רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

עץ החיים הקדום

אבאלון Avalon הנני
ומבקש הנני להאיר אוזן אנוש ואדם, לחדד ידע אזוטרי קדום קיים ולרענן ידע קיים שעד כה היה סמוי לכם מעין תודעתכם האנושית ליניארית.
ומבקש הנני לדבר על עץ החיים.
מדבר הנני על עץ שהוא ברמה האזוטרית נחשב לנעלה שבכלים הרוחניים האנרגטיים המביאים לידי ביטוי כל חי, כל יצירה ובריאה באשר היא. ואף יתרה מכך, בהיבט הרוחני אזוטרי כפי שמכנים זאת הנכם, נחשב הוא לכלי מעצים המביא לידי ביטוי את מלוא העלייה הרוחנית אשר לכם. והכל נכון אהובים, הכל נכון.
ובכל זאת מבקש הנני לחדד לעומק את ההיבט שהוא הכי פחות מובן לכם, כך מתגבשת בתודעה של מעלה התובנה, ולכן הנני כאן היום להאיר עיניכם ותודעתכם.

האם ידעתם יקיריי, כי עץ החיים כפי שהוא כיום אינו אלא צל חיוור של מה שהיה הוא בקדמותו???
נראה כי חלקכם מבינים זאת שהרי יודעים הנכם את הנפילה התודעתית של האנושות לאחר חורבנה של תרבות אטלנטיס הסוררת, ומכאן כי יכולים הנכם להבין את דבריי היטב.
תורת הנסתר של הקבלה המוכרת לכם כיום הולכת אחורנית בזמן הליניארי אשר לכם עד הגעתו של 'אברהם אבינו', כמי שהינו הדמות הנערצת בפי כל אומות ארץ ועולם. ומטבע הצדק והאמת משבחת היא אותו כמי אשר הגה והעלה על כתב קדום עד מאוד את 'ספר היצירה'.
ובכן, כל אנוש ואדם איש ואישה באמונתו יהיה… כה נוסדו להם לאורך שנות ארץ רבות עד מאוד האושיות הכי כמוסות של התובנה האלוקית בעיני הדעת והתודעה האנושית, האישית, מוטית החשיבה – הן ברמת הפרט המאמין והן ברמת הקולקטיב.
יחד עם זאת, מבקש הנני, לפנות אל תובנתכם כיום, אל הארתכם כיום, ולקחתכם עוד אף אחורנית, מיליארדים של שנות ארץ רבות אחורנית בספירה הליניארית שלכם עת החילונו אנו בתודעת יקום של מעלה להגות את המושג 'אנוש גרמי', וארץ בכלל טרם החלה היא להתגבש בצורה הראויה לחיים באשר הם על פני האדמה – ללמדכם כי כבר אז הבן הבנו שאדם אנוש גרמי בשר ודם, תהיה צורת הקיום הפיסי גרמי שלו כפי שתהיה, לא יוכל הוא להתקיים כלל לולא מערכת חשמלית באשר היא, מערכת שתוכל להוליך את האנרגיה הקוסמית של היצירה והבריאה, היא התדר העילאי והנעלה של בורא עולם המשלב את אור הווייתו עם אהבת מהותו, תדר 'אדרת עולם' הינו כפי שכבר למדתם בדפים אלו, 'רייקי אדרה' הוא שמו האחר.
שהרי מצד אחד ישנה ההוויה, היא נשמתו של האדם המשולבת לה עם רוחו, היא ה spirit בלשון שפות אחרות, ומן הצד האחר ישנה לה המהות, היא הנפש הרגישה של האדם, נפש חיה-יחיה, ה soul בשפתם, כאשר מלווה היא בתודעתו שלו.
ותודעה זו, הן של מטה והן של מעלה, לא יכולה היא כלל להתקיים לולא היה בה את המאחד של שני אלו, לולא היה בה את אותו מוליך אנרגטי-חשמלי אשר מאפשר בכלל קיום חיים באשר הם. ועל כי כן המורכבות כל כך של דעת אנוש ואדם, עד כי בנפילתה של למור-יה כבר החלה ספירה זו להיסגר לרבים רבים מבני אנוש אשר נפלו הם בתודעתם, והחלו לאבד קשר ישיר עם מקורותיהם של מעלה.
זוהי הסיבה מדוע ברבים מן האיורים אשר לעץ החיים כפי שהנכם מכירים כיום אין אזכור כלל לספירה כל כך חשובה זו.
אותו מוליך אנרגטי-חשמלי, זה אשר מוליך את החשמל בגופכם באופן שיהיה איזון ברומטרי מלא בין כל חלקי ההוויה הקיומית להם הנכם קוראים 'אושיות', אינו אלא עץ החיים עצמו, לא כפי שמכירים הנכם כיום כי אם זה הקדום, זה היקר מפז אשר אבד הוא לאנושות של זו ארץ ופלנטה עם נפילתה אל מחוזות רדודים ודחוסים עד מאוד של ההוויה האנושית, כאלו רדודים עד כי בכמה שבטי אדם לא היו הם שונים בהרבה מחיית השדה.
עץ החיים אהובים, חוזר הנני ומדגיש, זה הקדום וזה הנוכחי אשר באלו הימים עובר שדרוג מופלא, אינו אלא אותו שדה אלקטרו-מגנטי אשר לכם, אותו מבנה טורוס גיאומטרי מקודש אשר רואים אותו הנכם בכל חי, בכל קיים. הוא המבנה האלקטרו-מגנטי המכיל את השדה המוגן שלכם במלואו, שדה המכיל בתוכו ומוכל בכל שאר השדות האלקטרו-מגנטיים של מלוא הווייתכם, של מלוא מהותכם, של מלוא רוחכם ותודעתכם, של מלוא האושיות הללו אשר לכם בכללותם –
זוהי מהות המושג 'מכיל ומוכל' במלוא מובן המילה, אהובים.
ובהיותו רדום וסגור לתודעתכם, היה עץ זה בנוי על בסיס שבעת יסודות החיים הקיומיים המקבילים לשבעת מרכזי האנרגיה הראשיים כפי שכה מכירים הנכם… אלא שכיום היטב מכירים ויודעים הנכם מזה זמן ליניארי רב ביותר כי לא רק הם והם לבדם המרכיבים את מלוא השדה האלקטרו-מגנטי שלכם, וכי למעשה אהובים, כל מפרק גופני הוא צ'קרה, קרי מרכז אנרגטי, כל מפרק גופני!, יהיה הוא חיצוני הנראה לעיניכם הגשמיות והגרמיות או פנימי, בתוככי גופכם פנימה, זה הפיסי גרמי לחלוטין אשר לו רמ"ח איברים ושס"א גידים.

