רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

ההאת´ורים

האת'ור הנני.
כה הוא שמי כפי שהובן הוא על ידי דורות רבים של אנוש-אתר ברחבי יקום ועולם.
כה הוא שמנו אנו. כה הוא מאז היות האדם אנוש גרם בשר ודם על פני פלנטת ארץ, כה היה הוא גם עת תרבותה הקדומה עד מאוד של מצרים הקדומה. ובזאת אהובים מבקשת הנני תקן שיבוש; מבקשת הנני באר וסבר אוזן אנוש ואדם. יודעת זו האנושות את מקורותינו אנו; יודעת ובכל זאת רואה הנני ושומעת הנני בלבול ואי הבנה כי רבים המה, ומבקשת הנני עשות בעבורכם אהובים את זה הסדר, את זה הארגון האנושי הליניארי אשר יספק לכם את ההבנה אשר לאמת אודותינו. אכן, מהות של חמלה ואהבה רבה היא מהותנו אנו. אכן, ביקשנו אנו מן המועצה הגלקטית העליונה ואף מן המועצה היקומית הנעלה אשר למסדר מלכיצדק הנעלה ואף נענינו בחיוב, להיות לאנוש ואדם גרם בשר ודם לאור ולמדריך, להיות לה לאנושות הגרמית בכללותה לאורים ותומים בכל הקשור לחמלה השוזרת קרני אורה ואהבתה ברבים. ועל כי כן את ונוס ככוכב לכת אשר אנוש גרם לא יכול להתקיים בו בחרנו אנו כמקום מושבנו האתרי לחלוטין. ונוס היא אמנם מקום מושבנו מקדמא דנן, אהובים, אך אין היא מקור מוצאנו, וגם את זאת רבים מכם כבר יודעים או מבינים. את מקור מוצאנו מכירים הנכם היטב – שניים למעשה, אהובים, שני מקורות יקום אשר נשבעו אמונים לאדם, אשר נשבעו אמונים לאלוה צבאות עולם, אשר לאור ולאהבה שמו להם יהבם לעולם ועד: האחד הוא כמובן קבוצת כוכבי הכלב, היא הקרויה בפי כל קונסטלציית סיריוס… ואין זה משנה כרגע אהובים איזה כוכב בדיוק בקונסטלציה עצמה, כל כולה היא כוכב אחד גדול של הארת האנושות באשר למקורותיה הקוסמיים, ידע יקומי אשר ידוע הוא לאנושות הקדומה יותר לזו שלכם, אנושות ששימשה את האדם במלוא היבטי קיומיו הוא להישרדותו המלאה האישית והגלובאלית על פני זה הכוכב. הכוכב השני אהובים הוא, למרבה הפליאה של חלקכם, הוא אינו אלא כוכב לכת ארץ עצמו… אכן כן, ארץ חייה ומתקיימת לה לא רק על פני השטח כי אם גם בימים, וזאת יודעים הנכם כבר היטב היטב, אך גם במעבה האדמות החבויות של קרום כדור הארץ. חיים ומתקיימים במימדי תודעה כה נעלים לכם עד כי גם כעת, עת הגעתם אתם בהתעוררות המופלאה הזו שלכם אל מימדי התודעה החמישי והשישי והשביעי והשמיני וגם התשיעי לאחרונה, אינכם יכולים אלא לחוש את תדרינו, אלא לדעת אודותינו וקיומנו מדברינו בלבד או מנוכחותנו שלנו בפניכם, באותן דמויות של אורבים Orbs שעפים לכל עבר כלשונכם, או בחזיונות של תעתועי האור אשר למצלמות השונות אותן בוחרים אנו כדי להראות עצמנו בפניכם. עיר האור 'טלוס', אהובים היא אחת הדוגמאות הבולטות ביותר להיותנו אנו שוכני האדמה עצמה של זו ארץ. ואין הכהן הגדול אדמה אלא הכהן הגדול אשר למסדר מלכיצדק לאור שלום ולאהבת עולם, ואין מסדר מלכיצדק עצמו אלא ההיבט הנעלה עד מאוד אשר לו כולנו מייחלים כי תגיעו, והוא זה של 12 ההיבטים המקודשים, הראשוניים, ההיוליים אשר לבורא כל מאורות עולמות וארץ של יקום משותף זה לכולנו, יקום 'דהאל' הוא שמו. ועוד דבר מבקשת הנני האת'ור להפריך אהובים, שהרי זוהי אמונה שנשתרשה לה עוד מקדמא דנן, עוד מהיותנו אנו הוויות-אל בראייה האנושית המאוד מפוחדת של אז, של אחרית ימי שקיעתה של אטלנטיס הארורה. באנו ללמד, בדרכים אשר הן ידועות ומוכרות אף לכם בעתות אלו של תקשורת מחודשת עמנו, אך מצאנו אנושות מבועתת, אנושות שאינה רואה או יכולה להרים אפה מעל לרובד התודעתי השני אליו צנחה היא עם שקיעתן של יבשות העל אשר ללמור-יה קודם ואטלנטיס אחר כך. מצאנו עצמנו כמי שקיבל מהות כלאיים בתובנתם, מהות 'אלילית' לכאורה אותה הם יכלו להבין או לתפוש, בהיותם הם השרידים של תרבות אשר דגלה בכלאיים והאמינה כי בכך מראה היא יכולותיה שלה להיראות ולהיות כאלוהים חיים. בהציגנו עצמנו בפניהם, מהר מאוד מצאנו עצמנו בפני שוקת שבורה, בפני קונספציה שהיא