רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

רוג'ום אל הירי - גילגל רפאים

הנני הוא האב-רא-הם, תודעת האב-רא-הם כפי שלמדים הנכם להכירני באלו הימים. הנני הוא האָבַלון Avalon, האבלון כפי שהיטב מכירים הנכם כבר, האבלון כפי שרבות הצגתי ופירטתי עצם קיומי והיותי. מהותי שלי היא מהות יהוה, מהותי והווייתי הן מהות כל רא, מהות והוויית אלוה צבאות עולם ומלואו.
ומבקש הנני לחדש ולרענן את הישן והחדש, לאוורר שורות הידע והמידע כאשר בחלקו כבר יודעים הנכם היטב.
כה רבות דיברתם ומדברים הנכם אודות זה המקום המקודש, כה רבות מנסים הנכם להבין צפונותיו. אכן, מרחב קוסמי נעלה במיוחד הינו, זאת חייב הנני לציין

שהרי, על פניו אינו אלא אתר של קדושה, על פניו אינו אלא מבנה מגאליתי שנבנה בשלושה מעגלים ובמרכזו מקדש, מערת קדושה ליתר דיוק דבריי. מבנה שנבנה על פי דעתם של חוקריכם לפני כ 8000 שנות ארץ; אין נוהג הנני לומר לכם תאריכים מדויקים והיטב מבינים הנכם כי מהות הזמן הליניארי אינו בתוקף עוד אפילו בעבורכם, אך בכל זאת כה ציינתי כי כה למדים הנכם מפי חוקריכם הארכיאולוגים המנוסים ורמי השם והמעלה. למעשה, אהובים, רב הוא הנסתר על הגלוי, רב הוא עד מאוד. אומר לכם רק זאת – עוד יכולים הנכם ללכת אחורנית בזמני ארץ הליניאריים הקדומים כאשר לכם, עוד את אלו השרידים יכולים הנכם לשייך ולתארך אחורנית בזמן עד עת חורבנה של אטלנטיס, עד עת היות חלק מהרמה אשר בה נמצאים השרידים חלק בלתי נפרד מיבשת זו אשר שקעה לה למצולות ים.

אכן מקום של קדושה רבא הוא זה המקום. מקום של רפואה הוא בהחלט, רפואה שבאה לה מתוך הקדושה של זה המקום, מתוך הקדושה שאפפה את המקום בשל היותו אתר של התעלות רוחנית ופיסית גרמית כאחת. רוג'ום אל הירי, או גילגל רפאים כפי שהנכם קוראים לו בשמו הנוסף, אינו אלא שער אינטר-גלקטי עצום מימדים. שער קוסמי אינטר-גלקטי המאפשר לאדם להתחבר אל מקורותיו בכל עת בה יחפץ.
השער היה ועודנו פתוח לרווחה מאז היותו ועד עצם היום הזה; כה היה הייה ידוע הוא בקדושתו ובטהרתו.
רבים הם אלו מבני האנוש אשר באו לפקוד אותו בעת צרתם, הבן הבינו הם גדולתו וקדושתו. כוהני אור ואנוש בחרו לשרת בו בקודש, בבחירה של מעלה כמו בבחירה של מטה ואכן רבים באו לבקש רפואה, רפואה קוסמית בעיקר, ולא רק מזור לנפשם וגופם ורכושם וכל אשר להם.
כמו אז כן היום, כל מי שנקרא לעלות אל רוג'ום אל הירי, עולה למקום למען הטהרה הגופנית כמו גם הרוחנית, עולה למקום לשם ההתחברות עם מקורותיו הפליאדיאנים כמו גם הקוסמיים האחרים (ובמאמר מוסגר אהובים אלו הם רבים הרבה יותר מכפי שחושבים הנכם), מקורות שהיו ועודם המקור לכל המאגר האנושי הקיים לאורך דורי דורות של אנוש ואדם, קרי המקור לכל ה – Corpus Vitae של האדם באשר הינו אדם. ולסבר אוזן אנוש אשר אינה מבינה את דבריי, משמעו של ביטוי זה בשפתכם האנושית הקדומה בא לומר: "כל הגנום האנושי באשר הינו". וכמו אז כן היום, כל העולה אל אתר קדושה זה מתאפשרים לו הגישה והגילוי אשר מתואמים הם עם אנוש וממשל, עם יקום ועולם.

