רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

רשת הד.נ.א

תוקשר בשנת 2013
רחל גוטמן © Rachel Goutman

רשת הד.נ.א

הנני אב-רא-הם, האבלון Avalon הנני, וכשמי כן הנני, אב כל רא כפי שכה למדים הנכם להכירני במהות תודעתית זו אשר לי. ובאלו הימים, ימים של שיפט תודעתי קולקטיבי אשר זה אך החל הוא את דרכו הבוסרית בראשית שנה זו של זמנכם היום, מבקש אנוכי הבא בפניכם את הדברים הבאים עוד –

מבקש הנני להתחיל בתרגיל תודעתי קצרצר –
ראו נא פעמון, פעמון שבו הענבל אינו אלא קרן הליבה אשר ליקום כולו, קרן האור הלבנה-זהובה כאשר זוכים הנכם להכירה באלו הימים ממש. הפעמון הוא היקום והענבל הוא אור האלוהים הנשגב והנעלה.
ויקום זה חי ונושם, כמו לב, פועם הוא את פעימותיו, באחד מתכווץ ובאחר מתרחב.
וכאשר מתרחב הוא, מתפזרים חלקיו לכל אורך ורוחב החלל הפנימי של זה הפעמון, כאשר מתוך הענבל עצמו יוצאת לה אהבת האלוהים ורפואתה, היא 'רפא-אל' כשהיא משולבת יד ביד עם 'אור שלום עולם', אור לבן-זהוב רך ועדין אך כה עוצמתי ברטט הקיומי אשר לו.
וכאשר מתכווץ הפעמון חזרה, נאספים חלקים אלו חזרה אל מקורם, אל הענבל, אל האור האלוקי האחד והיחיד אשר לולא הוא הפעמון כולו לא היה קיים.

לוקח הנני את הדימוי של הפעמון דווקא כדי ללמד על הפתיחות האינסופית של מרחבי היקום, על הפתיחות המרחבית, הרב מימדית והבין מימדית של היקום כולו. שכן פתחו של היקום, של הפעמון, אינו אלא הריק המחבר בין העולמות שבתוכו ומחוצה לו, אינו אלא זה המחבר ומגשר בין היקומים כולם – ואלו, כפי אשר יודעים הנכם כבר, אינסופיים הם לרוב, רב מרחביים ורב מימדיים הם לרוב.
ויקום זה חי ופועם את פעימות חיותו; יקום זה חי ונושם את נשימותיו בדומה לכל יצור חי וקיים הנושם את נשימותיו הוא.
לו יכולתי להאניש יקום זה, הייתי אומר כי הוא אינו אלא 'הוויה אתר ומהות', ישות אנרגטית של אור בשפתכם, אשר בוחרת לה בבחירה מודעת של מעלה להתגשם בגוף פיסי, להתגשם בגוף גרם בשר ודם. וגוף זה לא יכול כלל להתקיים לולא החשמל שבו, קרי כל מערכות העצב אשר לו, הסימפתטית והפרא-סימפתטית, כה מכנים הנכם זאת; גוף זה לא יכול כלל להתקיים ולהוליך את דמו ואת החמצן שבו לולא מערכות כימיות המספקות לו את התרכובות ואת ההיבטים הביו-כימיים המאפשרים לו גדילה והתפתחות; לא היה כלל יכול להתקיים לולא היה טמון בו, בנבכי נשמתו והווייתו, האוצר היקר לו מכל והוא ניצוץ האור האלוהי המוטבע בלב כל אדם, אשר לולא הוא כל פריחה גדילה וצמיחה לא היו מתקיימים להם כלל.
שהרי אור אינו יכול לבוא לידי ביטוי אם אין בו אהבה
ואהבה אינה יכולה להביא בריאה ויצירה אם אין בה אור.

