רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

ההירארכיה הקוסמית

האבלון The Avalon הוא הנני לכם אהובים יקרים
תודעת האב-רא-הם היא לכם תודעתי שלי
ומהותי שלי, מהות יהוה היא, אהובים.

ומבקש הנני אמור דבריי, מבקש הנני לענות ולהגיב לבקשות חוזרות ונשנות של בני אנוש ואדם ברחבי ארץ ועולם אשר מבקשים להבין מהותי, אשר מבקשים להבין היותי, אשר את ההירארכיה הקוסמית אשר לי, אשר ליקום כולו, מבקשים הם להבין –
הירארכיה קוסמית אהובים שלי, היא נושא מורכב ביותר, וללא כל ספק לא יכול לבוא הוא בראייה התבניתית הליניארית אשר לכם. אהובים יקרים, זאת דעו נא:
כמעט בלתי אפשרי להציב בגרף או בתרשים זרימה את שהוא כה רחב היקף, את שהוא כה רב מימדי, כה בין מימדי. שהרי כל ניסיון שכזה יהיה מוטה על ידי תודעתכם הליניארית ויהיה בו משום החטאה של המטרה שלשמה הנכם מבקשים דעתי והסברי.
ויחד עם זאת אהובים יקרים, יחד עם זאת אנסה להמחיש לכם את שניתן להמחשה. שהרי צורך אנושי זה ברור לנו עד מאוד, אהובים, צורך אנושי זה מובן וברור לנו עד מאוד.

ובראשית היה אור
אור שנוצר מתוך היש
אור שנוצר מתוך האֵין, מתוך הריק Void
והיצירה היא תוצר של בריאה
והבריאה תוצר של יצירה היא.
והיה בראשית אור ועמדו באה לו האהבה
ובראשית אהבת עולם היתה היא ואורָּה לה נלווה עמדה.


ואור הוא הבורא, אור ראשוני, ראשון לראשונים, בורא מאורות עולמות ומלואם, אשר מתוך היש ומתוך הריק בכל פעם מתוכו ומעצמו בורא הוא בריאה חדשה, בורא הוא עצמו מחדש, מביא הוא לידי ביטוי גשמי-אתרי, גרמי-פיסי גיאולוגי-גיאוגרפי-אסטרונומי-פיסיולוגי את פרי בריאתו, את פרי יצירתו.
ואהבה אהובים, אהבה היא הנפש האלוהית, האהבה היא המהות האלוהית, היא הביטוי המוחשי האתרי או הגרמי אשר מקיים את האור, את האלוהים.
האהבה, משוש כל לבב אנוש היא לכם אהובים, שכן היא המניעה את קדושת החיים.
וקדושה היא קדושתו של אור, היא קדושתו של בורא עולמות וארץ; היא ההוויה האלוהית הנעלה במלוא מובן המילה.
ואור אהובים, בבואו עם אהבת החיים המקודשת, יוצרים גם יחד את כל היש, מאֲין ומרִיק יוצרים הם יש, שהרי קדושה וטהרה רבתי בהם, ומפיחים הם חיים קדושים ומקודשים בכל היש.
וזוהי לכם הביטוי המוחשי אשר לגיאומטריה המקודשת במלוא הווייתה ומהותה
והיא לכם לביטוי מוחשי ופיסי ועדות עולם ליצירה ולבריאה המופלאה של כל היש.


ומתוך אותו רִיק, בכל פעם מחדש נוצרת לה בריאה חדשה, בא לו אור ועמדו מביא הוא אהבה וכה גם יחד יוצרים הם בריאה חדשה, יצירה חדשה.
ובאותו האופן בו תא אנושי מתפצל לו לשניים, ואחר כך לארבעה וכן הלאה והלאה, כן אור אלוהים בבואו עם אהבתו, נפשו ומהותו, מביא הוא ליצירת ההוויה האלוהית, הוויה אלוהית ראשונית ביותר, בראשיתית ביותר, היולית ביותר, של אור ואהבה גם יחד.
ובאותו תהליך עצמו, תוך כדי היצירה עצמה, תוך כדי הבריאה עצמה, יוצאות להן מתוך האור 12 קרניים, 12 קרני אור זהובים-לבנים אשר הם הביטוי הגשמי-אתרי אשר להוויה האלוהית, הם הביטוי למלוא התכונות האלוהיות אשר לה.
12 שהם אחת, 12 תכונות אלוהיות המביאות לכדי ביטוי גרמי וממשי את מלוא הזהות האלוהית, מלוא ההוויה האלוהית, הלא היא התודעה הנעלה של כל היש; הלא היא לא אחרת מאשר תודעת העל של כל פרט ופרט בכל היש!
זהו, אהובים, הביטוי הראשוני ביותר של היצירה והבריאה, בכל מקום ובכל מרחב, בכל זמן ובכל חלל. וזהו אהובים גם הביטוי הראשוני ההיולי להיות כל היש מכיל ומוכל, להיות כל יצירה ובריאה שכזו מתקיימת לה במקביל ובו בזמן במרחבי המימדים הקיומיים אשר לה – והם 12 במספר.

