רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

רובדי התודעה הבין-מימדיים

 

מידע זה מתקבל כל כולו בתיקשור ארוך ומתמשך במהלך החודשים האחרונים של שנת 2012 ובמהלך שלושת חודשי ארץ של שנת 2013, זו השנה המתחילה למעשה את תקופת המעבר שבין המימדים, את תקופת ההכלה וההסתגלות האנושית בכללותה, הן של האנוש כפרט והן של כלל אוכלוסיות ארץ, אנוש, חי, כל היש.
זהו עידן הדלי.

את ההכנות לעידן הדלי הכינותם לא מהיום ולא מעת זו, וגם לא מעת המעבר של שינוי ציר השיוויום והקפיצה הקוונטית אל המימד החמישי שהתחרשו והסתיימו ותמו להם במעמד ה 21.12.2012.

את ההכנות לכך החילותם עוד כמאתיים וחמישים שנות ארץ מיום כתיבת מסמך זה, הלא הוא ז' באדר, עת ידידי היקר מכל בא ונאסף הוא אל עמו של מעלה, אל זרועות חובקות ארץ ועולם שב הוא באהבה.

וזהו עידן בו הכל מתחיל מההתחלה
זהו עידן בו הכל מתחיל מחדש.

אנושות חדשה אט אט מחליפה את זו הישנה; אנשים חדשים נולדים ולהם תכונות אנוש שאנושות זו שלכם, של מימד התודעה החמישי ומטה לא ידעו מעודם, לא ידעו ולא יכלו להכילם כלל. עוללים אלו אשר נולדו בשני העשורים האחרונים אשר לשנת 2012 היו הניצנים הראשונים של תרבות אנושית חדשה זו. והם עדיין מגששים להם באפלתם האנושית, והם עצמם אינם מודעים כי הם הם שליחי עולם וארץ, הם הם ה Corpus Vitae של כלל אנוש וארץ.
וחלקם כבר הורים לילדיהם אשר אף מפותחים מהם תודעתית, וחלקם הם בני נוער ועשרה וילדים וטף ועוללים אשר בוחרים בבחירה מודעת לשוב אל ארץ, כאשר הם אלו נושאי הלפיד החדש אשר לאנושות חדשה זו.

שכן תפקידם הוא להאיר, תפקידם הוא להכיל ולכייל עוצמות יקום ועולם במטרה להכין עוד את ארץ; תפקידם הוא להביא אנושות חדשה אשר תצמח מזו הישנה, אנושות אשר תהיה היא אור לגויי עולם וארץ. ואין קלה היא כלל משימתם יען כי בתוך הישן מביאים הם חדש ולא תמיד מבינים ויודעים אותם; אין היא קלה כלל משימתם יען כי עומדים הם כולם למול חומות המגן אשר לישן, אשר לאמונה העיוורת בממסד בכל סוג וצורה שהם – יהא זה בתרבות, בכלכלה, בתעשייה, בחקלאות, בדת ובאמונה, בממשל ובזרועותיו ושלוחותיו, ועוד קצרה היריעה מלהכיל את כל הגופים הצצים חדשות לבקרים…

וזוהי הסיבה לתהפוכות ארץ ועולם; בכל רחבי ארץ ועולם נפתחים להם הוורטקסים ושערי שמיים למען הכֵל וכייל באהבה רבה מאוד את אשר נועד הוא להחליף ישן. ותהפוכות אלו הן המביאות את האדם אל מול בחירתו – להתאים עצמו ותודעתו לאלו המימדים החדשים או להיוותר באלו הישנים הקיימים בזה המימד השלישי ומטה.
ואלו הבוחרים לחיות חיי ארץ במימדי התודעה הנעלים יותר קשה היא מלאכתם שבעתיים, שכן בחרו הם בבחירה של מעלה להיות המגשרים בין הישן לחדש, להיות אלו המביאים את אבוקות האור אל האדם, אל החי, אל הטבע אמא אדמה, אל כל היש. ואלו אשר בחרו בפרידה מגופם הם, ותהיה היא כואבת לאנוש ככל שתהיה – ויהיו האופן והדרך והצורה של פרידה זו ככל שיהיו דרמאטיים או רגועים, לוחמניים או כנועים – בחרו הם לעשות זאת מתוך בחירה וידיעה כי ישובו אל ה Corpus Vitaeבכוחות מחודשים, יבואו וישובו הם רעננים וחדשים, מביאים עמם בשורת נביאי ישראל ועולם לדורותם.

