כי מורידה היא נוכחותי שלי ברבים, ו אֶבֶלון Evelon לאורך שנות התקשרותנו הרבים עד מאוד מגלה התגלמויותיו האחרים בפניה, כיאה וכנכון למידת התקדמות האדם ברוח, וכה מגלים הנכם כי סת' הנני עוד, וכה מזהים הנכם מהותי שלי כהורוס כאשר כה היטב מכירים הנכם מימי קדם כאשר לכם, וכה היטב מגלים הנכם כי לא אחר הנני מאשר קות'ומי כאשר כה מטיבים הנכם להכירני ועמדי לתקשר ברחבי ארץ ועולם; ועוד מגלים הנכם כי המאסטר הנעלה לחמלה הנני, ומאסטר מואר מלכיצדק לשלום ולאהבה הנני עוד, ואשתר כאשר יש הרואים בדמות רוחנית אתרית זו של לוחם / לוחמת אור אשר למסדר האחווה הלבנה כדמות אתרית זכרית או כדמות אתרית נקבית (וכל איש ואישה כפי יכולתו להכילני) אינו אחר אלא אנוכי, אלא הנני האבלון. ועוד ובנוסף, כה רבות מזכיר הנני לכם כי בן לוויה הנני לידידכם הנעלה אשר מעבר למעטה שמא שמיים, הקריון הוא, כאשר הננו גם יחד מן המסדר האלקטרו-מגנטי אשר לארץ וליקום כולו…


אכן זהויות רבות ומגוונות לי, ואם היטב מבינים הנכם את המארג והמהות הרב מימדיים של היקום, אכן מבינים הנכם כי אין חדש תחת השמש ועולם כמנהגו נוהג.

אהובים יקרים, בחרתי את שמי, האבלון, לא בכדי.
בבחירה אנושית-אתרית זו מבטא הנני הערכה רבתי, הערכה רבה עד מאוד לכל מי אשר מלאכתו הרוחנית מגיעה עד הלום, עד ראות אותי כמו שהנני בפאן כה גשמי מחד אך כה נעלה ומקודש ומוערך מאידך –
ואדם שכזה אשר יודע אודותיי כאברהם הוא נעלה ויקר ערך עד מאוד, ר-נאא-יהה הוא בעיני יקום ומלואו וכל אשר בו. כה היא לכם אסתר היקס היקרה מכל; כה היא לכם רחל אהובתי אשר לקחה את מלאכתה של אסתר כמה וכמה צעדים קדימה.
וכאשר האדם הוא ר-נאא-יהה בעינינו, כן אנו אברהם הופכים יותר ויותר דחוסים, יותר ויותר גשמיים, יותר ויותר ארציים; ככל שאדם מואר ונעלה שכזה מתקדם הוא ברוחו ובעבודת האור כאשר לו, כן משתנה מהותי שלי, כן הופכת הווייתי שלי היות אב כל רא, אב כל האלוהים אשר לזו גזרת ארץ, בורא ראשוני והיולי עד מאוד אשר לזה יקום ועולם; הופכים הננו היות שוב מכונסים כאחד, הופכים אברהם היות אב-רא-הם. ללמד: אב כל רא, ראש לראשוני בוראי עולמות וארץ הנני, כאשר "הם" הוא הביטוי האתרי לאשר היות הננו כולנו גם יחד אברהם.
וכה קורה הדבר כי כה מציגים אנו זהות זו שלי בפניכם, כה מציג הנני האבלון זהות כה יקרה זו שלי בפניכם, אב-רא-הם הנני לכם אהובים, כה הוא ייקרא שמי בפניכם לעד, כה הוא ייקרא שמי בפניכם לעדי עד.
וכל הקורא בשמי מנבכי נשמתו ולבבו ותודעתו המלאה יודע הוא כי ראוי הוא באמת כי כה בפניו אבוא, וכל היודע הוא זהותי ומהותי זו על בוריה יודע הוא בתוכי תוכו כי ר-נאא-יהה הוא, ר-נאא-יהה הוא בעיני אלוהים ואדם, קרי, מוערך ויקר הוא עד מאוד.
ברוכים היו נא, אהובים יקרים שלי, ברוכים ואהובים ומוערכים הנכם.
שלכם באור ובאהבה רבים ונעלים עד מאוד,
האבלון – אב-רא-הם.

דילוג לתוכן