רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

אופן הלמידה

ניתן ללמוד את רייקי אוסואי בקבוצות או כיחידים, על פי אמות המידה והתקנון האתי של איחוד הרייקי בישראל.

בחרתי לשלב את דרך הוראת הרייקי באופן שתתאים לראייה הפילוסופית שלי את הרוח בכלל.
במקום מתכונת של סדנאות שישי-שבת, מתכונת אותה מאמצים רוב המורים המלמדים את הרייקי כיום, בחרתי באופן חלקי בדרכו של הוגה השיטה, ד"ר מיקאו אוסואי שלימד את השלבים ללא כל התייחסות לזמן כי אם למוכנותו של אדם להמשיך ולהתקדם הלאה.
כל זאת נובע מההבנה כי יומיים דחוסים למכביר של חשיפה, למידה וחניכה אנרגטית כה עצומה, יהיו הם מוצלחים ככל שיהיו, עשויים להיות לרבים מאיתנו לרועץ, שכן הלומד נחשף לכמות ידע וחומר כה רבים עד כי לא בהכרח יכול הוא להכיל או לכייל את חומרי הלימוד, או את האנרגיה של הרייקי אליה הוא נחנך.

פועל יוצא של ה'אני מאמין' שלי, הוא שהסדנאות בהוראתי פרושות על פני טווח זמן ארוך יותר ויחד עם זאת שומרות על מסגרת כמות שעות ההוראה כמתחייב מתקנון האיחוד. כרבע הדרך שבין ההוראה היפנית המסורתית של ד"ר מיקאו אוסואי, לבין זו המערבית.
הסדנאות פרושות על פני כמה וכמה שבועות, מפגש אחד לכל שבוע, למשך כשעתיים בממוצע.
בעבורי כמורה וכמאמנת רוחנית המלמדת וחונכת לתדרי הרייקי הייה חשוב לחשוף את המטופלים והחניכים אל התדרים והרטטים של הרייקי באופן מדורג מחד אך גם הולך ומעצים מאידך.
באופן שכזה ההטמעה, הלמידה, ההכלה והכיון מתבצעים באופן הדרגתי ומשולב, תוך ליווי והדרכה אישיים שלי ושל ההדרכה העליונה המלווה את התהליך כולו –
כשהדגש כמובן הוא על המשך והעמקת המודעות העצמית הנובעת מעצם התהליך עצמו.

להלן פירוט המפגשים והסדנאות:

רייקי 1 – סדנא בת 5-4 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש.
רייקי 2 – סדנא בת 10 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש.
בנוסף, 5 מפגשי סטאז' בעלות נפרדת. חובה הכרחית לקבלת התעודה.
אפשר לצרף את השלבים של רייקי 1+2 ללמידה רציפה, האחד אחרי השני.
רייקי 3 – מאסטר מטפל – 6 מפגשים, שעתיים כל מפגש.
בנוסף 5 מפגשי סטאז' בעלות נפרדת. חובה הכרחית לקבלת התעודה.
ועוד בנוסף, 6 מפגשים להעמקת מודעות העצמית, שעתיים לכל מפגש – אופציית רשות.
מאסטר מורה – על פי קצב התקדמותו של החניך, אך לא פחות מ 6 חודשים רצופים, שעתיים כל מפגש.
הרישום ל מאסטר מורה ייעשה על פי תיאום מראש.

וכמובן שמסע הרוח לא נעצר פה !
תמיד יש עוד שלב לעלות, עוד דרך לעשות, עוד התפתחות בחיים, עוד התעלות רוחנית… ומי שנותן לכך מענה ראוי בתפישה ובהבנה שלי את 'אנרגיית החיים האוניברסאלית, הם השלבים הבאים אחרי רייקי 3 שהוא שלב ה'מאסטר מטפל' – קרי, הרייקי קארונה®, הלייטריאן רייקי™ ו 'אדרת עולם' או בשמה האחר 'רייקי אדרה' – כל אדם ואדם כפי בחירותיו ויכולותיו להכיל את תדרי ורטטי האהבה היקומית ורפואתה.

מאחלת לכולכם הצלחה רבתי במסע חייכם
ברוכים הנכם מלב אל לב
ראשל

דילוג לתוכן