רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

חמלה

תוקשר בשנת 2009
רחל גוטמן © Rachel Goutman

אנוכי הוא אבלון Avalon כפי שכבר למדתם להכירני.
אנוכי הוא רב שרף אבלון אשר למסדר מלכ-צדק המוכר והידוע היטב לאנושות זו, תפקיד המייצג את מהותי והווייתי בהיותי מתקיים ברובדי התודעה והקיום הנעלים של המימדים 7 – 9 אשר ליקום כולו. ללמדכם יקירים כי בערבות-יה הנעלים והמקודשים הללו משרת הנני בקודש 'החמלה האלוהית' כמו גם בקודש 'האיזון והאיכון של השדות המגנטיים והאלקטרו-מגנטיים של גזרת יקום ארץ בכללותה'.
מכאן יקירים היטב יכולים הנכם להבין כי בן זוג ובן לוויה נאמן ביותר הנני לידידי הקריון Kryon, בן לוויה נאמן הנני עוד לידידתי האנושית, ראשל כאן, הכותבת דבריי אלו.

היום מבקש אנוכי לדבר אודות ה 'חמלה'.
מבקש אנוכי לחבוש לראשי את כובעי האחד, הוא כובע החמלה ולשאול אתכם יקיריי את השאלה הבאה: "מהי חמלה?" חלקכם היו עונים בוודאי 'רחמים', חלקכם היו לבטח מדברים על היותה של 'חמלה' תדר נעלה וגבוה יותר של ה 'אהבה'. ובכן, אלו וגם אלו צודקים, הכל כמובן בראי המתבונן האנושי.
בדבריי אלו היום מבקש אנוכי לחשוף בפניכם את הפן האתרי הקוסמי המשמעותי יותר של ה 'חמלה'.

'חמלה' היא תדר אנרגטי נעלה של אור, תדר יקומי שדעת מעטים באמת יכולים להבינו או לכיילו – וזאת כי לרוב רואים הנכם בחמלה את אותה מידת הרחמים או האמפתיה כפי שהיא מתגשמת בתודעתכם ותובנתכם. בודדים באמת רואים את ה 'חמלה' במהותה הזכה והטהורה, כתדר של אור נעלה ונשגב אשר הנושא עמו את הפרמטרים המהותיים והחיוניים כל כך לקיומו של כל חי וקיים.
ובני אנוש בודדים אלו הם כטיפה בים היקומי ובמרחב הקיומי של ארץ ושל האנושות בכללותה.

תדר ה 'חמלה' הינו תדר הנושא עמו את אותה התכונה ממש אותה הנכם מכירים היטב.
למעשה יקירים זוהי תכונה אלוהית רמה ונעלה המבטאת את רצון אלוה-יא ליצור אנוש ואדם אשר יהיה בצלמו ובדמותו או כפי שאומרים הנכם 'בצלם ובדמות אלוהים חיים'.
תכונה זו נישאת על כנפיה של 'להבת ההתעלות'. היא אחת מ 12 קרני אור הבריאה והיצירה של החיים המבטאים בהתגשמותם הפלסמטית את כל אחד ואחת מ 12 ההיבטים הקיומיים והתודעתיים של ההוויה האלוהית. למעשה כל כך נעלה היא עד כי היא אחת מתוך 4 תכונות בלבד אותן אלוה-יא בכבודו ובעצמו הוא המאציל לאדם במהלך כל מסע התעלותו הרוחנית.
תדר ה 'חמלה' נלווה אל ה 'אהבה', היא אהבת היקום הנושאת עמה את תדרי אור 'חיים' וקדושתם מחד ואת תדרי רפואת היקום מאידך, היא 'רפא-אל'. והם תמיד שניים כאחד, כמו זוג נאהבים הרוקדים גם יחד את מחול החיים. ואין האהבה יכולה להתקיים ללא אור החמלה המזין אותה ומפיח בה חיים ואין אור החמלה יכול כלל להתקיים ללא אותה אהבת יקום נשגבת ונעלה המונעת ומניעה חיים בכל חי וקיים באמצעות 'הגיאומטריה המקודשת' אותה רובכם מכירים היטב.

'חמלה' היא התכונה הדומיננטית של יקומכם, קיום דהאל Dahal.
'דהאל', בשפתנו שהיא שפת האור היקומית, פירושו 'חמלה'.
ללמדכם כי זוהי התכונה העיקרית, הדומיננטית אשר על פיה מתקיים כל חי וקיים ברחבי היקום כולו ובגזרת יקום ארץ בפרט. אליה נלווים שאר תכונות אלוה-יא, בבחינת מכיל ומוכל ויחד עמן היא פועלת להביא איזון הרמוני ובר קיימא בכל בריאה ויצירה באשר היא.
'חמלה' יקירים היא תדר של אור מקודש למדי בראייה ובתובנה היקומית הנעלה. 'מקודש' לא במובן הדוגמטי של המילה, כזה הסוגד למשהו שהוא נשגב וחיצוני מכם כי אם במובן הטהור שלה כפי שאנו, הוויות אלוה-יא רואים ויודעים – קרי קדושה שנובעת מעצם קיומם של 'חיים' בקרבה, קדושה שנובעת מעצם היות האדם עצמו נצר בלתי נפרד מההוויה האלוהית, קדושה הטומנת בחובה את העדנה, הענווה והידיעה שאינכם אלא פן אחד בלבד של ההוויה האלוהית.

