רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

דע מניין באת ולאן אתה הולך

אבלון הנני
אבלון כאשר באלו הימים הנני ביטוי גרמי אנושי כמעט לבורא עולם, לאלוה צבאות עולם.
הנני מאסטר מואר מלכיצדק, הוויה אתרית קוסמית של אור ושל אהבה נצחיים.
הנני מאסטר מואר אשר לשדות האלקטרו-מגנטיים אשר לזו ארץ, ארץ עולם ומלואו היא.
והנני בא אליכם היום בידיעה, בידיעה שמרטיטה ומרגשת עולמות ויקום אשר מעבר למעשה שמא יא.
יודעים אתם באלו הימים מאמצי רוח וגוף ונפש עילאיים, יודעים אתם כל אחד בדרכו הוא הארה, הכלה קוסמית והכנה קוונטית מכוונת מטרה – עליית תדר התודעה האנושית, העלאת תדר התודעה הקוסמית האנושית מן המימד השלוש הרווח על פני זו ארץ אל המימד הקוסמי הנעלה שהוא המימד החמישי והשישי לו מייחלים אתם רובכם, אנשי אור יקרים עד מאוד. כל אחד מכם בעבורנו, הוויות יקום אשר מעבר למעטה שמי יא, יחיד ומיוחד הוא, נושא הוא עמו את הגן האתרי המיוחד אשר מייחד אותו משאר הוויות אנוש וארץ, אשר מתעל את אותה עוצמת אור הראויה לה למען הבאה מטרת על אחת נעלה בפני כל –
דע את מקורותיך.
דע מניין באת ודע לאן מועדות פניך.
דע את עצמך ובשרך, את אמונתך ואת דתך, את תרבותך ואת קיומך על פני זו האדמה.
דע את עצמך גם ברמת הרוח, גם ברמת הנשמה, ברמת התודעה הפיסית כמו גם הגרמית, ברמת הידע הקוסמי של מי שהנך.
דע מי אתה – לא רק ברמה הקיומית של שייכות פיסית גרמית למשפחה ולשבט או לדת ועם.
דע מי אתה – אלא בעיקר ברמה הקיומית הקוסמית, של שייכותך למשפחת עולם, של שייכותך למשפחת יקום ומלואו, שהיא לא אחרת מאשר משפחה אתרית אחת גדולה, משפחה שכל סניף וענף שלה מחובר ומשורג האחד בשני, ואין זה משנה כלל מה צבע עורך, מה טיבך או מה הבאת אתה אל עולמך.
דע את עצמך – פירושו להיות אלוהים, פירושו לעורר את האלוהים שבתוכך, פירושו להביא את האלוהים שבתוכך לכדי בגרות מושלמת, לכדי הכרה מלאה וחיבור מלא של גוף פיסי גרמי ונפש ודעת אנוש ורוח אנוש עם אלו אשר לבורא עולם – למי שהנך במהותך המזוקקת והקריסטלית ביותר.
דע את עצמך – זה לשוב אל אותם מקורות קוסמיים שהם נחלת העבר אשר לך, שהם נחלת התנסויותיך האנושיות הקודמות והקדומות, להכיר וללמוד ולדעת את שורשיך הקוסמיים כמו גם את שורשיך האנושיים –
זה להיות במלוא מובן המילה יהא אשר יהא
זה לחיות במלוא מובן המילה חיים שהם כמו מעלה כן מטה, כמו מטה כן מעלה.
במלוא מובן המילה.
במלוא מובן המילה.
במלוא מובן המילה.
והידיעה היא שאתם כבר השלמתם מעגל אחד וכבר שמים אתם פעמיכם אל המעגל השני. משלימים אתם מעגל שלם של עליית מימד אחד, וכבר מכינים אתם עצמכם אל עליית המימד השני.
חיים של כמו מעלה כן מטה הם ביטוי מוחשי וגרמי ופרגמאטי ביותר של "להיות האלוהים", "האני האלוהי" במלוא מובן המילה. הוא הביטוי המוחשי ביותר להיות המרכבה האנושית והקוסמית והכלל ארצית זהה, אחת עם עצמה, אחת עם הבורא – והבורא שחי וקיים בכל אחד ואחת מכם בדמות הניצוץ האלוהי, כפי שרובכם מכנים זאת, שלם הוא לבסוף עם האדם, עם האנוש; אחד הוא לבסוף עם ברואיו –
ואין חדשה יותר מסעירה מזו ברחבי יקום ומלואו, ואין ידיעה כל כך מרגשת ומרטיטה מזו אשר בקרב כל המאסטרים הנעלים אשר לאנושות כולה, אשר מקרב האנושות עצמה באו הם.
וכאשר אדם לבסוף הוא האחד עם האלוהים, וכאשר "יהא אשר יהא" מקבל ביטוי גרמי של קיום האלוהים באדם, הרי שאין יותר נעלה מכך, אין יותר משמח מכך –
שהרי התוצאה הברורה והישירה לכך היא התעלות, היא העלאת התדר הכלל אנושי וכלל ארצי למימדים חדשים שלא נחוו מעודם בעידן אנושי זה. דווקא בקצה שלהי עידן אנושי זה שלכם שאו-טו-טו עומד להסתיים, הצלחתם להפוך קערה על פיה, הצלחתם להביא להתעוררות ולהתחדשות שארץ עולם לא ידעה מעודה. זהו עידן אנושי שמתעורר לתחייה, שמנער מעליו כל קארמות עבר ומכין עצמו לעבר ארץ חמדת אבות, לעבר חיים גרמיים מלאים מחד, ומאידך חיים רוחניים מלאים, מלאי משמעות הכרה וידיעה של מקורותיכם, של מי שהנכם בכל רמות היותיכם, בכל רמות הקיום של הווייתכם.