זהו הביטוי המוחשי ביותר של חזון העצמות היבשות אשר ליחזקאל.
זהו הביטוי המוחשי עד מאוד של תחיית המתים. וזו אינה יכולה להתקיים אלא בעת הופכת תודעתו הגרמית של האדם להיות אחת עם תודעתו של האחד, הופכת היא להיות תודעת על נעלה ורמה, תודעה היודעת מקורותיה הקוסמיים, המביאה בשורת אנוש ואדם ליקום.
על כי כן החל תהליך זה לא מהיום, על כי כן נדרשו לאדם אנוש גָרם כמאתיים וחמישים שנות ארץ ומעט יותר להכיל ולכייל את הרצון האלוהי המבקש מהאדם בשר ודם ועור ועצמות וגידים ואיברים להפוך תודעתו לתודעת האחד – אותה תודעה שהנכם מכנים "תודעת משיח".
אין אינני האבלון אוהב כלל את המונח "משיח"; מונח זה הבא מתוך תודעת האדם ומבטא את משיחתו של אדם בשמן, אקט המעיד על מעמד של שליטה, של שליטת האדם באדם. ולא כן הוא כבוד האדם באשר הינו אדם. ועל כי כן ממליץ הנני לכל הרגילים לשאת ביטוי שגור זה בשפתם לשנותו, לשנותו ל "תודעת הבשורה", שכן מביאה תודעה זו את הבשורה לאדם, מביאה היא לו בשורתו כאשר כך היא לאמור – יודע אתה חיבוריך הקוסמיים, יודעת את חיבורייך הקוסמיים.
ומכאן ואילך הופך אדם היות נשוא-אל, הופך אלוה צבאות עולם היות לו למדריך עד עולם במשעולי ארץ ויקום ועולם.

תודעת הבשורה נושאת עמה תדר, תדר עוצמתי של אהבה רבה עד מאוד; תדר עוצמתי ונעלה אשר, כשמה כן שמו, יש בו משום האדרת האדם, משום אהבת האדם את אלוהיו, אהבת בורא עולם את האדם. ותדר זה, מעולם, על פני היסטוריית אנוש עכשווית זו שלכם, לא היה כל כך חזק ומשמעותי, מעולם בחיי ארץ של זו התקופה אשר לכם לא היה הוא כה חיוני וויטאלי לחיי קיום אנוש על פני האדמה, לחיי קיום כל חי וכל אשר יש על פני אמא אדמה.
וכאשר מדבר הנני על "היסטוריית אנוש עכשווית זו שלכם" מדבר הנני על תקופת ארץ שהיא זו המוכרת לכם היטב, היא זו הידועה לכם מעת ראשית נפילתן של תרבויות העל אשר קדמו לכם, תרבויות אנוש ואדם אשר ידעו הארה ואותה סיגלו לעצמם עד כי חישבו עצמם לאלים, ועל כי כן נכחדו ולא היו עוד – ומדבר הנני על תרבויות אנוש אשר אתם עורגים אליהם באלו הימים, על אטלנטיס ועל למוריה מדבר הנני.
שכן, אלו אהובים, אלו ידעו תודעת בשורה. אלו ידעו והבן הבינו היטב מקורותיהם וידיעותיהם הקוסמיים, וכה פעלו הם בהרמוניה עמהם, וכה הבן הטיבו להבין את חיבוריהם ואת תפקידם האנושי.

נושא מורכב עד מאוד הוא נושא ראשיתו של אדם. לא זה נושא מאמרי זה היום, אהובים, ולכן לא ארבה אלא אומר רק זאת: לאורך כל היסטוריית הקיום האנושי על פני ארץ, מאז היות אדם ראשון אדם אתר לבדו וטרם לו בשר ודם ועור ועצמות וגידים ואיברים, ידעה האנושות כולה דאז כמו כיום את מקורותיה שלה, את ההבדלים המשמעותיים שבין אדם לאדם, גזע אנושי אחד למשנהו; שכן הבינו הם את הרב-מימדיות בה מתקיימת ארץ אמא אדמה; ידעו והבינו הם כי לצד אנשים נאורים ומפותחים קיימים להם עולמות מקבילים בעלי תודעה ותפישה אנרגטית ומרחבית שונים מאוד בתכלית מהם. הבינו הם את שאתם רק עכשיו לומדים בהיבט הפיסיקאלי של הדברים, והוא הקיום הקוואנטי, והוא היכולת הקוונטית של הקיום על פני האדמה.
משמעות הדבר הוא כי זה לצד זה ובמרחבי וקיפולי זמן ומרחב ומקום שונים ומקבילים התקיימו להן תרבויות אנוש עתירות ידע והבנת שפע היקום וכאלו אשר בחרו וחוו את דלות החומר ודלות הדעת. אז כמו כיום, אהובים, אז כמו כיום ממש. ואלו לא נפלו מאלו בתודעתם ובתובנתם את האנוש, את האדם; אלו לא נפלו מאלו בהבנתם כי הם הם בעלי אותו מקור וחזון ורצון אלוהי. ועל כי כן לרוב חיו הם בשלום האחד עם השני, ועל כי כן לא נוצרו נקודות חיכוך אלא במקומות בהם היה הכרחי לעשות את השינוי הראוי, הדרוש, להביא חדש במקום ישן. וגם את זאת הבן הבינו, אהובים, גם את זאת הבן הבינו כולם.