כעת אהובים, בא הנני לעיקר! מה דעתכם על הבלוטות אשר בגופי האדם?!? אלו האתריים והאסטראליים הנעלים כמו גם אלו הפיסיולוגיים יסוד אלמנטאל והגרמיים-ביולוגיים כאחד?!?
מבקש הנני לחדש לרובכם את שבודדים יודעים כבר היטב ולומדים הם זאת היטב על בשרם –
גם בלוטות אלו של מלוא גופיכם בכללותם, ראשיות והמשניות כאחת, הם מרכזי אנרגיה, מרכזים מוליכי חשמל, מרכזים המוליכים את התדר החשמלי של היקום כולו אל מערכת העצבים בכללותה, אל מערכת החיים האנושית בכללותה, זו הפיסית גרמית כמו זו האסטראלית הנעלה עד מאוד.
עיקר המהות העומדת מאחורי תפקודם ותפקידם של בלוטות אלו כמרכזי אנרגיה מוליכי חשמל הוא בעיקר מהות של סיוע ותמיכה… ולמעשה הן חופפות במיקומם למרבית מרכזי האנרגיה אותם הנכם מכירים, אם כי בזווית קיום ארצית-אתרית שונה במעט מהמיקום הסטנדרטי אותו אתם מכירים.
בלוטה אחת היטב מכירים הנכם כבר מזה כמה וכמה שנות ארץ טובות, וכמובן שעל בלוטת האצטרובל מדבר הנני. דוגמה נוספת מבקש הנני להציג בפניכם, ובודדים הם אלו היודעים כבר אודותיה שהרי היא לכם חבויה עמוק בתוככי תודעתכם של מעלה, עמוק ברשת האלקטרו-מגנטית של תודעתכם העליונה –
היטב מכירים הנכם את צ'קרת הכתר, את פרח הלוטוס המופלא אשר לא יכול היה לקבל ולתת דימוי כה ראוי למרכז אנרגטי כה חשוב זה. ובכן, ממש מתחתיה, היכן שמצוי לו המרפס אשר כעוללים נושאים אותו התינוקות באופן פתוח לחלוטין, ובגוף ההילתי שלכם תרתי משמע, שם מצויה לה בלוטה, בלוטה אתרית לכל דבר ועניין, בלוטה אשר תפקידה הוא להזין ולהשקות את צ'קרת הכתר באותו תדר חשמלי, תדר שתפקידו לאזן את הצ'קרה מבחינה ברומטרית ולאפשר לה להיות פתוחה ככל שניתן, וכל זאת כמובן, אהובים, בהתאם למידת היכולת שלכם להכיל עוד ועוד אנרגיה קוסמית ולהתעורר.
בלוטה חשמלית זו אהובים משמשת לה לצ'קרת הכתר כמצע מזין, כמצע שיש בו משום הדימוי האנושי-ליניארי של 'אדנית', ומכאן שמה, 'בלוטת האדנית' והיא זו הקשורה ומחוברת ישירות לצ'קרת הכתר כפי שמכירים הנכם. היא גם זו המחברת בהצלבה את מרכז הרוח של ראשכם, היא העין השלישית. יכולת ראייה על חושית או ראייה רוחנית כלשונכם, מתבצעת לרוב דרך מרכז אנרגטי זה, והוא לא יהא תקין ולא יזרום וינוע כהלכתו לולא היתה בו מערכת חשמלית שמוליכה אותו, וחשמל זה הוא שמגיע אליה מבלוטת האדנית, אותה בלוטה אותה יכולים הנכם לדמות כגנראטור הנותן כוח חשמלי למנוע של מכוניתכם, למשל…

