רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

תודעת האדם

תוקשר בינואר 2015

נושא מורכב ביותר הוא נושא זה.
אבאלון Avalon הוא הנני לכם, אהובים.
וטרם אומר הנני דבריי לא יכול הנני שלא לשבח, לא יכול הנני שלא להלל את שעשיתם הנכם כולכם באלו הימים האחרונים –
נטעתם עץ, אהובים, נטעתם נטוע בעץ החיים של מעלה, נטעתם דעת.
ומבקש הנני באר, אהובים, באר סודותיי מבקש הנני – יודעת אנושות כולה דעת עולם. עץ הדעת אשר נובע הוא מעץ החיים גלוי הוא לבסוף, חשוף הוא לעיני כל אנוש ואדם, וכל אשר יבקש דעתו יבוא בפניה, וכל אשר דעת עולם היא לו דעתו שלו, ישחה הוא בשורותיה.

ומשמעות דבריי אהובים פשוטה היא למדי, פשוטה אך מורכבת היא עד מאוד –
אנוש ואדם יכולים לבסוף לבוא בשערי דעת עולם, ולהם שלום ולכל אשר להם שלום.
אנוש ואדם יודעים לבסוף את רזי המטריקס התודעתי הכלל אנושי, וכל מי שכבר הגיע לשעריה, לשערי התודעה האנושית הקולקטיבית, יודע הוא הארת אמת, יודע הוא שלום –
עץ הדעת, אהובים, פתוח הוא לבסוף לרווחה, פתוח הוא לבסוף לרווחת כלל אנוש ואדם והוא כמעיין המתגבר, אהובים, והוא כמעיין אשר את מימי הידע אשר לו שותים הנכם בעת ימים אלו של הארה והתעלות רוחנית בשקיקה רבה ויתרה.

ברוכים היו, אהובים יקרים שלי, ובעיקר, ברוכים ומבורכים הם אלו אשר לאורך כל תקופת התעוררות רוחנית זו היו ועודם נר ומגדלור לשאר אנשי ארץ, לשאר הוויות יקום ועולם – שהרי בזכות מאמציהם הפרטיים האישיים השכילו הם להביא את דעת עולם אל כלל האנושות כולה, למן זו המתקיימת על פני פלנטת 'ארץ' ועד לזו המתקיימת לה בעת זו על פני 'ארץ' חדשה, ארץ שיודעת כבר אור עולם – שלום.

ורבים הם עד מאוד אנשים אלו אהובים, רבים הם מכדי שיהיה הוגן כלל לנקוב בשם זה או אחר; וכולם הם דמויות מפתח בהתפתחות התודעתית הגלובאלית אשר לאנושות כולה על פני זו הפלנטה.
ואינני מדבר על אבות האומה האנושית בכללותה, אינני מדבר על נביאיה הגדולים והדגולים; מדבר הנני על אלו אשר לראשונה העזו לפרוץ את מחסום הדעת בעתות אלו שלכם, בעת המאתיים עד מאתיים וחמישים שנות ארץ אחורנית בלבד; לראשונה העזו הם לקחת חלק במשימה הקשה מכל –
לחבור אל המטריקס, אל רשת התודעה הקולקטיבית, וכפועל יוצא ישיר לכך אל רשת החיים בכללותה, שהרי לולא רשת חיים לא תתקיים לה רשת תודעה, לבטח לא תתקיים לה רשת הד.נ.א, ואף יתרה מכך אור ויצירה ובריאה לא יבואו לידי ביטוי ברשת האלקטרו-מגנטית המקיפה כל.
ואלו אשר עשו זאת יודעים המה זאת היטב בתודעתם, ותודעת העל הקולקטיבית אשר לכם אכן משדרת לכם אמת צרופה אודותם. ומאז ועד היום, אהובים, מאז ועד היום יודעים בני אנוש רבים עץ הדעת, יודעים הם דעת עולם.

ומבקש הנני אבאלון Avalon, הסבר עוד את משמעות הדברים –
שפע המידעים והידע הרב השוטף אתכם בימים אלו נותן ביטוי להישג אנושי אדיר מימדים זה. ויחד עם זאת נדמה כי יוצר הוא ביניכם בלבול רב עד מאוד. על כי כן כה מבקשים אנו תקן את המעוות, על כי כן מבקש הנני סבר אוזן אנוש ואדם –
כשם שדעת אנוש לא תוכל לקלוט את שאינו מהדהד בקרבה ובלבבה כן קורה הוא עם דעת המקום אליו מגיעים הנכם ברצונכם לעשות את עבודת האור והרוח שלכם; ומה אומר הדבר –
משול הדבר לחרוט אשר ספיראלה יוצאת לו מקודקודו המופנה לשמיים. וככל שספיראלה זו עולה, ככל שמתעלים הנכם בדרך הספיראלה, כן מתעלה תודעתכם, ובכל פעם 'כובשים' הנכם עוד ועוד חלקה קטנה ביותר של מטריקס הדעת, ובכל פעם למדים הנכם עוד ועוד – וכל אדם, אהובים יקרים שלי, כל אדם על פני אותה חלקה קטנה יראה אחרת ושונה את הדברים עצמם, יפסע הוא באופן שהוא ייחודי לו בלבד בנתיבות היקום המקשרים את ארץ, את אנוש ואדם עם מקורותיו הוא, עם בורא עולם.