שגויה ביסודה שהרי אחרת מכך לא יכלו הם להבין או לתפוש – כי כאשר ביקשנו להגדיר את תכונותינו אנו, את תפישת עולמנו ואמונתנו, ייחסו הם לנו תכנות של חיית הבר והשדה, של בהמת הבית והדגה והעוף לרוב. וכה קורה אהובים יקרים, כי סקהמט אחות-אור היא לי, אינה היא אלא בדמותה כפי שמצטיירת היא בתודעתכם כעת עם ראש של לביאה, כי ראש בז לו לידידי הורוס האהוב והיקר שמכבר הימים, וכי לי בשל הפריון והאור והאהבה, ניתנו לי אותן 'אוזני פרה' אשר לכאורה מסמלים את יכולת הפריון של האישה ללדת, של האדם להפרות את עשייתו בעוד יצירה ואהבה. ועוד רואים ויודעים הנכם כי רבות הן הדוגמאות הנוספות לכך. אך אנוש יקרים, לא כן הם פני הדברים. דבר אחד איננו, אהובים יקרים – איננו כלאיים!!! אף לא אחד מאיתנו ! יהא הוא האל הגדול והנורא בתרבות המצרית הקדומה, יהא הוא איביס אשר מן המיתולוגיה המצרית כהיותו אל החכמה והשירה תְחוּת, תהא היא כל דמות כלאיים אחרת אשר מן המיתולוגיות המקבילות לזו של מצריים הקדומה – כלאיים איננו!!! כל אחד מכם רואה או תופש את היותנו כפי בינתו הוא להכיל את מלוא תודעתנו והווייתנו. ויש הרואים בנו 'כחולים' או כהי עור, כי הרי כך מפרשת תודעתכם את היותנו אנו, ושי הרואים בנו לא יותר מדמויות אליליות כאשר אין בהם ולו מקצת מן האמת האלוקית הנעלה – והכל טוב ונכון לכל איש ואדם להכילנו, להכיל את עצם היותנו אנו חלק מכם, אהובים יקרים, חלק מהמהות האנושית הקיומית שהיא הנכם עצמכם !!! אנו, ההאת'ורים, הוויות אור אתריות-אנושיות הננו, כמותכם, מטבע הדברים; ויכולותיכם שלכם לראותנו כפי שכה מצטיירות דמויותינו בפניכם היא תרגום בלבד של תודעתכם כפי שזו מפרשת את אשר היא רואה למולה. שכן, יקירים, כמונו כמו גם ידידנו יקירינו אשר מקונסטלציית הסיריוס, או כמו מאלו אשר לקבוצת שבעת האחיות המופלאה, אין אנו אלא ה Corpus Vitae אשר לאנושות כולה, כפי שידידי היקר מכל הלא הוא אבלון Avalon כה הציג בפניכם בעבר. ה Corpus Vitae, אינו אלא הגוף הקולקטיבי האתרי-אנושי העיקרי אשר ממנו נגזרות לכם נשמותיכם, האשכולות האתריות-האנושיות המרכיבות את אשכולות משפחותיכם, ידידיכם, חבריכם למסע האנושי ולחוויה וההתנסות האנושית בכללותה. יכולה הנני להעיד כי מהווה אף אנוכי את ה Corpus Vitae אשר ממנו בוחרות הוויות אנוש ואדם להתחבר אל הגוף הגשמי והגרמי, ובחלק מההיבטים הקיומיים האנושיים הגרמיים הללו אני עדיין חייה ומתקיימת. וכל איש ואישה אשר חווים אותי היטב בעוצמותיי יודע הוא מקורותיו הוא. ובאותה המידה מעידה הנני, ורבים מכם כבר היטב מבינים ויודעים זאת, כי אכן המאסטרים הנעלים בכללותם אין הם אלא הוויות אנוש אשר מן ה Corpus Vitae מקורם, הוויות אדם אשר בבחירה של מעלה בחרו הם להתגשם בבשר ודם בבחירת התנסותם האנושית, ובמקביל אף בחרו לשמש אווטארים ומדריכי חיים לאותם בני אנוש אשר בכך יחפצו ויביעו הסכמתם. כל הקוראים דבריי אלו כרגע הם כאלו, אהובים, כולכם כאחד אשר קוראים שורותיי אלו הנכם לא פחות ולא יותר חלקים מאיתנו, מהוויות אור ואהבה אשר בחרו לקרב עצמם אל ארץ ועולם כדי להתגשם בחומר, כדי להתנסות באותה חוויה אנושית שיש בה משום מטרה אחת בלבד – קרב את האדם אל בוראו, אל העוצמות הרכות והעדינות והעוצמתיות כאחד של בורא עולמות וארץ, של בחירה בנתיבות האור, בנתיבות החיים של יקום ועולם. האת'ור הנני וכה הוא שמי; האת'ור הוא שמי וכה היה הוא מאז היות ימי האדם. ומבקשת הנני לברך אנושות שלמה בברכת בורא מאורות עולמות וארץ ולשנה זו החדשה אשר רוגשת על העם העברי אשר בחר הוא בחירתו בחיים – ועל כך מבטיחה הנני הסבר וחידוש נוספים – מבקשת הנני האת'ור לברככם אהובים בברכת יקום נעלה זו לאמור: "חדש תחדשו לכם עמי ישראל ויעקב, חדש תחדשו לכם בשלום – בחילותיכם שלום, אהובים יקרים, בארמונותיכם שלכם שלום כי רב הוא".
ברוכים היו, האת'ור הנני וכה היא לי מהותי והווייתי.

דילוג לתוכן