רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

מהותן של יסודות ארץ

כאמור, רב המידע הקיים על ההשפעה שיש ליסודות ארץ על האדם, וכפועל יוצא על אופיו והתנהגותו. חשוב שנזכור שאנו, כבני אדם, אינם אלא רק חוליה אחת בכל שרשרת הקיום של ארץ, רק חוליה אחת בלבד מכל השרשרת האינסופית של 'כל היש'. מטבע הדברים שנפנה להתייחסות אנושית גרידא, אך אני דווקא מתכוונת להתייחס לרובדי הקיום בכל המכלול המלא שלהם, בכל היש. כי התכונות שאפרט במאמרי המשך יש בהם לא רק באדם ולא רק בכל אורגאניזם חי אלא בכל דבר ודבר על פני האדמה, באדמה עצמה, ברבדים הגרמיים וברבדים האתריים שלה, בשדות האלקטרו-מגנטיים שלה, בקיצור, בכל היש. ובהקשר זה אני מבקשת מכם לראות את פני הדברים.
"אמרנו מקודם שהכל מכיל ומוכל, מה שמאפשר לאינספור קיומים פוטנציאלים אפשריים להתהוות ולהתקיים. כדי לא ליצור מצב של אנדרלמוסיה יצירתית, נקבעה תת חלוקה בכל רובד קיומי, תת חלוקה המתאימה ומקבילה בדיוק רב לכלל מרכזי האנרגיה* הקיימים בכל דבר ודבר, בכל אורגניזם חי. תיאום מדויק זה מאפשר ליצור את תתי המינים ותתי הזנים השונים של כל היש; מאפשר הדבר אינספור של יצירתיות פרודוקטיבית ועשירה ויחד עם זאת מאפשר ליצירה זו להישאר במסגרת גבולות מוגדרים של מרחב זמן ומקום. עניין זה חשוב ביותר להבנה. שכן הוא גם הבסיס האיתן והיציב לכלל החלוקה האתרית המבדלת את ההירארכיה הקוסמית באשר היא. ואין במקרה זה שונה אורגניזם חי מיישות או הוויה אתרית באשר היא. ועל כך נדבר במאמר נפרד".
רוב ההסברים הניתנים על היסודות מתחילים מיסוד האדמה והלאה. זהו היגיון לוגי אנושי ליניארי מובןמאליו. אין העניין נכון או לא נכון, טוב או לא טוב. הכל נכון, הכל טוב. גם אלו המחשבים את הספירה של היסודות מלמעלה למטה עדיין צודקים בראייתם ובאבחנתם. וזאת מעצם העיקרון הפשוט של 'מכיל ומוכל'.
אם נבחן את כל הקיים סביבנו, נגלה ונבין כי בכל דבר קיים גורם אחד יותר דומיננטי מן האחרים, אך בסופו של תהליך כל הגורמים גם יחד מצויים בקרבו – וכל זאת בהתאם לתבנית הקיום של הדבר, הבאה לידי ביטוי בסלילי ה ד.נ.א שלו.
דבר זה ממחיש בדיוק רב והלכה למעשה את מהותן של היסודות. כל יסוד ויסוד מכיל בתוכו את כל שאר היסודות, וכולן – כל 52 היסודות, לבטח אלו שהם הכי דחוסים והכי גרמיים בראיה ובתובנה האנושיים –
מוכלים בו. בכל יסוד קיימת תבנית קיומית אחת, הדומיננטית מכולם, וכל התבניות האחרות מצויות בו באחוזים הולכים ומשתנים.
אם נבין זאת נראה שבכך אין שונה האדם מן החי או לכל היש על פני הכוכב שלנו. כולם מכילים מחשבה, כולם מכילים רצון אלוקי, כולם מכילים בקרבם ניצוץ אלוקי. יחד עם זאת, האדם הוא גולת הכותרת של הבריאה והיצירה מעצם היותו ניחן ביכולת מחשבה יוצאת דופן, כזו שהיא פי כמה וכמה הרבה יותר עשירה ומועצמת ומגוונת מאשר כל החי, וזאת מעצם הזכות הרבה שניתנה לו לחופש הבחירה, לחופש הנשמה להחליט ולבחור את מעשיה ואת צעדיה לאור ובהתאם להחלטותיה ובחירותיה של מעלה.