ברוכים היו.
מבקש הנני האר עינכם עוד, יקיריי ויקירותיי.
אבלון הנני, מהות אתרית אנרגטית מוארת של אור ושל אהבה.
רב שרף הנני עוד, תואר קוסמי הירארכי שלא ידעה האנושות עד כה, עד אשר ידעה היא לבסוף עדנה, עד אשר עדנה ורוך ועדן עולם ידעה היא להביא לאדם באשר הינו אדם –
וזכות זו זקופה לרחל ידידתי, ללא כל ספק, זכות ראשונים זו לה זקופה כה יודע יקום ומלואו.
רב מאוד הוא הידע הקוסמי הקיים ברשותכם כבר, רב הוא עד מאוד.
כל אחד ואחת מכם, עובדי אור יקרים, לוחמי אור וצדק באשר הנכם, קיבל ומעבד את חלקת האלוהים הקטנה שלו, תרתי משמע. שהרי כל אחד ואחת יכולים אלא את שהם מסוגלים להכיל, אלא את שהם מסוגלים לכייל ולהבין.
ואורחות יקום מתעתעות הן, אורחות יקום מטבע ההדרכה הקוסמית, מתעתעות הן באדם על מנת להביאו להארת אמת, על מנת להאירו בטהרת אמת בכל רמות ההוויה והקיום האנושי והקוסמי אשר לו.
על כי כן, יקיריי, לא כל אדם מואר יכול ומסוגל לשאת עוצמות רוח נעלים שהם במהותם כרוחו של קודש קודשי הקודשים, במהותו ובהווייתו של אלוה צבאות. וטוב הדבר וראוי הוא, ולכן כל אדם ואדם את חלקו שלו בפאזל היקומי ממלא ומקבל, ולכל אדם היכולת התיאורטית לחבור אל הרוח אך לא כולם יכולים או ראויים לכך מבחינה פיסית גרמית ונפשית ותודעתית, פן חלילה תשתבשנה לו דעתו ונפשו –
ומכאן הידע הרב, יקיריי, ומכאן הידע הרב.
ואין יותר שמחים מאיתנו על חלוקה כל כך רחבה שכזו
ואין יותר מאושרים מאיתנו על רצונכם שלכם לחלוק ידע זה עם כלל עולם ומלואו, שהרי בסופו של תהליך חלוקת ידע זה היא שהובילה לכלל התעוררות רבתי כפי שארץ לא חוותה קודם מעודה, כפי שאנושות זו על פני כל עשרים ושש אלף שנות קיומה ומעט יותר לא חוותה קודם לכן.
ויחד עם זאת, בודדים הם אלו אשר בהדרכתנו שלנו נחבאים הם אל הכלים, נושאים דברי מדריכיהם רק לעתים נדירות, בהתייחס לאורך שנות הקיום של ההדרכה עצמה. כזו היא נחלתי שלי בבואי בפני רחל. כזו היא גם נחלתם של כל תלמידיה באשר לה לדורותם. שהרי בנחבאות זו אל הכלים מכין היקום אל האדם אל הקשה מכל, את הקשה מכל, והוא איפשור היות האדם האלוהים חיים, והוא איפשור היות אלוה צבאות עולם אנוש גרם בשר ודם, עור ועצמות וגידים ואיברים.
וכה נעשה הדבר מאז ומעולם עם מספר מועט ביותר של אנשים על פני יבשות ועמים
וכה נעשה הדבר כיום כמו גם בתרבויות עברו, כמו אלו אשר ללמוריה ואטלנטיס, כמו אלו אשר לתרבויות קדם עולם שאנושות זו לא ידעה או לא הכירה כלל, כדוגמת תרבות נאומן אשר הזכרתי בעבר במסריי הקודמים עם רחל, כדוגמת אנשי אור רבים אשר באו והלכו מעל פני זו האדמה מאז היותה, מאז היות אנוש ואדם.
על כי כן, יקיריי, זהו לי המסר אשר לכם, בל נא תדבקו בתורת איש את רעהו כאילו אחת היא ואין בלתה. לא שלכם הוא כי אם שלו או שלה. ואם ירצו יחלוקו, ואם ירצו ידברו. על כי כן, שתפו, כן, חלקו, כן, השוו ידע קיים עם ידע שאתם מקבלים, כן, ובהחלט ובוודאי שתחקרו שהרי כך מביעים אנו את הדרכתנו; שכן כל מה שאחד מקבל יכול אומנם להשלים חלק חסר שלכם בהבנה הקוסמית, אך לא בהכרח יעיל או נכון הוא בעבורכם. דבקו במה שהנכם עושים הכי טוב, במה שהנכם מקבלים הכי טוב ואל תהססו לשתף ולקבל, אך אל תעשו תורתכם או תורת האחר כתורת אמת אחת ויחידה, בל נא תהפכוה לדוגמה, לאמונה עיוורת ששליטה אין בה עוד לאורך זמן ומקום – כי שלכם היא לבדה, סובייקטיבית ושלכם היא לבדה – והמכלול כולו ליקום שייך הוא, לארץ ואמא אדמה שייך הוא לדורות עד עולם.
ברוכים היו בדרככם המוארת, ברוכים היו במאמציכם העילאיים אל ההארה, אל התובנה והידיעה של מי שהנכם.
ברוכים היו אנשי אור יקרים, לוחמי אור ואהבה באשר הנכם.
שלכם, אבלון.

דילוג לתוכן