מבקש הנני כעת לשוב לנושא מאמרי זה, אהוביי, עץ החיים הקדום, ומבקש הנני לסכם דבריי לעת זו ולומר לכם תודה

תודה על נכונותכם לשאת אור ואהבת יקום ועולם בכל אשר הנכם הולכים ובאים
תודה לכם על היותכם לי אוזן קשבת, אהובים יקרים תודה לכם על מי שהנכם, באון ובגאווה יכול הנני לומר לכם – לפידי אור הנכם ליקום ומלואו, לפידי אור המאירים את אהבת חייכם, את אהבת היותכם מי שהנכם – בני אנוש בשר ודם, בני אדם הנושאים בחובם את נצר הבריאה והיצירה, את נצר החיים.
וכסיפא מבקש הנני להוסיף ולהזכירכם –
זכרו רק זאת, יקיריי, זיכרו את היותכם אתם 'עץ חיים' חי ונושם המהלך על שתי רגליו הגרמיות, אלו האוחזות את דמותכם הגרמית אחיזה איתנה באמא אדמה, אחיזה שיש בה משום הארקה של אותו שדה אלקטרו-מגנטי כולו. ודבר נוסף זיכרו, וחשוב אף הוא – אין לראות את הצ'קרות, הן מרכזי האנרגיה אשר בגופיכם הפיסיים האתריים והאסטראליים, כרצף ליניארי. מוטה הוא ביותר לחשוב כך, אהובים.
לכן יקיריי, לכן איני מציין מספר זה או אחר כפי שכלל האנושות נוהגת לעשות. מפציר הנני בכם לא לראות כל צ'קרה נוספת שהנכם לומדים אודותיה כ 'עוד צ'קרה ממוספרת', אלא כיחידת אנרגיה אחת, שלמה ומלאה, המספקת כוח לכלל המרכזים כולם, ביחד ולחוד, מכיל ומוכל, רב מימדי ובין מימדי ויחידני כאחד.

ברוכים היו, אבאלון Avalon הנני.
שלום לכם בארמונותיכם, בחילותיכם שלכם שלום.

דילוג לתוכן