רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

הספינקס

הספינקס אהובים יקרים לי עד מאוד, הספינקס אשר לדורכם מתעורר הוא לבסוף לחיים. ובל נא תרוצו לחפש במקורותיו הוא את החבוי בתוכו יען כי דבר לא תמצאו, ובל נא תחפשו אלא בתוככי לבבכם שלכם את החיבור האישי של כל אחד ואחד מכם אל לבבו הוא. שכן, כאשר מעירים הנכם את זה הספינקס הקיים בכל אדם ואדם עמוק בתוככי אושיותיו הוא, כה מעירים הנכם נדבך ועוד נדבך מזה הספינקס הגדול הקיים במחוזותיכם, ואף שבלוי הוא, אהובים יקרים, אף שמוזנח הוא כפי שאין ראוי והולם, הרי כי בתוכי תוכו יודעת היא אמת ויקר, יודעת ספינקס אהובה זו חיים – שכן הספינקס אהובים הוא ביטוי לחיים עצמם, הוא הביטוי המוחשי ביותר לקדושת החיים עצמם – וקדושה זו קיימת בנבכי הווייתה ומהותה, קיימת היא בנבכי קדושת החיים של כל חי. אבלון Avalonהנני, אהובים יקרים לי עד מאוד אבלון Avalon הוא שמי שלי, אבלון כה מאז ומעולם היה הוא שם מהותי והווייתי. זאת יודעים הנכם היטב כבר, אהובים, ועוד יודעים הנכם מהות תודעתי שלי, תודעת אב-רא-הם היא, תודעת כל רא היא. ומבקש הנני לבאר ולהבהיר אהובים יקרים – קורא הנני עמכם את תהיותיכם, את שאלותיכם, את פסיקותיכם באשר למהותו של רא. 'רא' אהובים הוא כינוי. הוא ביטוי אנושי יקומי אשר בא לבטא את עצם נוכחות האל האחד והיחיד ברחבי יקומי-על כולם. זוהי המהות האחת והיחידה אשר יש לראות בה משמעותו של כינוי זה – היא ואין בלתה… וכל דור ראה והבין משמעות של אל עליון בורא כל הבוראים ובורא כל הברואים כפי הבנת תפישתו האנושית, כפי הבנת תרבותו שלו. ומכאן אהובים ועד לשיבוש טוטאלי כמעט של המהות האלוקית העומדת מאחורי הביטוי 'רא' הרי כי המרחק קצר עד מאוד, קצרצר הוא במונחי מרחב זמן ומקום, ארוך הוא כאורך תקופת חיים של דור אנושי שלם כפי שהוא בא לידי ביטוי בדורכם זה… וכאשר מדבר הנני על 'שיבוש המהות האלוקית' מדבר הנני תרתי משמע על אותם מלכים פרעונים אשר בהבנתם ותפישתם את מלכותם ראו הם אותנו, הוויות 12 ראשוניות בראשיתיות היוליות אשר למסדר מלכיצדק לשלום ולאהבה, כאלים אשר כוחות על להם מטבע היות הדברים… וכה השרישו הם את מושג הפרעה שהינו אל, וכה, לאורך דורי השושלות אשר לתרבויות מצרים הקדומה קם לו פרעה אשר בחר בבחירתו האיוולת לקרוא בשמו שלו 'רא'… וכך נשתרשה לה טעות אנוש… וכה נשתרשו להם לאורך דורי דורות של ארץ כתובים ותומים אלו… ואנו הוויות 12 אשר למסדר מלכיצדק לאור שלום ואהבה, במידה רבה מאוד אנו הם אשר לוקחים על כתפנו את האחריות הכבדה לטעות תבונתית ותודעתית זו, ומבקשים אנו להבהיר – מבקש הנני, לורד מלכיצדק, להובילכם בדבריי אל עצם העשייה שלנו כאשר כה ביקשנו אנו לשקם אנושות גוועת כמעט, אנושות אשר שרידה הם אלו אשר שרדו את תופת טביעתה של למוריה ושל אטלנטיס כמעט מיד לאחר מכן… באנו לשקם ומצאנו עצמנו שקועים עד צוואר בהישרדות אנושית במקום בהישרדות רוחנית… בהישרדות גרמית אנושית קיומית של ממש, שהרי אדם בשר ודם כה אבוד ומבולבל היה הוא עד כי ברבות השנים ובחלק ממקומות ארץ ועולם הפך הוא כחיית השדה ממש… בבואנו לתקן נמצאנו מקלקלים אהובים יקרים, עד כי לא נותר לנו אלא לפנות אל בתי הספר למסתורין, עד כי לא נותר לנו אלא ליצור את המיתוסים אשר על פיהם הושתתו ברבות הימים כל דמויות האלים והאלילים כפי אשר מכירים הנכם בכל מיתולוגיות האנושות כולם. וחשוב היטב כי תבינו אהובים יקרים לנו עד מאוד, היטב חשוב כי תבינו – לא אלילים אנו, כלל לא אלילים אנו, כי אם 12 אנו