ואור לכם אהובים, אור לכם רבתי באלו הימים, שכן כה רבות עמלים הנכם למענו ברחבי ארץ ומלואה, ברחבי אדמות זו הפלנטה הכחולה כולה… אור זה אשר לכם הולך ומתרחב, הולך ומסתעף ומגלה עצמו בפניכם בדמותה של רשת האור הקריסטלית השופעת ופועמת בכל חי ובכל קיים.
וגם חשמל לכם, זאת היטב מבינים הנכם משכבר הימים. חשמל הזורם בכפות ידיכם ומביא עמכם את אורו של בורא עולם ויקום, חשמל הזורם בגופכם ומניע את הרשת הכל כך רגישה ומסועפת של השדות האלקטרו-מגנטיים שלכם – שהרי לולא רשת זו לא הייתם יכולים כלל להתקיים בדעת עולם כפי שהנכם מתקיימים כיום, לא הייתם כלל מתקיימים בזו המציאות העכשווית שלכם לולא הבחירה המודעת לשמר גוף נפש חיה-יחידה מאוזנים ומקושרים, הרמוניים ככל שיינתן.
כה רבות כבר יודעים הנכם אודות רשת זו, אהובים, והכל בזכות ידידי היקר לי מכל, הלא הוא הקריון Kryon כאשר כה הינו מן השירות המגנטי.
אם כך, אהובים, כל הנותר לכם לגלותו לאורך ימי ארץ ועולם הוא הפן הביוכימי; פן שבא לידי ביטוי גרמי בדמות הד.נ.א המולקולרי שלכם, פן שבא לידי ביטוי בתרכובות הכימיות השונות החיוניות לו כל כך לאדם לגדול ולצמוח.
וכמו האדם כן ארץ כולה, היא המערכת הכוללת של השמש אשר לכם בכללותה
וכמו האדם כן עולם, היא הגלקסיה לה הנכם קוראים "שביל החלב", עולם שהוא לכם ביתכם שלכם
וכמו האדם כן היקום כולו, כן כל אשר חי ומתקיים בכל אחד מאלו כאשר ציינתי.
ועוד רשת לכם יקיריי – היא רשת הד.נ.א.
הרפואה אשר לכם יודעת היטב אודות הד.נ.א, יודעת היא היטב אודות המרכיבים שלו, אודות הר.נ.א המתפצל ממנו, אודות הכרומוזומים והריבוזומים ואודות כל אשר לו שייך. כל כך חדרה היא לפרטי פרטים עד כי שכחה היא את השלם, את המכלול אשר לאדם כפרט, לבעל חי כפרט, לצמח או לקריסטל כפרט –
והמכלול השלם הוא כל היש, כל הקיים.
וכל היש וכל הקיים לא יכול היה להתקיים לולא היו בו שלושת רשתות קיום אלו – הרשת האלקטרו-מגנטית, הרשת הקריסטלית, ורשת הד.נ.א. דמיינו לעצמכם, ראו בתודעתכם איך רשת אחת מקושרת ומחוברת עם השנייה, איך האחת מזינה ומאירה את רעותה, איך זו אשר בכוחה להביא ליצירה ולחיים נשענת ונתמכת ותומכת ומסייעת לאלו האחרות –
ללמדכם אהובים, כי הכל קשור ומקושר בהכל, הכל מכיל ומוכל בהכל…

וכדי להמחיש לכם את רשת הד.נ.א, די אם אתאר בפניכם את הדימוי הבא –
רשת, כמו כל הרשתות, מתחילה את מלאכת האריגה מן המקור האחד, מאותו המקור אשר מחזק, מחייה ומקיים גם את רשתות החשמל האלקטרו-מגנטי והקריסטל גם יחד; ראו איך רשתות אלו מזינות האחת את השנייה באור ובאהבה, ומביאות תוך כדי כך להסתעפות ולהתרחבות של התאים הראשונים הקיימים והמשורגים בכל חי, בכל קיים.
ראו איך רשת זו מתקשרת ויוצרת שפה שיתופית עם רשתות ד.נ.א אחרות, כדוגמת זו של אמא אדמה עצמה, כדוגמת זו של ארץ ועולם בכלל, של היקום כולו בכלל… וכשהכול קשור ומקושר, כשהכול מצוי בתקשורת מאוזנת והרמונית, הרי כי האדם האנוש הוא כעץ השדה השתול על פלגי מים, כמוהו כאותו בעל חי אותו הוא צד או ניצוד על ידה וכמוהו כמו כל הדבר המתקיים על פני האדמה, על פני ארץ כולה, על פני הגלקסיה כולה, על פני היקום כולו.
יכולים הנכם להבין, אם כך, את החיוניות לקיומם של שלושת הרשתות הללו גם יחד ואת קיומה של הסימביוזה המובילה שיתוף הפעולה שביניהם – שהרי לולא כן דבר לא היה מתקיים, דבר לא היה חי וקיים.