לכן אהובים, כאשר שואלים הנכם "כמה זמן אחורנית זה קרה?" איך אפשר בכלל באמת ובתמים להעריך ליניארית?!? יכולתי לומר לכם לפני 4 מיליון שנות ארץ ויותר, וזה הרי נכון כי כה חיו והתקיימו פרימאטים אנוש אשר החלו את התנסות האדם על פני זו האדמה; להם אתם קוראים נאנדרתלים ועוד כל מיני כינויי מדע המציינים שיוך לתקופת קיום מסוימת, לכאורה. יכולתי עוד לומר לכם לפני כמאתיים וחמישים שנות ארץ ומעט יותר, שהרי זוהי היתה ראשית התפתחותן של למוריה ואטלנטיס; וגם זה הרי נכון ביותר ורובכם אלו הקוראים עצמם צאצאי למוריה או אטלנטיס יודעים זאת וחוזרים ומשננים זאת וחוברים הם כך אל מקורותיהם שלהם.
ועוד יכולתי לומר לכם כי שקיעתן במצולות ים של למוריה ואטלנטיס מבטאת את ראשית תחילתו של אנוש חדש על פני זו האדמה. וגם זה נכון שהרי עם נפילתה של אטלנטיס, לפני כעשרים ושש אלף שנות ארץ ומעט יותר מכך, נילקח מכם, האדם אנוש, אותו רכיב האחד והיחיד אשר יכול היה להופככם לנאורים עם לידתכם; ומכאן כי אנוש אחר קם לו, אנוש אשר איבד את זכותו לדעת הארה בשל השימוש הציני בידע היקום שהיה מוטבע באישיותו ומהותו והווייתו, איבד את זכותו לחבור את הבשורה. זהו אנוש שמנסה להתאושש מהריסותיה של אטלנטיס, מנסה לשקם את עצמו ואת זרעו ושבטו; והוא הרי הצאצא הישיר שלכם, ואתם, כמוהו כמותכם, מנסים הנכם מזה דורי דורות של ארץ ואנוש ואדם וחי לפרוץ מחסומי תודעה, לפרוץ דרך אשר תאפשר לכם לחבור שוב אל ההארה, אל הבשורה.

ובעת זו בה כותב הנני שורות אלו יכול הנני להכריז בכבוד ובגאווה רבים כי אכן נפרצה לה החומה התודעתית כאשר לכם, כי אכן יודעים אתם את בשורת היקום.
אז מהו הנכון, אהובים שלי?!? מה מתוך כל הנאמר על ידי עד עתה נכון הוא באמת?!?
הכל נכון, הכל אמת.
הכל נועד להסביר ולהאיר פניכם לעובדה אחת בלבד – רב מימדיות.
רב מימדיות בכל, למן האטום והנאנו-חלקיקים שבו ועד וענק שבענקי הקיום על פני האדמה. למן התרבות האנושית שלכם למול אלו המקבילות המתקיימות להן במימדי תודעה נעלים יותר, כמו אלו המתקיימים בטלוס בלוקסור או בטיבט, או לחלופין במימדי תודעה נחותים ופחותים מזו של המימד השלישי, ואלו מתקיימים לצד אלו באופן מקביל ואינכם חשים בהם אלא בעת נקודות חיכוך קריטיות, ואלו מתקיימים במרחבי זמן ומקום שהם שונים מכם בתכלית.
על כי כן, אהובים, איך אפשר לתאר ליניארית את אשר מתקיים הוא ברב מימדיות הענפה של היקום כולו?!?
כמעט ובלתי אפשרי הדבר.

