רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

רייקי – מדוע דווקא כן

ראשל גוטמן.

א' תמוז תשע"ח. 25.7.2015

מהי בדיוק הרייקי, זאת כבר רובנו, אנשי האור והרוח, מורים ומטפלים כאחד יודעים להגיד ולספר –
שיטת טיפול והוראה אזוטרית מאוד מתודית ומובנית שמהותה היא מהות של אהבה.
היא מבוססת על טיפול אנרגטי שמשלב מחד הנחות ידיים בנקודות מפתח בגוף האדם ומאידך חשיפה אל דעתו ותודעתו (זו של מטה כמו זו של מעלה) במטרה להביאו למצב בו הוא מודע, אחראי ומחויב למלוא היותו, למלוא קיומו ולמלוא בחירותיו ומעשיו.

הרייקי, כשמה כן היא –
ריי – Rei היא התודעה האוניברסאלית הקוסמית
קי – Ki (או צ'י Chi, או פראנה Prana) היא כוח החיים, קרי אנרגיית החיים המקיימת כל חי וקיים על פני היקומים והעולמות כולם.

והשילוב המנצח של שניהם הוא זה שלמעשה מביא את הריפוי היקומי – ריפו של כל חי, של כל מצב או נסיבה נתונים בחיינו, של כל מארה או חולי ודווי…

נכון, את הרייקי חשף מחדש ד"ר מיקאו אוסואי מיפן בשלהי המאה ה 19 של דורנו, ובשל כך בעיקר ישנם רבים האומרים כי לאור זאת מדובר בשיטה מיושנת ובדרך טיפול אזוטרית שעבר עליה הקלח; רבים הם עוד יותר אלו שחוזרים ושואלים אותי 'מדוע את ממשיכה לעסוק בזה?!? זה פאסה! זה שייך למימד 3 וכבר לא רלוונטי יותר!"

והתשובה שלי לכולם היא פשוטה ביותר!
לאור 4 עשורים כבר של התנסויות וחוויות מלמדות ומעשירות הן כמאסטר מורה והן כתלמידה בעצמי, אני יכולה לומר ולהעיד בוודאות הנובעת מתוך התנסויותיי אלו כי כשם שאנו כאנושות התעלינו כך גם התעלה כל מה וכל מי שמלווה אותנו לאורך עידני עידנים בדרך החיים כאן על פני האדמה!

לעניינו, וכהקבלה לדבריי לעיל, כשם שאנו כמטפלים או מורים מתעלים ומשתנים, ביחס ישיר לכך גם הרייקי על כל ענפיה השונים, המבוססים על מהות האהבה של היקום, מתעלה ומשתדרגת אף היא !

במאמר מוסגר חשוב לי לחזור ולהאיר את שמעת לעת אני מזכירה, מצוטטת ומביעה בקול –
את עמדת היקום שאומרת: "אין האהבה יכולה להתקיים ללא האור המזין אותה, ואין האור יכול להתקיים ללא האהבה המניעה אותו ליצירה ובריאה של כל דבר, כל חי, כל קיים על פני הפלנטה שלנו כולה וביקומים כולם."

הווה אומר שלא רק הרייקי, כי אם גם באופן מקביל וזהה כך גם ההילינג לזרמיו השונים, הנושא עמו את מהות האור של היקום, מתעלה ומשתדרג, במקביל ובאותו היחס ממש !
ועוד הארה בהקשר זה – כאשר בתחילת דרכנו אנו בוחרים בדרך הרוח, לרוב אנו בוחרים לפסוע באחת משתי הדרכים הללו, האור או האהבה. ומרגע שבחרנו בדרך אחת השנייה מגבה אותה באופן מלא אך חסוי מדעתנו ותודעתנו ואנו איננו מודעים כלל לעובדה כי למעשה אנו פוסעים בשתיהן גם יחד – זאת עד שאנו מגיעים לשלב הכלה וכיול בו אנו יכולים לשלב בין שתי המהויות הנעלות של האור והאהבה, של הבריאה והיצירה האלוקית…

כזו למשל הינה הדרך של הרייקי לייטריאן™ Lightarian Reiki שמאחדת ומשלבת את האור עם אנרגיית החיים האוניברסאלית ורפואתה, וכזו היא כמובן 'רייקי אדרה' Reiki Adara או בשמה האחר 'אדרת עולם' Aderet Olam.