וכמו כל תכונה אלוהית נעלה, כך גם החמלה האלוהית מבטאת ומקיימת את עצמה ברוח באתר ובחומר גם יחד באמצעות מהלכים של התכנסות והתפשטות גם יחד; מהלכים שבאים לידי ביטוי בתנועה ספיראלית מעגלית המייצגת בתודעתכם ובתובנתכם את חתך הזהב המוכר לכם היטב, את סדרת המספרים של פיבונאצ'י המוכרים לכם היטב, כמו כן כל ביטוי פיסיקאלי באשר הוא של תנועה ספיראלית מעמיקה, מתרחבת ומתפשטת באשר היא. כך פועל ומתקיים כל דבר ודבר ברחבי היקומים כולם, כך על אחת כמה וכמה מתקיימות להן כל תכונות אלוה-יא המייצגות בהתגלמותם ובהתגשמותם את המהות הקיומית-תודעתית של ההוויה האלוהית.

מכירים הנכם כבר כמה וכמה ביטויים קיומיים ותודעתיים אנושיים של תדרי החמלה; אלו הם הוויות אור אלוה שבחרו לשאת על כתפיהם את התפקיד היקומי הנעלה של הבאת החמלה בפני האדם, של הכלתה בקרבכם ובכל תחום ותחום בחייכם האישיים. מכירים הנכם למשל את דמותו הנעלה של "המאסטר הנעלה לחמלה"; כשמו כן הוא, נעלה הוא ביותר ועוסק הוא בחמלה; גם את אורין Orin, יקיר האנושות אשר יצר קשר אתרי-אנושי עם ידידתנו האנושית הגב' סנאייה רומאן, מכירים הנכם היטב-היטב וברצוני לחדש ולומר לכם כי אף אנוכי, אבלון, כה הנני בזו המהות, בעת כתיבת שורות אלו ממש.
למעשה, הננו קבוצה של הוויות אנרגטיות אתריות הנובעות כולן מאותה מהות אנרגטית היולית של אור החמלה, כאשר כל אחד מאיתנו בחר להתקיים בתדר ובמרחב הקיומי הקוסמי אשר שלו, ביחד ולחוד ומשם לפעול למען האנושות, משם לחבור אל האדם ככל שניתן ולמסור את מסריו, את הדרכתו, את עידודו ואהבתו, את אהבת היקום.

אני יודע שעוררתי את סקרנותם של רבים מכם; אני מודע לכך שכמה מכם כבר עורכים השוואות בין דבריי אלו לבין מה שהם מכירים ויודעים או לבין מה שהם או מוריהם קיבלו. אני יכול להבטיח לכם כי כל מחשבה שכזו מצדכם אכן יש בה אמת רבה ביותר, שכן בסופו של תהליך הקבוצה היא אחת! ללמד כי אדם שמסוגל להכיל ולכייל תדר X של אותה האנרגיה ייחשף בפני ההיבט או המהות של אותה הוויית האור המתקיימת בתדר זה; לרוב ובהרבה מקרים אותה ההוויה מציגה את עצמה למול אדם אחד בשם מסוים ולמול אדם אחר היא תבוא בשם אחר; ולפעמים היא אף תופיע במקביל למול כמה וכמה בני אנוש ואדם באותו המרחב הזמן והמקום.
והכל אמת ושריר וקיים, והכל נכון, שכן כל אחד מכם שחובר אל האור והאהבה מחזיק רק בפיסת הפאזל אחת של היקום כולו.

ועוד מבקש אנוכי להאיר ולהוסיף אודות 'המאסטר הנעלה לחמלה'.
כשמו כן הוא, נושא הוא בתפקיד היקומי רם המעלה של הבאת החמלה בפני האנושות כולה על פני כל מרחביו העצומים והאינסופיים של יקום דהאל כולו. בכל מרחב קיומי-תודעתי באשר הוא, לעולם ועד יהיה הוא 'המאסטר הנעלה לחמלה'; ניתן להבין מדבריי אלו כי המאסטר הנעלה לחמלה המתקיים במימד 3 עד 5 למשל, יהיה לא אחר מ הבודהה Budha אותו הנכם מכירים היטב; ואותו מאסטר נעלה לחמלה המתקיים באותם רובדי הקיום והתודעה ה 7 עד ה 9 מהם מביא הנני בפניכם דבריי יהיה הוא לא אחר מאשר אנוכי, רב שרף אבלון אשר כתכונתי כן מהותי והווייתי – וזאת עם שירותי האחר בקודש הקודשים אשר לאיזון ואיכון השדות האלקטרו-מגנטיים של ארץ וצפונותיה.

מבקש אנוכי לסיים דבריי בברכת יא לאמור –
ברוכים הנכם בברכת החמלה האלוהית, ברוכים הנכם באהבת יא
שהרי לכם בחילותיכם ובארמונותיכם השלום והברכה והיקר.
אבאלון הוא הנני לכם, אבלון כפי אשר מן המימד ה 7 עד ה 9 גם יחד הנני.
שאו שלום.

דילוג לתוכן