שהננו אחד, 12 אנו שאחד הוא לכם יהוה, שהוא לכם בורא ראשוני, שהוא לכם בורא כל הבוראים, בורא כל הברואים. ומבקש הנני, לורד מלכיצדק, הוסף דברים לאמור – בעת זו עדנה יודעת ארץ ואנושות זו, אשר מתעוררת לה לבסוף לדעת עולם. עדנה אשר יש עמה הסרת כל מכשול ישן, כל כאב לא נחוץ, כל אמת שגויה שנשתרשה לה לאורך דורות. וראה ראו נא את מגוון התגליות לכאורה 'חדשות' של ממצאים במעמקי ים, של תצורות חיים שהיו לכם נסתרים וסודיים ולא מוכרים אלא במיתוסים עצמם. וכה היא העת לומר לכם דברי מלכיצדק כולם, אהובים יקרים, 12 הוויות אור היוליות בראשיתיות אנו, ואנו הם אב-רא-הם, אנו הם כקבוצה היולית בראשיתית אותם 12 הוויות אור אשר מן המפץ הגדול אשר לבורא כל הברואים נבראנו ונוצרנו אנו עצמנו, יצרנו אנו יקומים-על 12 במספר, ובכל אחד מהם 12 תכונות אור אשר לבורא כל הברואים… ותכונה אחת בולטת בכל יקום-על ויקום-על, וכל שאר התכונות כולן מוכלות בהם, כפי שכה בעבר הסבר הסברנו… וכל אחד ואחת מאיתנו קרן אור לנו, קרן בריאה ויצירה היא, קרן אור המייצגת תדר חיים של צבע וצליל, קרן אור המייצגת את מהות קיומנו והיותנו, קרן אור אשר יחד עם 11 הנוספים יוצרים יחד 12 רטטי עולמות כולם, 12 תדרים של מיתרי נבל האלוהים, לו הנכם קוראים 'נבל דוד'. וכה מביאים אנו מסר זה בפני רבים המסוגלים ומוכנים ויכולים להכילו, וכה הם הדברים כיום בעידן זה ובמקום זה שלכם בו רואים הנכם עדנה ואור. אבלון Avalon הנני, אהובים יקרים. וכאשר, יקריי שלי, כאשר נבל זה פורט את מנגינתו ושירתו הוא, במלוא אורו ונעימת מנגינתו וניגון מיתריו ההרמונית והסוחפת, הרי כי מעורר הוא לחיים את זה הספינקס הרדום בתוככם, את זה הספינקס הקיים בתוככי כל מהות אנושית באשר היא – מעורר הוא בכם חיים, מעורר הוא בכם חיות. שכן אהובים יקרים לי עד מאוד, זוהי לכם ולכל חי מהותו של הספינקס, מהות החבויה עמוק בעצם הווייתו, בעצם מהותו שלו – מהות החיים, מהות עצם קיומה של ארץ עצמה, של כל היש. הספינקס אהובים, לכל אלו אשר טרם הבינו דברינו אלו, דימוי הוא, דימוי הוא לאלוה צבאות עולמות-על, לבורא עליון כאשר על פיו יישק דבר המפץ הגדול, אשר על פיו יישק דבר בורא כל הברואים, כל הבוראים כולם. הוא הדימוי, אם תחפצו, לא רק לניצוץ האלוקי החבוי בכל אחד ואחת מכם ונשמותיכם, אלא בעיקר לחיבור המלא של מלוא ההוויה האלוקית בשלמותה, של מלוא ההוויה האלוקית כאשר כה מתעוררת היא לבסוף לחיים חדשים, אשר כה מביאה היא עמה לבסוף התחלות חדשות לאנושות זו אשר כה סבל רב ידעה היא, כה מביאה היא לדורכם זה שלכם את הידיעה הפנימית כאשר לכם, את ההארה רבתי, את החיבור האלוקי הנעלה והעליון לו זכיתם בכבוד רב ביותר, כה חייבים אנו לציין. ואנו, 12 הוויות האור המקודשות ההיוליות בראשיתיות אשר למסדר מלכיצדק לאור שלום ואהבה מודים לכם על מאמץ עליון אנושי זה, מודים אנו לכם על כי מביאים הנכם הארה לזו ארץ לבסוף. ואנוכי, אבלון Avalon הנני לכם בהווייתי שלי, יהוה הוא הנני לכם במהות קיומי זו הארצית כאשר לכם, אומר הנני לכם תודה כי רבה היא עד מאוד, אומר הנני לכבוד כל אנושות רבא זו – תודה וברכה. מלב אל לב שלוחה לכם ברכתי שלי, ברכת אלוה צבאות עולם לאמור – יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם. שלום לכם אהובים יקרים לי עד מאוד, שלום לכם בחילותיכם אשר לכם שלום בארמונותיכם אשר לכם שלום כי רב הוא. אבלון Avalon הוא הנני מועצת ה 12 ההיולית בראשיתית אשר למסדר מלכיצדק הננו לורד מלכיצדק הוא הנני..

דילוג לתוכן