המשמעות של כל זאת היא פשוטה ביותר –
מי שמשתנה מתעלה וצומח זה אנחנו, לא המהות ! לא העקרונות הבסיסיים של שיטה זו או אחרת!
אנחנו !!! המהות עצמה נותרת אותה המהות! היא אינה משתנה כלל!
אהבה נותרת אהבה ואור נותר אור!

בהתייחסותי הישירה לרייקי, ולאור התנסויותיי וחוויותיי עם תדר האהבה הקוסמית ורפואתה, אני משתפת כאן את תובנותיי.

אז כן –
– הרייקי מתעצמת מעדנת ומדייקת את רטטיה !!! כי אנחנו כתלמידים וכמורים מתעצמים ונוהגים בדיוק באותה הדרך… ובל נשכח שזוהי דרך דו-סיטרית המשפיעה ישירות על חיינו וקיומנו – כמו מטה כן מעלה, כמו מעלה כן מטה…
– כן, היא מתעלה !!! שהרי מרגע שאנו חשפנו עצמנו לעולם הרוח ובחרנו, במודע או שלא במודע, בנתיב האהבה היקומית, אנו נמצאים בתהליך מתמיד של עלייה הדרגתית בסולם ההתעלות האישי שלנו! ואם אנו התעלינו, כך גם ביחס ישיר ודו-סיטרי מתעלות שיטות הריפוי והטיפול אותם קיבלנו כמתנות יקום ! ממש כפי שקורה עם הרייקי או ההילינג או עם כל דבר ודבר על פני אדמותיה של טרה Terra כולן !
– תובנה נוספת משמעותית ביותר היא עניין 'המודעות העצמית'.
זו נלווית להליך העמוק של הריפוי האנרגטי (בין אם מהותו היא אור או אהבה) ומשנה כתוצאה מכך דרכי הפעולה שלנו, הופכת אותנו ברוב המקרים להיות יותר מודעים, יותר אחראים ומחויבים לבחירות חיינו כמו גם לבחירות נשמתנו!

להדגיש ולהזכיר כי מרגע שבחרנו בדרך הרוח נעשה לו חיבור מיידי אל התודעה הנעלה שלנו, זו של מטה כמו זו של מעלה, חיבור שבא לידי ביטוי מוחשי דרך העשייה הקיומית שלנו. הוא זה שמאפשר לנו לחדד ולדייק את דרכנו שוב ושוב ובתוך כך לשנות ולהשתנות… לחוות… להתנסות… לחדש ולרענן ישן… להביא במקומו חדש…

ומה היא תכלית החיים אם לא זה ממש ?!?

לכאורה, כל התובנות הללו עשויות להצביע על כך שדווקא כן חל שינוי כלשהו…
אך שוב, אני חוזרת ומדגישה – השינוי אינו במהות! זו אינה משתנה כלל ! מי שמשתנה זה אנחנו, זוהי התפישה התודעתית וההתייחסות האישית שלנו לחיינו, למהותנו, להווייתנו.

נתון נוסף ראוי לציין כזה שבלעדיו לא באמת יתחולל ריפוי יקומי באשר הוא –
אל הרייקי (כמו גם אל ההילינג) נלווים באופן ישיר ומובנה, גם תדרי הריפוי היקומיים מחוללי הנסים של 'רפא-אל', קרי של רפואת היקום הנעלה, שאת שליחיה הנעלים אנו יודעים ומכירים היטב, מי באמונתו האזוטרית מי בזו הדתית. והכוונה היא כמובן ל רב שרף רפאל, רב מלאך רפאל, המלאך רפאל וכל מלאכי השרת של מטה כמו של מעלה שתפקידם העיקרי הינו 'רפואת יקום'…

אני מבקשת לציין ולהדגיש את מה שכבר אמרתי לעיל –
כשם שאנו מתעלים ומשתנים וכשם שתדרי האור ותדרי האהבה מתעלים ומשתנים כך גם מתעלים ומשתנים תדרי הרפואה היקומית בכללותה ! אך בל נא תטעו, המהות נותרת אותה המהות, והיא מהות 'רפא-אל', מהות הרפואה היקומית הנלווית לכל שיטה טיפולית באשר היא!

