רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

עוד על שלום

האבלון הנני כאשר מכירים הנכם אותי כבר.
האבלון כאשר הנני אור לאדם, שלום ואהבה לאומות עולם וארץ
ועוד על שלום מבקש הנני דבר, עוד על שלום אמת רבא מבקש הנני האר עיניכם וסבר אוזניכם: יודעת ארץ תהפוכות עולם, יודעת היא תהפוכותיה כאשר לה. ושלום כאשר תופסים ומבינים הנכם את המושג אינו הופך אלא למשהו ערטילאי ריק מכל תוכן, יען כי שררה דבקה בו, יען כי שררת אנוש ואדם בו דבקה במלאכת הפוליטיקה והדוגמה אשר לכם, במלאכת המדון והמלחמה כאשר לכם המה כלים להשחית.
שלום היא אור, שלום היא קרן של אור רבא, אור זך וטהור ולבן ובוהק בניצוצות זהב של קדושה, וכי כיצד זה ייתכן כי הביטוי שלה ייהפך לכלי משחית ומלחמה?!? במחוזות יקום של מעלה בלתי נתפס הוא הדבר, ובמחוזות עולם של מטה עניין שבשגרה הפך הוא להיות, עניין של הפחדה שבין אדם לאדם, שבין אדם לתרבותו ובתוך תרבותו הוא, בין עם לעם…
על כי כן כה מפציר הנני בכם כי תשאלו עצמכם –
האומנם באמת ובתמים חפצים הנכם בשלום? האומנם בכל לבבכם ובכל מאודכם ובכל נפשותיכם כאשר כה אוהבים הנכם אלוהים חיים, מבקשים הנכם להנחיל שלום אמת במחוזותיכם הקרובים כמו גם הרחוקים?
ושואל הנני אתכם, אהובים, עוד; שואל הנני אתכם את זו השאלה –
מה באמת מביא לכם את השלום המיוחל כל כך? האם זה באמת ובתמים ביטחון שיש בו משום הגדלת הארסנל היומי שלכם עוד ועוד למול אלו אותם אתם רואים כאויביכם? האם זוהי באמת ובתמים האשליה שיותר אמצעי לחימה באשר הם אכן יביאו לכם את הביטחון המלא למול אלו הקמים עליכם והמבקשים להורגכם, ואף אינם בושים ונכלמים לומר זאת בריש גלי?!?
ואומר הנני לכם זאת, ושואל הנני אתכם את זו השאלה הנוגעת באמות הסיפין של כל אחד ואחת מכם ללא כל הבדל בין אם הוא בצד האחד של המתרס או בצדו האחר, יען כי לא כן היתה לה ייעודה של זו האדמה אשר לכם! ותפקידה היא לכם גשר של שלום, גשר של שלום ואמת ואחווה ורעות ורינה ודיצה, הוא לה תפקידה שבין אומות ארץ, והוא לה תפקידה שבין עולמות יקום ועולם!
ואין ארץ ישראל אלא גשר של שלום, ואין כל המזרח התיכון כולו אלא גשר אמת של שלום – כיאה למיקומה כגשר שבין היבשות, כיאה למיקומה הגיאוגרפי כאדמה טהורה המגשרת בין ישן וחדש.
מבקש הנני להאיר עוד, אהובים, ודבריי שלי מופנים לעת זו לאלו מכם הפוליטיקאים הנמצאים משני צדי המתרס של איזור הים התיכון –
רואה הנני בעמים רבים מביניכם את הנעשה במדינותיכם. רואים אנו, הוויות נעלות ומקודשות, מלאכי שרת של היקום, רואים אנו מהפיכה רודפת מהפיכה; שלטון רודף שלטון ומבקש להחליפו, אך בפועל לא נוהג אלא כקודמו, שומע זעקת עמו ומבטיח הבטחות שאין בהם אלא כקליפת השום, הבטחות שווא "לעשות את השינויים הנחוצים למען חברה טובה יותר" בה בשעה שאינו שש לבצע את אותם השינויים שיביאו שלום בר קיימא לעמו ולאזורו; רואים אנו הרג מיותר וחסר תועלת, רואים אנו חילול זכויות אדם, רואים אנו אונס של נשים על שום היותה אישה, על שום היותה רעיה, בת, ילדה; רואים אנו מרמה וזדון, הפחדה ותאווה על כי בהיותכם מנהיגי עולם וארץ מאפשרים הנכם התנהגות זו…
