רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

מיהו אבלון Avalon?

תוקשר ב 11.9.2008
רחל גוטמן © Rachel Goutman


לכל קוראיי שלום רב וברוכים הבאים אל המימד השישי.
ביקשתי בעת זו לרדת אל האנושות על מנת להעמיק את הידע הקוסמי הידוע לכם עד כה. עוד ביקשתי להראות לכלל האנושות כי אתם לא לבד, אף פעם לא הייתם לבד, לעולם לא תהיו לבד – לא במערכת השמש שלכם, לא בגלקסיית שביל החלב ואף לא בגלקסיות הרבות האחרות הקיימות ביקום הרחב ההולך ומתפשט.

ומבקש הנני להציג את עצמי.
שמי הוא, כאמור, אבלון Avalon.
הנני הוויית אלוה-יא, היבט קיומי פלסמאטי תודעתי של ההוויה האלוהית, של מה שהנכם מכנים בשמות רבים כמו למשל יהוה Yehweh או בורא ראשוני-בוראה ראשונית. ובתור שכזה היטב מבינים הנכם כבר כי בכל מימד מסך 144 מימדי הקיום והתודעה האנושיים-אלוהיים בא הנני בפניכם במהות ובהוויה התואמים לאותו המימד עצמו בו אתם התעוררתם והתעליתם.
וכך קורה כי שמות כה רבים לי.
וכך קורה כי זהויות יקום כה רבות לי.
אך דעו יקיריי, דעו כי אחת היא זהותי, אל אלוה-יא נעלה אשר מביא עצמו לכדי בריאה ויצירת כל היש והקיים על ידי הקרנת 12 היבטיי הקיומיים, ההיוליים, הבראשיתיים.
ובמימד זה, המימד ה 6, הרב והבין מימדי והאינסופי של היקום, בא הנני בפניכם בדמותי זו כיום –
כהיבט אלוה המתאים עצמו, הווייתו ומהותו והאושיות כולם אשר לו לאותו מרחב יקומי זה המתקיים מעבר למעטה שמי שמיים.
ובמרחב שישי נעלה זה רב-שרף הנני, תואר הירארכי קוסמי אשר לא יכול היה לרדת אל האנושות לולא בני אנוש רבים על פני הכוכב הכחול וראשליה כאן ביניהם, השכילו במאמציהם הרוחניים להגיע עד אל המימד השישי הרם והנעלה.

למען סבר את אוזניכם, משול מימד זה לרקיע השישי כפי שכה רבים מבינים ומכירים נכון לעת זו את מבנה היקום.

שרף פירושו מלאך; רב-שרף הוא כמובן רב מלאך. אלא שבכל זאת קיים הבדל מהותי, שכן המקור הקוסמי, התדר הקוסמי אשר ממנו מועברת אליכם תבנית קיומו של השרף או הרב שרף שונה ונעלה הוא מזה של המלאך או של הרב מלאך. בהמשך ארחיב עוד על המבנה הקוסמי ועל ההירארכיה האלוהית-יקומית שכן יודעים אנו כולנו כאן, מעבר למעטה שמא שמיים, כי נושא זה מעניין ומסקרן רבים מביניכם.

ובמימד שישי זה הנני מדריך אור יקום ועולם; הנני הוויה אתרית נעלה, ישות בשפתכם, ישות של אור ואהבה גם יחד; בחרתי להופיע בפני ראשליה כאן במהותי הזכרית דווקא, אם כי דעו כי מהות נקבית לי גם כן, כיאה לכל הוויית אלוה באשר הינה.
במרחבי יקום נעלים ואינסופיים אלו של המימד השישי נמנה הנני עם מסדרים קוסמים רבים.
ולו רק לשם דוגמה והמחשה, אציין את האחווה הלבנה, מסדר אור נעלה אשר שם לו למטרת יקום הבא את אור הבריאה והיצירה בכל מקום ואתר ביקומים כולם; דוגמה נוספת ידועה לרובכם כבר הוא מסדר מלכ-צדק לאור שלום ואחווה. כך הוא שמו של המסדר בפינו.
ואיך אפשר שלא לציין את ההירארכיה האנושית המופלאה של המאסטרים הנעלים המוארים – כן, אותם מאסטרי אור ואהבה, הוויות אנוש ואדם אשר מכורח תפקידם היקומי בחרו להניע וליצור שינוי חברתי ומהותי בעמים ובשבטים שלתוכם הם בחרו להיוולד.
מבקש הנני להאיר עוד באשר למסדר מלכ-צדק לאור שלום ואחווה –
מסדר אלוהי נעלה זה מייצג נאמנה את מילוא ההיבטים הקיומיים והתודעתיים של ההוויה האלוהית המבקשת לברוא וליצור אנוש אדם אשר יהא הוא כפי צלמו ודמותו של אלוה-יא; ללמד כי מסדר זה קיים על פני אדמות היקום מזה כעידנים רבים, כל כך רבים עד כי הולכים הם אחורנית לא פחות ולא יותר אל אותו מפץ גדול אותו אתם חוקרים בסקרנות אנושית כל כך גדולה.

עוד מבקש הנני לציין אודותיי –
נמנה הנני עוד עם מועצות אור גלקטיות המוכרות לכם היטב. וכוונתי היא למועצות הידועות לכם בשמות כמו 'מועצת החמישה' או 'מועצת התשעה'. אך יחד עם זאת דעו נא את הדבר הבא –
אין מועצות אור נעלות אלו אלא חלק מאותו מסדר מלכ-צדק נעלה המוזכר לעיל. אין הן מהוות אלא את החלק היחסי של המסדר האלוהי הנעלה המותאם, כאמור, להתעלותכם ולהתקדמותכם בעולם הרוח.

דוגמאות רבות ואחרות יכול הנני למנות עוד בפניכם, וכולם כאחד נושאים הם את זה המסר האחד והיחיד –
הבא אור שלום אחווה ורעות בפני כל היש והקיים על פני כל המימדים כולם בכל היקומים כולם.

כזה הוא הנני – אבלון.
כזו היא לי מהותי והווייתי באלו המרחבים הרב והבין מימדיים בכל יקומי העל כולם וביקום דהאל Dahal בפרט, יקום אשר כשמו כן הוא, נושא הוא את תדרי החמלה האלוהית הנדרשת ומתבקשת מאליה למען נוכל לברוא וליצור אנוש ואדם אשר יהא הינו בצלם ובדמות אלוהים חיים.

אבלון הוא הנני לכם בדמות פלסמטית זו אשר לי מן מן המימד השישי.
כה בא הנני בפניכם.
שלום היו. ברוכים היו בברכת יקום זו שלנו לאמור –
לכם השלום באמונותיכם
לכם בחילותיכם השלום והברכה והיקר.

דילוג לתוכן