ניסיתי בעבר להסביר זאת עת הסברתי ותיארתי את יסודות ארץ ועולם. וכשם ששם הכל מכיל ומוכל, כן כך, כן האדם ותודעתו, כן מרחבי התודעה ומרחבי הקיום והזמן שלו מכילים ומוכלים באלו שהם אינם יכולים לראותם, מפאת היותם נחותים או נעלים ממנו.
ואלו מתקיימים ושרירים וקיימים, ואלו גם כן
והכל הוא אחד, הכל הוא אחד.
ומידע זה שלי, והקדימון הארוך מאוד שלו נועדו לעורר ולחדד את חושי התודעה שלכם. וכי למה לי הקדמה כה ארוכה?!? ללמדכם כי לבסוף יודעים אתם הארה, כי יודעים אתם היטב משמעות המושג "הארה" וכי מבינים הנכם לבסוף כי ככל אשר נרחבת לה התודעה האנושית, כן נופלים חסמי הידע, כן מתקבלים להם מידעי אנוש חדשים אשר מעוררים בכם סקרנות ועניין והתלהבות רבה מאוד, חייב הנני לציין.

וקדימון זה גם נועד להסביר למה ומדוע מקבלים אתם בעת זו בכיוונים שונים ובזמנים שונים ואצל אנשים שונים ברחבי ארץ ועולם את שהנכם מקבלים, ומעל לכל את המידע יקר הערך על הד.נ.א, אותו גנום אנושי אותו אתם מחפשים בכל הקיים, בכל היש. שהרי לו הבנתם וידעתם לעומק גנום זה יכולתם באמת ובתמים ליצור לכם רפואה מנצחת. אלא כי שבויים ונגררים הנכם אחרי הלכות המימד השלישי ולא רואים הנכם את הדרך הפרושה לפניכם המאפשרת לכם לפרוץ חסמים אלו.
ידידי הקריון היה בהחלט החלוץ בנושא זה, אהובים. היה הוא החלוץ אשר היטב הטיב להביא את המהות הרב מימדית אל תודעת האדם. ויש המכנים זאת הארה ויש הרואים בכך שגרה. יש המנסים לקחת מידעים אלו של ידידי הקריון ולהטות אותם, מטבע הדברים, לכיוון הראוי שלהם.
ואין נכון או לא נכון, הכל אמת, הכל שריר, הכל הקיים.
אלא כי מבקש הנני מכם כעת לראות מחוץ לקופסא האנושית. מבקש הנני מכם לראות מעבר למה שנאמר עד כה לאדם באשר הוא ברחבי ארץ ועולם.

דמיינו לכם לרגע קט את סליל הד.נ.א. סליל מתפתל בעל שתי רצועות, כאשר בין לבין קיימים להם גדילים בצורות ובצבעים שונים אך עוקבים וסדירים. זה הסליל אותו אתם מכירים ויודעים, הן ברפואה הקונבנציונאלית והן בידע האזוטרי הנרחב אשר לכם. זה הסליל המוכר לרפואת האדם מאז פרוץ הקדמה הטכנולוגית אל קדמת הבמה, וידע פנומנאלי זה רק הולך ומרחיב יריעותיו עוד ועוד.
ואני פונה אליכם כעת בשאלה – מה קורה לסליל הד.נ.א כאשר הופך האדם להיות מודע? כאשר השיג הוא כבר תודעת משיח, כפי שאתם מכנים זאת, תודעת הבשורה כפי שאני מעדיף כי כה תקראו לכך?!?
נכון, אני שומע רבים מכם האומרים כי כשם שתודעת האדם מתרחבת כן הסליל הרב מימדי של הד.נ.א מתרחב. כשם שאתם מגדילים מיכל אנרגטי כאשר נחשפים הנכם ליותר ידע ומידעי יקום, כן קורה הדבר עם סליל הד.נ.א.
אלא, מוסיף הנני לכם ואומר, שבנוסף להרחבה זו קורה עוד משהו, עוד דבר מאוד משמעותי קורה ואותו אינכם יכולים לדעת או להבין או לקלוט אלא אם כן אכן השלמתם תודעת הבשורה עד תום והכלתם אותה וכיילתם אותה בתודעתכם ובגופיכם השונים עד כה.
ולא בכדי קורא לכך הקריון "השכבה הבין-מימדית", לא בכדי כלל.