כעת, יקריי, כעת מבקש הנני לקחת אתכם צעד אחד אחורנית דווקא ולהתמקד ברשת הד.נ.א לבדה. מבקש הנני לבודד ולו לרגע דימיוני אחד את הד.נ.א כפי שהוא מוכר לכם כיום ולבודד עוד את אשר יודעים הנכם כבר בפן הרפואי גרידא – שכּן, לא על כך מבקש הנני הרחב עוד את דעתכם וידיעותיכם.
צאו ולמדו יקירים – אם מבינים הנכם את המהות של החיבור אותו תיארתי לעיל, לא יכולים הנכם שלא לראות את הפוטנציאל העצום העומד מאחורי כל בריאה ויצירה – פוטנציאל שאינו בא כלל לידי ביטוי ברובד הגרמי של סליל אחד בלבד על כל מרכיביו הביולוגיים, על כל ההיבטים המאפיינים את עצם קיומו. זהו פוטנציאל שקיים במימד קיומי שהוא מעבר לתודעתכם ולתפישתכם האנושית ליניארית, זהו פוטנציאל של בריאה ויצירה אינסופיים, רב קישורים ומכאן גם רב מימדים ורב מרחבים.
פוטנציאל זה לא נגלה אליכם אלא כאשר הנכם מתחילים במסע ההתעוררות הכלל אנושית, אלא כאשר מתחילים הנכם להבין באמת את הצורך הקיומי של שינוי תפישות עולם וקיום.
ואו-אז, או-אז אתם מתחילים להעיר בקרבכם את כל התאים הרדומים שלכם, את כל הגנים האסטראליים האתריים והקוסמים שלכם, להם אתם קוראים "קודים וצפנים" ולמעשה הנכם מתחילים לעורר את כל ישותכם, את כל הווייתכם ומהותכם.
עם כל התקדמות שלכם בנבכי עולמות הרוח נחשפת לה הרשת עוד ועוד; עם כל התפתחות רוחנית בין אם היא אישית או גלובאלית, מתקדמים הנכם צעד אחר צעד אל עבר המידע שהיה חסוי מכם כל העת, מידע אשר ישירות מקושר ומחובר אל ספירת עץ הדעת אשר לעץ הבריאה, היא עץ החיים – מידע שהוא ביסודו של דבר המהות הבסיסית של הקיום האנושי על פני האדמה – ומכאן חוק הבחירה החופשית, מכאן הבחירה לחיות בגוף אנוש בשר ודם מתוך ידיעה כי מידע זה הוסתר מכם במכוון עד כי תגיעו לבשלות הרוחנית שתאפשר את קיומה – ואכן כה נוהגים הנכם באלו המאתיים וחמישים אלף השנים האחרונות של עידנכם שזה עתה רק סיים הוא את תפקידו התודעתי, כה נוהגים הנכם ביתר שאת בעתות אלו ממש.