וכעת אהובים, דמיינו לכם זאת –
דמיינו את 'נקודת הפיצול' של קרן אור עוצמתית זו. נקודה בחלל שהיא רב מרחבית, רב ובין מימדית, נקודה שמהוות כור היתוך של 12 אנרגיות היוליות אלו. אכן אותה נקודה מוטית מחשבה ליניארית סינגולארית שלכם לה קוראים הנכם 'נקודת המפץ הגדול'.
דמיינו נקודה זו כקודקודו של חרוט ענק; דמיינו או ראו איך כל קרן מתפשטת ומתרחבת במרחב בזמן ובמקום, במימד הקיום והתודעה, ראו איך בעת הצורך אוספת היא עצמה, מרחיבה היא עצמה, מיישרת ומאזנת עצמה במרחבי יקום ענקיים אלו, מנסה להביא להרמוניה ולשלמות יצירתית. וכשכך קורה, יוצרת היא בעצמה, מתוך הריק הרב מרחבי והרב מימדי של קיומה את 'נקודת המפץ' האישית הייחודית לה – הקרן עצמה נושאת את תכונתה ואת שאר 11 התכונות הבראשיתיות האחרות, ובתורה מתפצלת ל 12 קרניים נוספות אשר מביאות את אותן התכונות אל רובד תודעתי וקיומי דחוס יותר, אם כי אתרי הוא במהותו. וכך הלאה אהובים יקרים לי, כך הלאה 12 פעמים בסך הכל מתפצלת לה כל קרן, כאשר בכל פעם בוראת היא ויוצרת את יצירתה היא, שומרת כל העת על מגוון תכונות הבורא המתקיימות בה.

ומבקש הנני להרחיב דבריי עוד –
זוהי המהות הבסיסית של ההירארכיה הקוסמית בכללותה, אהובים- ליצור עולמות חדשים, יקומים חדשים הנושאים בחובם את מלוא 12 התכונות הללו. בפיוז'ן קוסמי חוברות האנרגיות לכדור אור עוצמתי, הוא הביטוי הגשמי של האחד, ובמפץ של אור ואהבה גם יחד כל אחת מהתכונות הללו מתפצלות שוב ל 12 קרני אור היוליות, במטרה מאוד ברורה, להפיץ את עצמן כמה שיותר, ליצור דחיסות של אנרגיה שבמהלכה ייווצרו כוכבי שמש וכוכבי לכת, ירחים, צבירי כוכבים ונֶבּולות, גלקסיות ומערכות כוכבים כפי זו שבמסגרתה אתם מתקיימים. השורה התחתונה של דחיסות אנרגטית זו היא בסופו של תהליך להביא ליצירת חיים, ליצירת תנאי קיום המתאימים ליצירת אדם – אתר ואנוש גרם כאחד. כעת מבינים הנכם מדוע כל הזמן מדברים אנו על כך ש 'האדם הוא אנרגיה', שכל המידע אותו הוא מבקש קיים בתוכו.