שכן נוספות לסליל שתי רצועות נוספות, מקבילות, היוצרות מן סוג של איקס אשר פתוח הוא במרכזו, מרכז שהוא "לב העצבים" של סליל הד.נ.א; ועם רצועות אתריות אלו נוספים גם הגדילים האתריים נלווים אל אלו הפיסיים גרמיים – והכל הופך להיות אחד, וסליל הד.נ.א של האדם, של כל החי, הופך להיות בן ארבעה רצועות אור רב שכבתיות, רב מימדיות; שתיים הינן הגָרם כאשר לכם, ושתיים הן האתר אשר נוספו בהיותכם אתם כעת מאסטרים, מאסטרים אשר לתודעת הבשורה, מאסטרים אשר לתודעת האדם המבינה ויודעת את מקורותיה הקוסמיים כמו גם אלו הארציים, הגשמיים, אלו אשר השתרכו להם לאורך מאות ואלפי שנות ארץ של קארמה אנושית מובנית וידועה מראש.
ועל תודעה זו מבטיח הנני תיקשור ומידע, מבטיח הנני הארה עוד, במאמר הנפרד מזה, כמובן.

וזה החידוש, אהובים יקרים שלי, זה החידוש. שהרי מטבע היות הכל רב-מימדי, הרי שלא רק הפאן התודעתי הוא כזה אלא כל ההוויה כולה, כל המהות כולה, כל הגופים האנושיים והאתריים והאסטרליים הופכים להיות רב מימדיים באופן שבו לא חוויתם מעודכם בעידן אנושי זה שלכם אשר מאז נפילתן של למוריה ואטלנטיס.
ומטבע הדברים כי הוספה אתרית זו של מידעים רב-מימדיים, והתובנה של עצם קיומם וההבנה של עצם היותם הם כאלו, כל אלו הם המובילים אתכם אל ההארה, אל הידיעה והחשיפה של המידעים החדשים המתקבלים ברחבי ארץ ועולם.

לומדים אתם ומבינים אתם "לפתע" את החיבורים בין מידעים ישנים שנחשבו לקבליים או למיסטיים, נחלתם של בודדים בלבד; לומדים ומקבלים אתם מידעים רבים אודות שערים אנרגטיים, וורטקסים למיניהם המהווים מוקדים וערוצי מעבר שבין המימדים; לומדים אתם לקבל ולהכיל מידע אודות קיומם של מרחבי קיום ותודעה נעלים של אור ואהבה; לומדים אתם להכיר ולהכיל אנרגיות ומידעים המגיעים ממרחבים עצומים סביב ארץ ובתוכה, וסביב עולמכם, הלא היא גלקסיית שביל החלב כפי שהנכם מכנים זאת, מרחבים אותם ניסינו להמחיש לכם בביטוי "ערי אור" וכה נשתרש והתקבל לו הדבר; לומדים הנכם הקשרים של ההיסטוריה האנושית הקדומה עם הקודים והצפנים האנושיים והקיומיים בכלל, קרי התדרים החדשים אותם אתם לומדים מחדש, למעשה, לומדים להיזכר במה שהיה שלכם בעבר, לכיילו ולהכיל בימים אלו של מעברים קוונטים שבין מימדי התודעה והקיום; קולטים אתם כה רבות עד כי קצרה היד מלהכיל ולהסביר הכל – והכל בתקופת זמן כה קצרה! הכל בתקופת זמן המהווה שיא אנושי של ממש אשר החל דרכו רק לפני כמאתיים וחמישים שנות ארץ בלבד. ומהי תקופה כה קצרה זו לעומת נצח הזמן והיקום?!?

ומבקש הנני לסיים ולומר זאת בלבד עוד:
לא היתה האנושות כולה יכולה להגיע לרמת תודעה נעלה זו של תודעת הבשורה הכלל ארצית, כלל אנושית, ללא המאמץ הרוחני האדיר של כל אחד ואחת מכם, אהובים יקרים, ובראש וראשונה כל עובדי האור האנושיים אשר בחרו עוד בחייהם להאיץ את ההתעוררות הרוחנית של האדם, של ארץ כולה.
ועוד ידכם נטויה, אהובים יקרים, עוד ידכם נטויה, שכן רק ראשית דרך חדשה היא לכם כעת, ראשית הדרך שיש עמה הרבה מאוד הסתגלות, הרבה מאוד סבלנות, ובעיקר הרבה מאוד סובלנות וחמלת אנוש ואהבה לרוב.
ברוכים היו אהובים יקרים שלי, ברוכים היו.
שלום היו. שלכם באהבת עולם אין קץ,
האבלון.

דילוג לתוכן