התחיל את תהליך החשיפה ידידי היקר והאהוב, הקריון Kryon.
הוא זה אשר חשף בפני תודעתכם ידע יקום הקיים מאז ומעולם אודות הרב מימדיות והבין מימדיות המתקיימים בכל – ואף כי לא תמיד הבנתם או קלטתם את משמעות דבריו וזאת כי תודעתכם הליניארית מטבע הדברים לא תמיד איפשרה זאת, הרי כי בישורת האחרונה של התעוררותכם הבנתם למעשה כי לד.נ.א אשר לכם מספר רב יותר של סלילים, מספר רב עוד יותר של מרחבי תודעה וקיום…
וככל שהקריון ידידי הרחיב את חשיפתו בפני קהלים רבים, כן הלכה וגדלה רשת זו של סלילי ד.נ.א, הלכה והתרחבה היא הן בתודעת האדם של מטה והן בזו של מעלה.
וכבר שומע הנני שאלות כמו "אז כמה סלילים באמת יש לד.נ.א?" או "האם בכלל ניתן לספור סלילי ד.נ.א? האם גם הסליל הגרמי שבתוכנו, זה שמבטא את עצם קיומנו, האם גם הוא מכיל את כל היותנו, את כל קיומנו?!?" התשובה למעשה טמונה כבר בדבריי מקודם. וכי איך אפשר לספור רשת?!? סליל ועוד סליל לאורך ולרוחב יוצרים רשת, רשת המחברת ומקשרת בין כל היש, בין כל הקיים.
למעשה, אהובים, על מנת בכל זאת לפשט את דבריי אומר זאת –
ככל שמתעלים הנכם בפן התודעתי-רוחני כן מתגלים בפניכם מימדים אחרים ונוספים של הרשת כולה – להזכירכם אתרית היא, אתרית היא לחלוטין אך בהחלט קיימת ודינאמית, חייה ונושמת ומקיימת כל חי.
כך למדתם למשל כי לרשת הד.נ.א 12 מרחבי תודעה אינסופיים רב ובין מימדיים; למדתם עוד כי קיימים למולכם כמספר סלילי ד.נ.א שאותם כבר למדתם לזהות באופן אישי, איש ואישה בדרכו הוא.
שהרי מבינים הנכם כי באינסוף של סלילים מדובר, כי בכל סליל וסליל קיימים אינספור מרחבי תודעה וקיום, מרחבים המאפשרים את קיומם האתרי של ארבע ושש ושמונה ועשרה ושנים עשרה ואינספור רצועות גדילים בכל סליל וסליל, כאשר הגדילים כל אחד באפיוניו הוא, בהטבעות הגנטיות הקוסמיות והאנושיות כאחד, ממרכזים עצמם אל לב מרכז הסליל, יוצרים חלל ריק בו, כמו בעמוד השדרה הגרמי שלכם, עובר לו חוט המידע, חוט הקשר המחבר בין שלושת הרשתות כולן –
האם יכולים הנכם להבין את מלוא משמעות התקשורת הבין מימדית?!? בלתי נתפס הוא לחלקכם, מובן מאליו הוא לאחרים. מכאן, אהובים, כי בל נא לכם להגביל את תודעתכם בספירה הליניארית אשר לכם… שהרי זה לא יהיה נכון מבחינת האקסיומה היקומית האומרת כי הכל מכיל ומוכל, הכל קשור ומקושר, הכל הוא אחד!
דבר אחד חשוב ומשמעותי למדים הנכם כעת –
ככל שפוסעים ומתקדמים הנכם בעולמות הרוח כן נפתחות ונחשפות רשתות אלו בפניכם עוד ועוד, נחשפת בפניכם לראשונה רשת ד.נ.א זו במלוא מתכונתה, במלוא הווייתה.
וכמו שלסליל הד.נ.א מרחבי קיום ותודעה רבים ואינסופיים, כך גם לרשת כולה. וכאשר ידידי הקריון מדבר על 12 רובדי התודעה הבין מימדיים אין הוא מדבר אלא על אלו הראשונים האתריים הנחשפים בפני האדם עת מתעלה הוא אל מחוזות רוח וקיום בהם ערבות האלוהים לבדם הם ממלכתו הרוחנית החדשה.
12 רובדי תודעה רב ובין מימדיים אתריים אלו באים לחזק את הקשר הראשוני של האדם עם בוראו, בורא כל הבוראים, בורא כל הברואים. הם נועדו לפתוח בפניו את כל אותן חלונות ההזדמנויות אשר יאפשרו לו גדילה וצמיחה אנושית גרמית ופרגמאטית בד בבד ובמקביל עם זו הרוחנית. מכאן כי חי הוא את חייו כמו מטה כן מעלה, כמו מעלה כן מטה.
זהו, יקיריי הביטוי הנעלה ביותר של העלייה הרוחנית שלכם, של ההתקדמות הרוחנית שלכם בתוך ומתוך החומר עצמו. וזוהי המהות הקיומית-תודעתית אודות כל היש והקיים על פני כל היקומים כולם.

היטב זיכרו זאת יקיריי, שהרי עומדים הנכם כיום בפתחה של תקופה חדשה, תקופה רבת תזזיות חייב הנני להודות שכן במהרה מדלגים הנכם על פני זה מימדי התודעה ה 5 עד ה 7 כדי לשכון קבע באלו הבאים אחריו, כדי לקיים תרבות אנושית חדשה, תרבות אשר תהיה היא מקושרת ומחוברת היטב עם כלל מקורותיה הקוסמיים, כזו המבינה היטב את ההקשרים והמשמעויות שבין שלושת רשתות הקיום של כל היש על פני 'ארץ' כולה, על פני עולם ויקום כולו.
ברוכים היו אהובים יקרים
שלום היו,
אב-רא-הם, האבלון Avalon הוא הנני לכם.
לכם השלום בארמונותיכם, לכם בחילותיכם השלום והברכה.
דילוג לתוכן