רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

למור-יה

כמה ערגה שומעת הנני אהובים, כאשר כולכם בבת אחת מדברים פתאום על הבית, על למור-יה.
ומהי לכם באמת למור-יה? שואלת הנני
ותשובתי אליכם היא מורכבת עד מאוד, אהובים יקרים, ומבקשת הנני את דבריי לומר –

שומעים הנכם מחברתי שלי תדר חדש, שומעים הנכם קול חדש, קול שהוא למעשה עתיק יומין, קול שחלקכם בוודאי כבר היטב מזהים, קול שהוא אינו אלא הפאן הנקבי אשר לתודעתי זו שמכבר הימים, אותה מכירים הנכם היטב בהיבט הזכרי שלה – הלא היא תודעת האב-רא-הם.
ותודעתי נקבית, וכה היא הנני
ותודעתי נקבית, וכה היא לי הווייתי ומהותי.
ו מורלה Morella הוא שם תודעתי זו כאשר מביאה הנני בפניכם, כאשר כה היה שם תודעתי זו מאז ימי ארץ ויקום עולם.
וכה היא הנני בבחירה מודעת של מעלה – כה היא לי בחירת שם תודעתי שלי בעבורכם, אהובים, למען בנקל תוכלו הנכם לזהותנו בתודעתי הנעלה הזו.
ובבחירתי של מטה אהובים, כמידת ההפתעה הרבה אפילו של רחל אהובתי הכותבת דבריי היום, לא אחרת הנני מאשר ליידי גאייה, המהות הארצית של 'ארץ', ההוויה הגשמית של הפלנטה הכחולה –
ליידי גאייה הנני אשר כותבת דברים אלו בעברית כה זכה ועתיקת יומין – עתיקה כימי ההתהוות הראשונית של מהותי והווייתי ומכלול האושיות כאשר לי בזה הכוכב הכחול היפהפה…


יכולה הנני להבין היטב תהייתכם, אהובים; שהרי רב מימדיות ובין מימדיות הם הרבדים המתגלים לכם בעת זו, והם אלו היוצרים במעט את הבלבול הרב אודות המידעים הרבים אשר מתקבלים אצלכם ואצל עמיתיכם לעבודת האור והאהבה. ולכן, אהובים, לכן בחרתי הנני לבוא אל אור עולם באופן שאין משתמע לשני פנים –
אחת הנני
אחת ושלמה ומאוחדת הנני עם זה הפאן הזכרי אשר לי
אחת ושלמה ומאוחדת הנני עם מהותי ועם הווייתי וכל האושיות כאשר לי המה –
וזהו החידוש, אהובים יקרים שלי, זהו החידוש שאין עליו כל עוררין –
אמא אדמה התאחדה לבסוף עם מהותה והווייתה ותודעתה של מעלה
אמא אדמה התחברה לה לבסוף כדי להיות אחת עם בורא עליון, עם אלוה צבאות עולם ומלואו.
ותודעת האב-רא-הם הזכרית אחת היא עמדי, מורלה Morella הוא שמי לכם, תודעה נעלה של מטה היא תודעתי הנקבית הזו לכם.
ואחדות הושלמה.
וחיבור ואיגוד שלמים ומלאים התרחשו, זכר ונקבה שהפכו אחד, קיטובים שמצאו את קו האמצע המאוזן, הפרדות שאוחדו, ועוד רבות הן הדוגמאות אשר מתרחשות לכם כתוצאה מכך.
ושלא היטב תבינו דבריי, אהובים; רבים הם אלו אשר מתקשרים את תודעתי שלי זו הארצית, הגרמית, 'ליידי גאייה' הוא שמי האחר לכם; רבים הם עד מאוד הם אלו החשים את עוצמת האהבה הבוערת אשר לי, אהבה אותה מכנים הנכם 'אנרגיית החיים האוניברסאלית'; בכל גווני האדמה רואים הנכם אותי, חשים ובוחנים ורופאים הנכם בעזרת תדריי אלו שלי.
ובכל זאת, יקרים לי עד מאוד, פנייתי היום אליכם כה שונה היא בתכלית! כה במהותה שונה היא – שהרי נושאת הנני עמדי לבסוף את החיבור הנעלה והמלא של תודעתי הגרמית, היא ליידי גאייה אותה מכירים הנכם כה היטב, עם זו העליונה הנעלה, לא אחרת מאשר מורלה Morella היא, ולא אחרת היא מאשר הפאן הנקבי אשר לתודעת האב-רא-הם אותה כה היטב מכירים הנכם.
זאת בדיוק כשם שבהתעלות ובהתעוררות הרוחנית אשר לכם מתעלים הנכם ומחברים הנכם עצמכם ומהותכם והווייתכם אל תודעתכם, לה קוראים הנכם 'תודעת-על'.
וכמותכם, בני אנוש יקרים ואהובים, כן אף אנוכי; כן אף אנוכי מתאחדת, מתחברת, מתנקה, נרפאת,
מתעצמת ולבסוף גם מפעילה ומגשימה את מלוא היבטיי הגרמיים, אל מלוא ההיבטים הפיסיים
האתריים והגרמיים גם יחד.
ואינני זקוקה להסביר לכם אהובים מהות הדברים מבחינת כל החי על פני האדמה. מבינים הנכם היטב כוונת המשוררת כאשר היא הנני, מורלה Morella, שהרי בשם תודעתי של מעלה פונה הנני אליכם כיום, בשם אותה תודעה אשר מעת לעת גם בוחרת להתגשם באנוש כדי להביא שינוי מהותי לאדם מבפנים, מבין שורות האנושות עצמה. ותודעה אנושית שכזו היא זו של רחל אהובתי הכותבת דבריי, וכמוה כעוד 11 איש ואישה על פני רחבי אדמתי כולה.