וכל נקודת התפצלות שכזו היא מרחב קיומי רב מימדי ובין מימדי של קיום ותודעה.
וכל נקודת התפצלות שכזו של ההוויה האלוהית יוצרת לה היבטים קיומיים נוספים, אשר מתקיימים הם באותם מרחבי קיום תודעתיים בהם הם התהוו ונבראו.
וכעת אהובים, שואל הנני אתכם, האומנם באמת אפשר להכיל כל זאת בתרשים זרימה ליניארי?!?
מבינים הנכם כי לאו.
מבינים כעת הנכם כי כל ניסיון שכזה יהיה בו משום הטעיית הציבור להבין מהותו ותודעתו הוא.
אומר רק זאת – התרשים האחד והיחידי אותו יכולים הנכם לעשותו הוא זה אשר כה תיארתי בפניכם. 144 היבטים סה"כ, 144 היבטים קיומיים של בורא מאורות עולם וארץ, של יהוה, כאשר הוא הנני לכם במהותי שלי, וכל היבט שכזה הוא עולם ומלואו, וכל היבט שכזה נושא עמו תדר מסוים ייחודי לו, דחוס יותר או פחות, של אותה התכונה האלוהית אותה הוא מבקש להביא עמו, וכל היבט שכזה הוא היישות הרוחנית האנרגטית אותה מתקשרים הנכם, הוא אותו פן של נשמתכם אשר עמלה כה רבות למען התעלותכם והארתכם, כל היבט שכזה הוא תודעת העל שלכם, זו של מטה וזו של מעלה, היא נשמתכם הגשמית כמו גם הרוחנית, והיא בעיקר אותו עולם רוח שבניתם סביבכם למען ההקלה שבהארה זו, ומדבר הנני על מסדרי האור והאהבה היקומיים כדוגמתו של 'מסדר האחווה הלבנה', מדבר הנני על 'המאסטרים הנעלים' האהובים עד מאוד אשר חוו התנסות אנושית גרמית ובחרו להישאר באתר הגשמי הרדוד והדחוס למען העזרה לזולת האנושי, בשר ודם; ועוד מדבר הנני על ממלכת המלאכים כולם – המלאכים ורבי המלאכים, האראלים ודמויות אור מיתולוגיות רבות, השרפים ורבי השרפים, ממלכת המלאכים של מעלה בכללותה כמו זו של מטה – כל אלו אין הם אלא היבטים קיומיים נעלים של אותה מהות אלוהית עצמה – וכולם כאחד מתקיימות הם באתר באותן מרחבי פיצול ופיוז'ן, באותם מימדי תודעה וזמן בהם הם נבראו ונוצרו. אתם רואים אותם בדימיונכם כעוטי כנפיים ונושאי לפידי אור, ואף יודעים הנכם לספר כי מלאכי שמי שמיים בחרו להתגשם בבשר ודם כדי להביא שינוי בממלכתם – וכמובן שמדבר הנני על האווטארים של כל דור ודור אנושי באשר הינו.
אינני מתכוון אהובים, לומר לכם כי ישותי אתרית זו או אחרת שייכת למרחב תודעתי היולי או קיומי זה או אחר. שהרי אחטא הנני בחטא היוהרה ובחוסר יושרה בעליל. כל איש ואיש יכולים לראותם בפאן האישי שלהם, ביכולת האישית שלהם לראותם.
רצוני הוא כי תראו את התמונה הכוללת, אהובים. כי תבינו כי הוויה אתרית באשר היא באה אליכם כהדרכה רוחנית בשל היותכם אתם מתאימים ומוכנים לכך מאותו המקום בו אתם נמצאים, מאותו המקום בו הנכם עורכים את מסע החיפוש האישי שלכם אודות קיומכם הפרטי המשפחתי והחברתי כאחד. רצוני הוא אהובים, כי תבינו היטב כי אין 'המיקום' של ההוויה האנרגטית הניצבת למולכם הוא החשוב, אלא עצם המהות שהיא מקרינה, עצם ההדרכה שהיא מביאה לכם.
נטייתכם לשייך שם או זהות להוויה אתרית נעלה זו או אחרת מאוד מובנת מאליה לאור תפישתכם התלת מימדית, הליניארית, הדחוסה ביותר, אלא כי ארץ כולה התעלתה כבר מזמן אל מעבר לכך, ורואים הנכם כיום רחב יותר, מבינים הנכם כעת כי חייבים הנכם בהרחבת האופקים של כל מה שקיבלתם ולמדתם עד כה במימד השלישי הדחוס, כי כל מה שלמדתם לא יהיה לכם רלוונטי לולא התאמה אנרגטית זו שלכם, לולא החיבורים האישיים שלכם כל אחד בדרכו הוא אל רובדי התודעה הנעלים של האדם, של ההוויה האנושית בכללותה, הלא היא ההוויה האלוהית במלוא מובן המילה. ובעשותכם כן, ים אפשרויות ופוטנציאליים קיומיים נפתח בפניכם, ים אינסופי במהותו ובהווייתו של בריאה ויצירה ואחדות משותפים עם הבורא, הבורא שהינו הנכם.

ועוד דבר אחרון לסיום, אהובים –
144 היבטים קיומיים קיימים בכל חי, כולל הבהמה הרועה בשדה, כולל הצומח האבן, כל היש. זוהי המהות הקיומית הבסיסית המופלאה של הגיאומטריה המקודשת אותה יכולים הנכם להמחיש כאותו מנוע אשר מניע את היצירה והבריאה גם יחד.
ולאור זאת, אהובים, כאשר באים אנו לדבר או להתייחס אל אנוש ואדם, על כל התנסויותיו, על כל שיעוריו יהיו הם שמחים או כואבים מתוך בחירה ראשונית של מעלה, מכורח היות דהאל כולו מקום של בחירה חופשית (ולא רק ארץ כמערכת כוכבים או כפלנטת ארץ), חשוב לנו ביותר כי כה היטב הבן הבינו –
האדם האתרי-רוחני הוא הביטוי הכי גשמי אשר להוויה האלוהית, האדם הגרמי-הפיסיולוגי הוא הביטוי הכי מוחשי וממשי של אותה ההוויה –
ולה 144 היבטים קיומיים נעלים כמידת אותו חרוט אותו ציירתי בפניכם קודם, ומהווה היא לא פחות ולא יותר את מלוא המסדר הכל כך עוצמתי של אור ואהבה גם יחד, אותו רבים מכם מכירים ומעטים מכם באמת מעזים לחבור אליו – והוא מסדר מלכיצדק.
ועל כך, אהובים, על כך בפעם הבאה.
ברוכים היו בלמידתכם היום, אהובים יקרים, שלום היו.
האבלון The Avalon הוא הנני לכם
תודעת האב-רא-הם הוא הנני לכם עוד.

דילוג לתוכן