וכאשר כל זאת קורה ומתרחב תודעת האדם כבר מזמן אינה ליניארית בלבד כי אם רואה היא מרחבי יקומים מקבילים, רואה היא בו זמנית את אותם המרחבים בהם מצויה תודעתה באותו רגע נתון. ומכאן הבלבול אשר לכם, אהובים, לבוא בפניכם בתודעתה האנושית אשר לראשל אהובתי ולומר לכם יקיריי – זה נכון וזה נכון, זו האמת הסובייקטיבית לאדם ולתודעתו וזו גם כן האמת הנכונה לו כפי שהוא רואה.

ואכן נוצרת בפניכם לכאורה בעיה אתית, האם לומר את שלמדים הנכם? האם לרוץ ולומר לאחר את שיודעת נפשכם ותודעתכם??? ומה אם יודעים הנכם יותר מאשר הפלוני או האלמוני? ומה אם פחות? וכפי שחלקכם אמרתם, אהובים, מה נכון ומה לא נכון?!? ואיך דעת אחת יכולה לכאורה להטעות או להטות דעת אחרת?!?
שאלות אתיות וחשובות המה ביותר, אהובים יקרים, חשובות המה עד כי חשבתי לנכון להתערב בדו שיח הפורה והמפרה הזה אשר לכם, כזה המעורר בכם תהיות ושיקופים, כזה המציב אתכם למול הרף של עצמכם ומדרבן אתכם לעשות עוד ועוד צעדים קדימה, אל עבר ההארה הנעלה יותר, אל עבר המשוכה הבאה אשר מציבה לכם תודעתכם.

ולא אומר הנני לכאן או לכאן – כל אדם וכל מתקשר באשר הינו על פני הפלנטה כולה רואה את שתודעתו רואה ויודעת. וכל עוד זה נכון ובריא ואמת ושריר וקיים לו ולו עצמו, כל עוד מהדהדים הדברים בפניו ובלבבו כי אחד הם, הרי כי לשם ילך ושם יראה הוא אמת אבסולוטית.
שכן חשוב שתבינו עד כמה מורכבת היא ביותר תודעת האדם –
היא מזינה אותו בכל הידע אשר מתרחש סביבו בעולמו של מטה, ובמקביל היא גם מזינה אותו בכל המידעים הרבים המגיעים אליו מעולמות של מעלה, דרך חלומותיו, דרך חזיונותיו, המדיטציות שהוא חווה ועוד… ותודעה זו שלו תקלוט את אשר נכון לו באותו רגע נתון של התפתחותו הרוחנית, קרי, באותו מקום בספירלת החרוט בה הוא נמצא ועליה הוא פוסע. ואדם פלוני היודע את רזי התקשורת הישירה עמנו אשר מעבר למעטה שמיים יראה באותו המקום המשדר את עוצמתו ואת תדריו דבר א' ואדם אחר יראה דבר ב', דבר שאינו אלא המהות האחרת, האתרית הקיומית של אותו הדבר הראשוני, של אותה המהות ממנה נוצר ונברא.
וככל שאדם מתקדם על פני הספיראלה, כן עולה תודעתו ומתקדמת היא לה עוד ועוד. התמונה אמנם לכאורה משתנה, שהרי הרובד התודעתי הינו שונה, אך המהות נותרת לה זהה, המהות היא אחת.

ומבקש הנני לסיים דבריי אלו מתוך תקווה וחמלת עולם כי אכן הבן הבנתם לבסוף את השוני בו רואים הנכם את הדברים. ויחד עם זאת אהובים, חייב הנני לציין את שהוא אקסיומה יקומית, אהובים –
12 מרחבי אור נעלים לה לפלנטת 'ארץ' אשר במערך הכוכבים 'ארץ' לו הנכם קוראים 'מערכת השמש', ותו לא.
טלוס ולוקסור וירושלם ואגם טיטיקקה הם רק ארבעה דוגמאות לכך.
12 מרחבי אור, אהובים, כה מלמד הנני אושיות אנוש ואדם, המחוברים ומקושרים בקשר ישיר והדוק ביניהם, מחוברים ומקושרים הינם לא רק לרשת האלקטרו-מגנטית של כל היש ולא רק לקשת האור הקריסטלית אלא גם ובעיקר אל רשת הד.נ.א, אהובים, גם ובעיקר אל רשת המטריקס אשר בימים אלו נפתחה בעבורכם לרווחה.

ברוכים היו אהוביי שלי, ברוכים היו
לכם התודה והברכה על כי כה רבות מקשיבים הנכם ללבבכם ההומה והעורג לדעת אמת
לכם היא התודה והברכה והיּקר.
שלום היו, אהוביי, שלום לכם בחילותיכם, בארמונותיכם שלום.
שלכם באהבה כה רבה מלבבי היקומי אל לבבכם שלכם,
אבאלון Avalon, הוא הנני לכם.
דילוג לתוכן