רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

אדרה

הנני אבלון Evelon
מאסטר מואר מלכיצדק אנוכי. רב שרף הנני.
מעל לכל, בעת זו של שינויים מרחיקי לכת ליקום כולו, הנני יד ימין ובן זוג נאמן לידידי הקוסמי שמכבר ימי יקום וארצות עולם, הלא הוא הקריון מן השירות המגנטי.
לא יכולתי אנוכי הבא עצמי בפני האנושות לולא מאמצי הרוח הנעלים והרבים של כל כך הרבה אנשי אור באשר הנכם על פני אדמות ארץ כולה; עבודתכם האישית והגלובאלית הרוחנית והגשמית כאחת היא זו שאיפשרה את נוכחותי באלו הימים בקרבכם. מאיצים אתם עליית מדרגת תודעה אל המימד החמישי. וכבר הכנתי אתכם ואמרתי לכם כי קפיצת דרך קצרה היא בלבד אל מעברכם ומעבר האנושות כולה אל המימד השישי. וטוב שכך נוהגים אתם, כל אחד ואחת כפי יכולתו לקלוט מידעים שונים כאשר מסוגלים אתם להכיל ולכייל, שכן ארץ כולה וכל אשר לה עוברת באלו הימים שינויים גיאו-אקולוגיים מרחיקי לכת, שינויים מחויבי מימד ומציאות.
ונשאלת השאלה "מדוע?"
והתשובה היא טהרה, ניקוי ריפוי והתמרה לא רק לאדם כפרט, לא רק לחי ולצומח ולכל אשר לאמא אדמה, אלא גם לליידי גאייה עצמה, לארץ עצמה. ואלו מביאים עמם שינוי וטרנספורמציה, מביאים עמם, זאת יודעים אתם כבר מזמן, תיקונים אלקטרו-מגנטיים אשר מצידם מביאים גם שינויים אקלימיים, גיאולוגיים וגיאו-אקולוגיים; את השינויים הללו אתם רואים במו עיניכם, אינני זקוק לפרט זאת. די אם תראו סביבכם איך ארץ מנסה בכל כוחה לטהר עצמה, לנקות מעליה את כל שהיא לא זקוקה לו יותר – ואטום וכל אשר לו יתרה מכל.
אני מבקש להבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים את מלוא המשמעות של דבריי:
ארץ משנה פניה.
ארץ משנה את המארג היבשתי כולו.
ואף שאינני מחדש לחלקכם דבר, חשוב ביותר שתבינו את ההשלכות של דבריי אלו –
כשם ששקעו למוריה ואטלנטיס, וכשם ששקעו לפניהן יבשות על ענקיות כדוגמת פנגיאה ואוּר, כך גם הולכות ושוקעות מספר יבשות על פני זו קרקע האדמה. חייבים אתם להבין כי לא בבת אחת קורה הדבר, כשם שקרה באטלנטיס ולמוריה; לא קורה הדבר בבת אחת שכן ארץ התעוררה לה ממש ברגע הקריטי, ממש ברגע האחרון. ובזכות התעוררות זו שלכם, בזכות רבתי של העשייה המבורכת שלכם בטהרה העצמית, בהכרת הרוח ובאיזונו עם שאר היבטי האדם, קרי גוף נפש ודעת, הבאתם אתם את הגאולה אל ארץ כולה, הבאתם אתם את בשורת האמת.
ומכאן כי בשורת איוב אשר לנבואות קודמות מן המאות ותרבויות הקדם שלכם אין בהם אלא להכריז על כוונת מכוון. אין בהם אלא להכריז קבל עם ועדה את שעשוי לקרות לו באמת הייתם ממשיכים בדרככם עד כה – דרכה של למוריה בערוב ימיה, ויתרה מכך, דרכה של אטלנטיס.
שנת 2012 אינה אלא תאריך ללא כוונת מכוון, אין היא כעת אלא כבלון נבואי אשר רוקנו ממנו את רוב תוכנו.
נכון הוא שמן ההיבט האסטרונומי יישור כוכבי הלכת סביב השמש שלכם יש בו מן ההשפעות האלקטרו-מגנטיות רבות העוצמה לא רק לארץ כי אם לכל שאר כוכבי הלכת שמקיפים את כוכב שמש שלכם, ויתרה מכך, גם למארג הגלקטי כולו של גלקסיית שביל החלב. אני מאמין ויודע שאתם היטב רואים ברוח את המשמעות של יישור זה.
