רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

יסוד האתר

יסוד האתר הוא המשמעותי והפרדוקסאלי מבין כל היסודות הגרמיים האחרים, קרי אש מים אוויר ואדמה. שכן מחד הוא יסוד הנושא עמו את כל ההיבטים והאיפיונים של היסודות הנ"ל אך מאידך זהו יסוד שבפועל אינו בא כלל לידי ביטוי פיסי גרמי כלשהו! הוא אינו כזה שניתן לראות בעין אנושית גרמית; ומכאן שמו. יש המזהים את יסוד האתר עם יסוד האוויר. אך לדעתי אין זה כך. אתר איננו אוויר. אתר הוא סטטי ואוויר זורם ונע, אתר חבוי מעיני החושים הפיסיים גרמיים של האדם ואוויר אפשר לחוש ולהרגיש.

"מבקש הנני אבלון להבהיר ולהאיר: במונחי אנוש ואדם, אתר היא ההשתקפות של הנשמה, של נשמת כל חי, הוא ה spirit וה soul גם יחד של כל היש, של כל הקיים. אתר הוא הביטוי העל-חושי של כל ארבעת היסודות הגרמיים הפיסיקליים הבאים לידי ביטוי בחומר. הוא הקיום האנרגטי אך לא פחות ממשי של כל הקיים על פני האדמה. משול הדבר להילה המכילה את כל הצ'קרות העיקריות והמשניות; אלו באות לבידי ביטוי בכל רובדי הקיום המתקיימים בתוך ההילה בהתאמה. ומכאן כי בתפישה כוללת יותר ניתן "לראותו" קיים במכלול החיים המתקיימים בכוכב – ממעל כמו ממטה. אתר הוא השיקוף, הוא ההשתקפות של כל ארבעת היסודות הבאים תחתיו, אש, אוויר, מים ואדמה. הוא השיקוף הסטטי המדויק של כל מה שחי, שקיים; זה כאילו לקחו את החי והעבירו אותו במכונת שקף המגלה את כל אבריו וגידיו ועצמותיו ונימיו ואת כל האושיות שלו, קרי דעת ונפש ורוח ונשמה, באופן שקוף לחלוטין ויחד עם זאת שלם לגמרי. אני מבקש להבהיר עוד. יקשה מאוד עליכם להבין משמעות דבריי אלו אם אינכם מבינים כי כל חומר פיסיקלי באשר הוא אשליה הוא למעשה בעיני המתבונן. ואני מדבר על אשליה לא במובן המילולי גרידא של המושג אלא בעיקר במובן הרחב והרוחני שלו, שהרי כל חומר חי ואורגני הוא למעשה אנרגיה, כל רהיט כל פריט גם אם הוא פלסטיק מעובד בבית החרושת הוא למעשה אנרגיה, אנרגיה שמשנה את צורתה ואת מבנה האטום שבה על מנת להמחיש את עצמה למול עיניים הרואות את החפצים במרחבי המימד השלישי והרביעי. אם וכאשר תגיע האנושות כולה, כך אנו מקווים מאוד, אל מרחבי התודעה של המימדים הגבוהים יותר, כפי שקורה בימים אלו בתהליך מואץ ביותר, אני יכול בהחלט להבטיח לכם כי תוכלו לראות ולחוש אתר, תוכלו לשייך אותו לחושים הטבעיים שלכם בהיותכם חי המתקיים על פני האדמה מכורח בחירה מודעת, בחירה שיש עמה כבוד רב ביותר, מעצם היות האדם אדם". היכולת לראות אתר הלכה למעשה תהיה ותבוא לידי ביטוי רק כאשר נהיה כולנו גם יחד מאוחדים ומאוזנים עם עצמנו ועם כל היש – כל אחד במסגרת האיפיונים, האיכויות והתכונות שניתנו לו מלידתו בשל היותו שייך לזן זה או אחר, וכשמדובר באדם, על אחת כמה וכמה! אנו כבר מצליחים "לראות" את ההילה שמקיפה כל דבר ודבר, ויש אפילו אנשים שיכולים לראות את הצבעים שמרכיבים אותה וגם יכולים לספר על האובייקט כבשיקוף ללא כל עזרה במצלמה קיריליאנית, אך זוהי רק תחילת הדרך. על מנת שנוכל לראות אתר הלכה למעשה נדרשת מאיתנו עבודה רוחנית מעמיקה במיוחד, והיא זו שתאפשר לנו להגיע לרמות התובנה והתפישה העל-חושית שיהפכו את האתר ליסוד נראה או כזה שניתן לחוש ולחוות.

דילוג לתוכן