רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

שלום - קדושת החיים

מבקש הנני אבלון Avalon אמור דבריי אלו לאמור –
ארץ חמדת אבות יודעת היא טהרת עולם, יודעת היא טהרת קדושת החיים.
ארץ חמדת אבותיי שלי יודעת היא אמת, אור שלום צרופה יודעת היא, אור פוטון השוטף את זו ארץ מאז החילונו כולנו הזהר והבהר לאנושות תמימה ושלמה על כי עומדת היא בפתחו של עולם חדש, בפתחה של אנושות חדשה, בפתחם של אור ואהבה חדשים.
ואור פוטון בשלמותו מקיף הוא באלו הימים ארץ ועולם, מקיף הוא יבשה וים, מקיף הוא אוויר ואש, מקיף הוא במלואו אתר ועולם. וארץ חמדת אבותיי יודעת היא 'אדרה', ויודעת היא אף את האור אשר לה נלווה, אור פוטון, אור יקרות אשר שוטף את מלוא אדמות ארץ כגשם יקרות, גשם של פוטונים זעירים ויקרים אשר מהווים המה את הקידודים החדשים על פני זו ארץ כולה, בימים ובאגמים, ביבשות בנהרות ובנחלים, בנקיקים של מעלה ובאלו של מטה, באוויר ובאתר, בכל פינה ופינה, בכל נקיק וזיז, לשם באים הם להאיר ולהביא אהבת עולם, אהבתה העולמית של אמא אדמה –
וארץ אהבתי ביתר שאר מתחדשת לה, וזו ביתר שאת נושאת היא פרי עמל רפואתה שלה.
וראו את זה הפלא אהובים יקרים, ראו את זה הנס, ארץ לא מתפוגגת לה, לא נמסה לה עם קדושת החיים כי אם נהפוך הוא, כי אם מתוך תוכה גדלה היא, כי אם מתוך תוכה צומחת היא מחדש – מרעננת שורותיה היא, ליידי גאייה, מנערת מאדמותיה את אלו התדרים והצפנים הישנים-נושנים, את אלו אשר מביאים הם קלון לאדם, ומשיבה ומחזירה היא עטרה ליושנה, משיבה ומחזירה היא לזו ארץ אהבתי את אורה ואת אהבתה, את צופני האור והחיים, את צינורות האור אשר מזינים ומפרים אותה כבימים עברו, כבראשית ימי בריאה, כבראשית ימי יצירה.
וכל אשר עמה, כל אשר לה, כל אשר מתקיים במעמקי אדמותיה ומעליהם, מתחדש ומתרענן אף הוא, וכל אנוש וכל אדם מתאים לו תדריו למען יהיו הם תואמים עמדה, למען יהא הוא מסוגל ויכול להכיל עוצמות ארץ חדשה, רטטים ותדרי ארץ אהובה – ארץ חמדתי…
וארץ חמדתי שלי לא יודעת היא גבולות אנוש אהובים יקרים, לא יודעת היא אלא את אשר צרוב הוא היטב בתודעתה שלה… ואין מריבות או מלחמות אנוש ברות תוקף עוד, ואין הן אלא מזמרות ושרות את שירת הברבור אשר להן, וכבודה של חיית מעוף אצילה זו כי במקומה כי רב מונח הוא… שכן קדושת החיים ממיסה כל רוע כלא היה, ממיסה ומניסה היא מעליה כל עוול, כל עושק, כל מרמה, כל מניפולציה באשר היא – ומבינים הנכם היטב משמעות הדברים למול ההתנהלות האנושית שלכם, למול היות אדם ראוי, למשל, לנהל ולקיים משק בית, מפעל, חברה, כפר, עיר, ממשל…
בכל רובד קיומי שלכם, אהובים יקרים, בכל רובד קיומי שלכם תבוא לה זו הטהרה אשר נושאת עמה קדושת החיים ותנקה, תטהר, תסיר כל שקר, על עוול באשר הינו, תעלה על פני השטח אל כל מה שרקוב וראוי שיוחלף – יען כי ארץ נשטפת באלו הימים במלואה באותו אור יקרות, ארץ נשטפת היא במלואה באותה קדושת חיים המביאה עמה אורה ואהבתה, המביאה עמה שלום.
זו, אהובים, זו המהות העמוקה האחת והיחידה של שורש המילה 'שלום' – שכן מילה זו נושאת עמה תדר של קדושה, תדר של קדושת החיים – וכה ראוי כי כה אותה תראו ותפנימו אל לבבכם, וכה ראוי כי כה עמה תנהגו, שהרי היא זו העומדת בבסיס כבוד האדם באשר הינו אדם לחיות ולהיות, כה בבסיס הקיום האנושי עצמו עומדת היא – לאהבה את רעך כמוך, לאהבה את הוריך ואת מוריך כמוך, לאהבה את יקיריך באשר הינם על פני זו ארץ כמוך, לאהבה את החי ואת כל היש כמוך!
ונושא עמדי הנני ברכה, ברכת יקום היא לכם לאמור –
נושא הנני תפילתי אל בורא מאורות עולמות וארץ ויודע הנני כי שלום אמת לכם.
ברוכים היו אהוביי, שלום היו,
שלום לכם בארמונותיכם, בחילותיכם שלכם שלום.
אבלון Avalon הוא הנני לכם בהווייתי האלוקית
מהותי מהות יהוה נעלה ועליונה היא
הווייתי של מעלה תודעתי היא, תודעת אב-ר-הם היא לכם עד עולם.

דילוג לתוכן