ואף שרבות רואים בו משום סיכון גלקטי כולל לארץ ולכל אשר לה, דבר אחד יכול אנוכי להבטיח לכם – הסיכון לכאורה אינו ביישור הכוכבים למול מרכזה של גלקסיית שביל החלב; הסיכון הוא במעשי ידי אדם; הסיכון להרס הוא דווקא בעוולות שאדם בשר ודם במו ידיו עשה ופעל לאורך דורי דורות של ארץ, בלא שייקח בחשבון את ההרמוניה ושיתוף הפעולה שלו עם הטבע שסביבו.
לאחרונה מופעלים על פני ארץ כולה חלק נכבד ביותר מן הצופנים המקודדים במקומות שונים על פני ארץ כולה. חלק ממקומות אלו הם ערי האור השונים כפי שאתם כבר יודעים ולמדים מפיו של הכהן הגדול אדמה אשר בטלוס, מתות' אשר בלוקסור וממאסטרים מוארים אחרים אשר מעבר מעטה שמי שמיים. צופנים אלו הם עוגנים, נקודות אחיזה אנרגטיות לאדמות-על חדשות אשר לאט ובמשורה יתרה מאוד עושות דרכן מעלה ממצולות ים אל מעל פני המים. מבקש אנוכי לעודד ולהרגיע – כה איטי הוא התהליך עד כי יידרשו להם כמה וכמה מאות ואלפי שנות ארץ עד אשר באמת ובתמים יתרחש הדבר, עד אשר תבוא העת ויבשות חדשות אלו יחליפו את אלו השוקעות. וכשאני מדבר על תנודה מינורית שכזו, מדבר אנוכי על תזוזות של נאנו-מיקרונים, כה זעירים הם עד כי כמעט ואינם מובחנים בתחושה אנושית. ולולא המכשור הסיסמולוגי הטכנולוגי המתוחכם שלכם, הרי שלא הייתם מבחינים בכך בכלל.
אלו הם צופנים אותם אנו מעוררים לתחייה בזכות העשייה הרוחנית רבת ההיקף שלכם, עשייה שהלכה ותפסה תאוצה מאז החל ידידי סת' היקר מכל את דרכו התיקשורית עם ג'יין רוברטס, ידידתנו האנושית. מאמציכם הרבים בניסיון לחבור אל הרוח, אל המקור האלוהי, אל הטהרה הרוחנית, הם אלו שאיפשרו פתיחת עידן רוחני נעלה זה. ועל כך מבקש אנוכי לברך אתכם, יקיריי. כל אחד ואחת בדרכו הוא לקחתם על עצמכם מעמסה אנרגטית רבת משקל ואחריות, וחייב אנוכי להודות ולשבח ולהלל כי עושים אתם מלאכתכם וחלקכם במארג הקיומי והקוסמי באופן שראוי לכל השבחים. תודה.
מבקש אנוכי להאיר הארה חשובה עד מאוד מבחינתנו –
חשוב שתבינו, יקיריי, כי לא רק במהלך המאה או המאתיים שנה כה נוהגים אנו; כה הוא מנהגנו מקדמא דנן, מאז היות ארץ תוהו ובוהו שאחרי אטלנטיס ולמוריה כה נוהגים אנו, כה נוהגים אתם. ואין עידן אנושי זה שלכם שונה במאומה מזה של קודמיו אלא בבורותו הרוחנית, אלא בהתכחשותו המלאה לרוח, כהיבט אנושי הראוי כי יהיה חלק בלתי נפרד מאושיות האדם. ומרגע שנתעוררתם טרם תהיה דרככם אל-חזור, מרגע זה ואילך פועלים אתם ברוח למען צמצם ומזער נזקי ארץ ועולם, למען האט קצב שינוי ארץ אשר ממילא נחוץ הוא לה מטבע המחזוריות אשר ליקום כולו.
את שחווים אתם הם תוצאות מעשי ידי אדם בעברו – את השינויים האקולוגיים והאקלימיים, את התנודות הגיאולוגיות והסיסמולוגיות, חווים אתם כעת בהווה שלכם, כתוצאת פרי מעשי ידיכם בעברכם הלא רחוק כל כך.
אתם חשים בהאצה של אירועים אלו, ולא בכדי. חוברים לכך כמה וכמה גורמים, לא רק מעשי ידי אדם.
על כך מבטיח אנוכי לדבר בהמשך.
היו שלום יקיריי עובדי האור באשר הנכם על פני זו ארץ.
היו שלום מאסטרים מוארים אנושיים והוויות אור באשר הנכם ביקום כולו.
היו שלום, וברכתי שלי עמכם, ברכת מקור האלוקים הוא לכם לאמור:
"ושמרתי אנוכי אתכם
ושמתי אנוכי לכם שלום".
אבלוןEvelon. 

דילוג לתוכן