מכאן כי האדם באשר הינו אדם נשגב הוא מכל החי על פני האדמה, לא בחוכמתו לבדה אלא בעיקר בבינתו, בתבונתו לנתב את חייו ובחירותיו בחיים כך שיהיו תואמים ככל שניתן לאלו של נשמתו, של ייעודו. הוא נשגב גם בעיקר בשל ידיעתו את מקורותיו, מקור כל חיים. אנו, בדורנו שלנו, לצערי לא ממש ידענו לעשות זאת, אף שבעתות אלו של שינוי והעצמה, של מעבר מרתק אל מימדי התודעה החמישי והשישי אנו לבסוף מתעוררים ומשנים כיוון. אך זה, כמובן, כבר במאמר אחר.
רב מימדיות זו היא המקור והבסיס האיתן למגוון הרחב של המינים, של הזנים והקיומים השונים לא רק על פני כוכב לכת ארץ אלא גם במחוזות יקום מקבילים לנו או רחוקים מאיתנו אלפי אלפים של שנות אור. היא המקור לכל היש. היא המקור להירארכיה הקוסמית, הירארכיה מורכבת ביותר, רבת מימדים וקיומים.
מכאן שאין זה משנה כלל אם יסוד האדמה, למשל, הוא הראשון או הרביעי או החמישי. שהרי ממילא היסודות כולם מכילים ומוכלים ואחד אינו באמת מתקיים ומאוזן ללא האחרים. יש מי שרואים את הספירה הליניארית מלמעלה או מלמטה כחיונית והכרחית, אך לדעתי זוהי חשיבה מגבילה, מאוד אנושית, המתאימה לרובדי התודעה השלישית, והיא אינה רואה את הרב מימדיות של כל היש.
אנסה בהמשך לחבוק מידה מסוימת של רב מימדיות. אני אבחן את היסודות על פי האיפיונים וההשפעה שיש להם האחד על השני ולא רק כמקובל עד כה, כיסודות המתארים ומאפיינים תכונות אנוש ואדם וכל חי באשר הוא. את זה תוכלו למצוא למכביר בכל אתר אינטרנטי ובכל מקור מידע אחר העוסק בדבר. מטבע הדברים, חלק מאוד נכבד מדבריי אלו הם ציטוטים ישירים מפיו של אבלון, מדריכי הרוחני. אני בוחרת להביאם בפניכם as is.
חשוב ביותר שנזכור:
ארץ שמיים ים ויבשה הם אחד, הם אמא אדמה
ארץ היא אמא אדמה, מכילה ומוכלות בה כל 52 יסודות ארץ כולן, מוכלות בה גם יסודות עולם, אלו הם היסודות שמעבר ליסוד ה 52, יסודות הקיימים בשדות יא הנרחבים.
ארץ שמיים לה, קרי אוויר לה
ארץ אדמה לה, קרי יבשה לה
ים הוא המים והימים והנחלים הזורמים ממעל ומתחת למעטה היבשה
אש היא האור, אור הפוטון והגל אשר מניע את כל היש, את החיים, את המגנטיות, את החשמל, את השילוב שביניהם ואת האיזון.
ובפאן האישי, אני אוסיף עוד את תפילתי ותקוותי – שנדע כולנו להעריך באמת את כל המתנות הניתנות לנו על ידי אמא אדמה, על ידי החיים עצמם. תפילתי היא שכל אדם בחלקת האדמה הפרטית שלו יידע להביא לעצמו איזון אנרגטי מלא המשלב את כל רמות הקיום הפיסיים שלו (פיסי, רגשי, מנטאלי ורוחני, ובהקבלה: אדמה, מים, אש, אוויר ואתר), ובכך לאחד עצמו לא רק עם הווייתו ומהותו כי אם גם עם מקורותיו אשר ממעל, שכן כמו מעלה כן מטה, אלו הם החיים אותם אנו חיים וחווים בימים אלו ובימים לבוא.
* 'מרכז אנרגיה' מכונה 'צ'קרה' בשפת הסנסקריט העתיקה.

דילוג לתוכן