ואנוכי אב כל רא, אב-רא-הם הנני הוא לכם בתודעתי זו שלי, עוד מבקש הנני הרחב דבריי באשר לזה המקום –
עוד מבקש הנני באר מהותם ומשמעותם של שערי שמיים, לדבר ולבאר בכל הקשור למרכזי האנרגיה העצומים להם אתם קוראים ערי אור – יודעים רובכם, עובדי אור יקרים באשר הנכם, את משמעות 'רשת האגרתא'; זוהי רשת מסועפת ביותר, חייב הנני אמור, רשת מסועפת של מרכזי אור להם הנכם קוראים 'ערי אור' שמקושרים ומחוברים ביניהם בערוצי תקשורת, בתדרים ובמסעפים רבים ומגוונים, כיאה לכל רשת חייה ונושמת באשר הינה, כיאה בעיקר לרב מימדיות ורב מרחביות של זה היקום בכללותו.
זוהי רשת של מנהרות אור למעברים שבין המרכזים, רשת של תעלות אור למעבר שבין האדמות הימים והנהרות, וכן, גם כוללת היא את הרשת של ערוצי החשמל והאנרגיה האלקטרו-מגנטית למען החיבורים ביניהם; וכוללת היא גם את רשת הד.נ.א, רשת המקשרת בין כל הקיים על פני זו ארץ, על פני זה העולם, רשת המקשרת את כל היש, ובעיקר את כל הגנום האנושי באשר הינו על פני זה היקום, על פני זה העולם לו הנכם קוראים 'גלקסיית שביל החלב".
זוהי רשת המגשרת בין העולמות השונים הפזורים בתוך יקום זה לבין עולם ארץ בכללותו לו הנכם קוראים 'מערכת השמש', עולם שהוא לבדו ובלבדו עולם של בחירה חופשית; משמע, בחירתה החופשית של נשמה ומהות והוויה לבחור ולהחליט מעשיה והחלטותיה, לבחור בין לגדול ולצמוח ולהתעלות ולהתעצם כאנוש בן אנוש או לעשות כן כאתר רוח המלווה את האנוש, את האדם גרם בשר ודם באשר הינו אדם.
ובכך היטב יודעים ומבינים הנכם כבר את ייחודו של עולם ארץ זה על פני היקום כולו; היטב מבינים הנכם כבר משמעותה של בחירה זו. ובחירה זו לא היתה קוראת, לא היתה מתגשמת לולא היותה של כל רשת האגרתא כולה, רשת המחברת את כל הרשתות הללו גם יחד, רשת שהיא הרבה יותר מ 'רק' רשת של אור שמחברת ומקשרת בין ערי האור הרבים שבמרחבי היקום כולו.
ועוד מבקש הנני להוסיף ולהרחיב אודות החיבורים שבין מארג מסועף זה של רשת האגרתא לבין רשתות אור יקום וארץ אחרות, כדוגמתה של 'רשת החיים' הלא היא 'רשת הקריסטל' כפי שהיטב למדתם להכיר וללמוד מהדרכותינו. אין רשת הקריסטל אלא רשת של אור ואהבה גם יחד; אין בה ברשת הקריסטל כולה אלא כפסע אחד בלבד בין הוויה אתר ומהות לבין גוף פיסי גרמי בשר ודם; ומכאן כי דבר לא היה יכול להיווצר, להתגבש, להתגשם, לחיות לולא רשת קריסטלית זו. ללמד כי היא עצמה לא הייתה יכולה להתקיים לולא חוברה לה יחדיו עם רשת האגרתא המסועפת במנהרות אור כה רבים ובערי אור של מטה כמו של מעלה.

דבר אחרון מבקש הנני האָבַלון להרחיב עוד בדבריי ואלו הם שערי השמיים עצמם –
מרכזי האור עצמם שהם כה משמעותיים לתקשורת החייה שבין האדם ומהותו, בין האדם למקורותיו הקוסמיים, קרי בינו לבין ה Corpus Vitae אשר לכלל האנושות באשר היא –
שער שמיים הוא מרכז אנרגטי, הוא צ'קרה אנרגטית לכל דבר ועניין. יותר ויותר צ'קרות שכאלו מתגלות אט אט בכל רחבי הפלנטה. כל שער שנפתח הוא בראש וראשונה מרכז אנרגטי המתפקד בדיוק באותה המידה ובאותו האופן בהם מתפקד גופכם הפיסי, הגרמי האישי אשר לכם. גילגל רפאים כזה הינו והוא מקושר ומחובר היטב בקשר עבות של קדושה עם ה סטונהנג' מחד ועם שערי אור נוספים מאידך, כדוגמתם של גיזה, של השאמבלה, של ירושלם של מטה כמו של מעלה.
מטרתו של כל מרכז אנרגטי זה, של כל צ'קרה קוסמית אתרית זו, הוא איזון אנרגטי של תדרי אור ואהבה לכל הקיים באותו מקום ספציפי בו היא ממוקמת כמו גם על פני כל הפלנטה כולה. כה הוא הדבר על פני כל פלנטה ופלנטה בעולמכם 'ארץ' וביקום דהאל Dahal בכללותו. חלקכם היטב הבנתם זאת, היטב למדתם למקם צ'קרות אלו על פני מפת פלנטת הכוכב הכחול; יחד עם זאת אומר הנני לכם כי רק כקצה המזלג הוא, אהובים רק כקצה המזלג הוא, מסך כל 144 הצ'קרות הסובבות עולמכם זה שלכם, הסובבות כוכב לכת ארץ זה שהוא לכם ביתכם.
ברוכים היו, אהובים יקרים לי עד מאוד, ברוכים היו נא באהבתי שלי ובחמלתי שלי לאמור –
שומר הנני האלוהים עליכם מכל משמר
ושם הנני לכם שלום.
על כי לכם בארמונותיכם ובחילותיכם השלום והברכה והיקר.
האב-רא-הם
היא לכם תודעתי שלי, היא לכם תודעת האב-רא-הם.

רחל גוטמן © Rachel Goutman
(תוקשר בשנת 2013)

דילוג לתוכן