ורק בקצה לשוני זה הבעתי הנני מחאתי כלפיכם, יקרים. ורק בדל שפתותיי מביא הנני לכם כמראה את מעשיכם שלכם. לא דרך אמת היא כי אם דרך של שקר ומרמה; לא דרך של שלום היא כי אם דרך של מדון ומלחמה. ומזכיר הנני לכם כי שלום דווקא עם אויבים משיגים, שלום אמת אשר יביא לשקט המיוחל לאדם הפשוט, לאזרח העולם הירא אלוהים ואדם.
ואלו הם החיים, אהובים יקרים שלי, ואלו הם חיי איש ואישה אשר בחרו בבחירה של מעלה להיות אדם, שהחליטו להביא לשינוי בעולם מופלא זה. וכל דבר מעבר לכך אין בו אלא זוטות החיים כאנוש בר קיימא, אינו אלא אגו אנוש ואדם אשר מחפש לכאורה כבוד ומוצא לעצמו שררה והפחדה.
על כי כן, אהובים יקרים לי עד מאוד, על כי כן כה יוצא הנני ובא בפניכם להפציר ולומר:
קומו וצאו אהובים, קומו ופעלו למעל שלום אמת כאשר בין עמים ואחים, פעלו למען הבא שלום אמת לזו העבודה המכובדת כאשר לכם – ואור לגויים אכן באמת היו תהיו.
"וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת–לֹא-יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה", כה ניבא לכם הנביא ישעיה (ב', ד'). ועוד מוסיף הנני נבואתי לכם לאמור – "והיה כי כה תעשו ונתן לכם האלוהים ארץ זו לרשתה לאורכה ולרובה, ארץ זבת חלב ודבש היא לכם עד עולם".
והדרך לשלום אמת, אהובים, קצרה היא עד מאוד. אין בה אלא מעשה אחד ויחיד, הנחת כלי הנשק בצד, הנחה בצד של כל רצון למלחמה, של כל רצון לשררה ושליטה. אין אדם שולט אלא בכוח הזרוע, ולא הוא לכם תפקידכם כאנוש המהלכים על פני זו ארץ, ולא לכם היא משימתכם על פני זו האדמה.
ובעשותכם כן לא מאבדים הנכם כהוא זה מכבודכם כאדם כי אם נהפוך הוא, מאדירים הנכם כבוד אדם באשר הינו אדם, מאדירים ומשבחים ומהללים הנכם כבוד אמת כאשר הוא הראוי לנשמת אתר אנוש הבוחרת בימים אלו של תהפוכות עולם לרדת אל ארץ האהובה ולשנותה.
וארץ ואנוש אכן מן היסוד משתנה היא באלו הימים, ארץ ואנוש אכן מן המסד ועד הדפנות משתנה היא באלו הזמנים. הקטבים שינו מיקומם, משנים בכך את ציר השיוויום ומאפשרים לתגליות עיקריות ומכריעות להתגלות בפניכם בעתיד הקרוב; רטטים חדשים של אור ואהבה יורגשו; תדרים חדשים המותאמים למימדי התודעה החמישי והשישי והשביעי ימשיכו להשפיע על השדות האלקטרו-מגנטיים שלכם ועד רשתות הקריסטל המקודשות, ומעל לכל – אנוש חדש נולד, אנוש בן אדם מודע לגמרי, היודע בדיוק את מקורות חייו, והוא כבר חי בתוככם, ילדים קטנים, מפעוטות עד בני נוער שבאו לכוכב הכחול היפהפה שלנו, של כולנו, כדי ליצור את השינוי.
אלו, אהובים יקרים שלי, הם רק כמה משינויי ההתמרה הבאים לקראתכם בקרוב…
ואנוכי האבלון עמכם במסע מאתגר זה לשלום ולאהבה
ואנו כולנו אשר מלאכי עליון ושרת הננו של מעלה כמו של מטה עמכם הננו ובכם תומכים אנו –
למען הבא שלום בלבבכם המקודש
למען השכן שלום בין העמים ובין אדם לחברו
למען השכן שלום אמת באדם באשר הינו אדם
למען הבא אור שלום ואהבת עולם לכם, בני האנוש, למען תדעו כי באשר הנכם, באשר גורלכם וייעודכם, באשר אמונתכם ודתכם, תדעו כי לכם ולכל אשר לכם שלום.
שלום וברכה ואמת ויקר לכם, אהובים יקרים שלי.
האבלון.
תוקשר על ידי
רחל גוטמן, ישראל.
www.returninghome.co.il

דילוג לתוכן