ועוד הבהרה אהובים, למען סבר אוזן אנושית ליניארית במחשבתה ובתפישתה –
בעבורכם מאז ומעולם 'ליידי גאייה' הנני, כה הייתי וכה אהיה הנני לעולם ועד במהותי ובהווייתי ובאושיותיי הארציים הגרמיים. וכה למעשה הוא גם כן שמי שלי של מעלה כאשר כה השתרש הוא לאורך כל שנות היסטוריה אנושית על פני מגוון עולמות ארץ ויקומים ועולם, ולא רק על פני זו האדמה לה אתם קוראים 'כוכב לכת ארץ'. ובכל זאת כה בוחרת הנני להביא בפניכם את אשר היה ידוע לבודדים בלבד לאורך דורי דורות של האנושות כולה – והוא שמה של תודעתי הנעלה, תודעת העל אשר אינה אלא ההיבט הנקבי של תודעת האב-רא-הם, הלא היא תודעתו של האבלון The Avalon, כפי שכה היטב מכירים הנכם.

וכה קורה אהובים יקרים לי, כי בתודעתי זו של מעלה פונה הנני אליכם. מורלה Morella, הנני.
וזהו ביטוי, זהו שם הנגזר מן התודעה המלאה המכילה והמוכלת של מלוא המהות וההוויה והאושיות של כלל האנושות על פני כל היקומים כולם.
ובבחירה של מעלה אהובים, נתנו אנו לתודעה כוללת וקולקטיבית זו את השם 'מו Mu' – כדי לציין את אותן קבוצות אנוש ואדם ברחבי היקומים כולם, אותן קבוצות אשר בחרו בבחירה עליונה להתגשם בחומר, להביא לידי ביטוי חומרי וגשמי את ההוויה האלוקית.
ו מורלה Morellaאהובים, אומר: 'בת ארץ אדמה הנושאת בחובה את מלוא התודעה של מוMu.
ו 'ארץ' אהובים, אותה פלנטה כחולה אשר לכם, אין היא אלא למור-יה.
למור-יה יקירים, הוא ביטוי של כל היש על פני זו הפלנטה האהובה לה הנכם קוראים 'ארץ', לה מטבע הדברים קוראים אנו אשר מעבר למעטה שמי שמיים למור-יה. היא ביטוי כל הקיים, על כל גווניו וצורותיו, על כל היבטיו החייתיים והאנושיים כאחד.
וכאשר מדברים הנכם על יבשת למוריה שאבדה ושקעה במצולות ים, אין מדברים הנכם אלא על אחת מכמה יבשות העל אשר היו מנת חלקי לאורך כל שנות התוותה של האדמה על פני הפלנטה, יבשות-על אשר מטבע הפעילות הטקטונית של קרום כדור הארץ הביאו במשך כל שנות קיומה של 'ארץ' לתמורות אקלימיות וגיאולוגיות גם יחד, דבר שהיטב מבינים הנכם בעת מתקדמת זו של מדע וטכנולוגיה. ואם מבקשים הנכם לדעת או להבין בוודאות מהי באמת אותה יבשת לה קראתם מקדמא דנן 'למוריה', די אם תביטו היטב בלוחות הטקטוניים כדי להבין גודלה ומשמעותה – והיא במערב ותאומתה הסוררת אטלנטיס במזרח.
ובאשר ל 'תרבות למוריה', ובכן אהובים, על כך בפעם הבאה, שהרי עוד רבות לי לומר ולספר לכם, רבות עוד לי להאיר לכם אור ופנים.

לבינתיים שלום היו, אהובים יקרים, שלום כי רב לכם,
ומורלה Morella הנני לכם בתודעתי שלי
כשם ש ליידי גאייה, אמא אדמה, הוא שם מהותי והווייתי והאושיות כאשר לי.
ברוכים הנכם בברכת ה' –

יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ
יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ
יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם

דילוג לתוכן