תדריה של 'רפא-אל' בהחלט מתאימים עצמם למי שמתעל את רפואת היקום, והם משתדרגים ביחס הולם וישיר ליכולותינו שלנו כמטפלים וכמטופלים, כמורים וכתלמידים לשאת להכיל ולכייל תדרים אלו! וכשזה קורה, בייחוד כיום עת רוב האנושות נמצאת כבר הרחק ממימד הקיום והתודעה ה 3 הרב והבין מימדי של היקום, אנו מביאים את רפואת היקום לכדי מימוש מיידי – כאן ועכשיו ולאלתר !

ולכן קולגות שלי, מורים לרייקי ומטפלים ברייקי באשר הנכם – המשיכו בעשייתכם המבורכת!
כי אתם מרפאים באמצעותה של רפואת יקום 'רפא-אל' בדיוק מאותו המקום בו אתם נמצאים בסולם ההתעלות האישית שלכם!

לאמור חברים, אם אתם עדיין משתרכים בשולי המימד הקיומי-התודעתי השלישי הרב והבין מימדי, אזי תמשיכו לנהוג ולטפל כהוגה השיטה הטיפולית, הלא הוא ד"ר מיקאו אוסואי מיפן, ורפואתכם את עצמכם ואת האחרים הסובבים אתכם תהיה פחות או יותר זהה לזו שהוא הביא עמו כבשורה לאנושות כשירד בריצה מהר קוראמה Kurama שביפן לאחר חוויית ההארה שלו…
והיה כי השכלתם לראות את הדרך האדומה של אהבת היקום, או את דרך האור הכחולה של ההארה והתעליתם ברוחכם, בדעתכם ובתודעתכם ובמלוא האושיות שלכם אל רובדי הקיום והתודעה הנעלים הרב והבין מימדיים , ה 5 ואילך, אזיי כי הריפוי והטיפול את עצמכם ואת הסובב אתכם יהיה ביחס הולם, הרמוני, זורם ודו-סיטרי עם זה של אותו השלב בסולם יעקב הפרטי שלכם בו הנכם נמצאים – וכל המרבה הרי זה משובח!!!

וזה כי מדוע דווקא כן!

כן להמשיך וללמד רייקי או כל שיטה טיפולית אחרת שנושאות עמן את תדרי האור האהבה ורפואת היקום! כי הן מתאימות עצמן להווה, לכאן ועכשיו !
כן להמשיך ולהפיץ ברבים וברחבי אדמות ארץ כולן את אהבת היקום, היא אהבת הבורא, ואת רפואתה, היא 'רפא-אל'…
כן להמשיך ולשלוח על אותן גלי התדר את אור החמלה –
שהרי מטבע הדברים זו נלווית לכל ריפוי יקומי אנרגטי או תודעתי באשר הוא!

וזה כי מדוע אני דווקא כן ממשיכה ללמד את הרייקי, לטפל באמצעותה, ללוות ולהדריך את כל מי שקריאת היקום קוראת לו –
והכל כפי המשנה הסדורה של ארגון הגקאי Gakkai שביפן שמשמר את מורשתו של ד"ר מיקאו אוסואי והכל כפי הנהלים והמשנה הסדורה של 'איחוד הרייקי בישראל' וארגון הרייקי הבינלאומי שבארה"ב.
שהרי כמו שאמרנו, המהות נותרת אותה המהות! השיטה נשארת אותה השיטה, אותן הנחות ידיים, אותה למידה אזוטרית בסיסית הנלווית אל הרייקי, אותם סמלים או 'מפתחות תודעה' כפי שאני קוראת להם… ואל כל אלו אני מביאה את כישוריי, את יכולותיי, את ידיעותיי ואת ניסיוני העשיר !!!
זוהי ההתעלות, זהו השדרוג, וכך הווה !

היו שלום, ושאו עמכם ובלבבכם אור ואהבה גם יחד,
שלכם מלב אל לב
ראשל

דילוג לתוכן