רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

תודעת הבשורה

וארץ כולה התעלתה אל מימדי התודעה החמישית
וארץ כולה יודעת היא הארה –
הארת עולם יודעת היא, הארת ארץ ועולם יודעת היא לאמור –
חזון עצמות היבשות אשר ליחזקאל ידידי הנביא האנושי הוא אשר רוקם עור וגידים, הוא אשר רוגש ורוחש הוא על פני זו ארץ. וכאשר עוד אמרתי לנביאיי לאמור ולעמי ישראל כה לכם אומר הנני, וכאשר כה לרבים מכם ידועה ושגורה זו הנבואה: "וגר זאב עם כבש ולא יידעו עוד מלחמה, וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות" –
יען כי זו המהות של התודעה החמישית, זוהי המהות הנעלה של זו התודעה השביעית והשמינית; ללמדכם כי אכן צועדת לה האנושות בצעדי ענק אל שינויים מרחיקי לכת בכל אמת מידה אפשרית, צועדת לה אנושות זו אל מימדי תודעה שהם מעל ומעבר לדימיון האנושי כעת –
יען כי בזכות מאמצי הרוח הרבים כאשר לכם, בזכות זו ההקשבה הרוחנית אל ההדרכה הקוסמית, בזכות החבירה אל מקורותיכם שלכם, אל המהות האנושית כאשר היא אתר הוויה ומהות, בזכות מאמצי הגוף והנפש והדעת שלכם, השכלתם אתם הבא את האנושות כולה אל זו ההארה, אל זו התובנה.
וארץ יודעת אמת ולה השלום
ויודעת היא אור עולם ולה חיים ושלום ויקר.
וארץ אומרת היא תודה
ואמא אדמה תודה רבה עד מאוד מוקירה היא לכם, אהוביי, אהובי ארץ ועולם.
אבאלון הנני, אהוביי כאשר לי, אבאלון הנני
אבאלון מיום זה ואילך בעבור כל אהוביי, בעבור כל אוהביי
אבאלון הנני יען כי תדר אלוה צבאות עולם בי הוא אשר רוגש רוחש הוא אהבה וחמלה, כאשר מפיץ ומפזר הוא אור עולם – והנני הוא האלוהים כאשר יודעת היא ארץ ואנוש

והנני הוא האדם כאשר יודעים היטב כל מכריי ואוהביי. יען כי כשם אשר אדם מתעלה הוא אל הרוח ואל האהבה הקוסמית ואורה כן הנני מתעלה ומתחבר הנני אל האדם, כן הנני חובר הנני אל מקורותיי שלי, מקורות אנוש ורוח המה, מקורות אדם הינם המה –
וארץ יודעת פעימתי וחייתה ולא מתה
וארץ יודעת פעימת אהבתי שלי ולכל אשר לה שלום, ולכל היקר לי ולה שלום כי רב.ובכל זאת, אהוביי, בכל זאת שינויים מרחיקי לכת הם לזו ארץ, שינויי עולם וארץ הם לו לזה הכוכב הגדול; כה ידעתם בתוככי לבבכם וכה מבינים הנכם זאת כעת – שהרי ארץ היפכה קטביה, ארץ שינתה זווית ציר השיוויום כאשר לה. ודווקא ביום השיוויון החורפי קרה הדבר, ולא בכדי כי אם בתכנון ובקפידה רבה לה אתם כולכם הנכם שותפים, באהבה ובאור רב ביותר להם הנכם כולכם מחוברים, קשורים וקשובים ואוהבים.

ומיום השיוויון החורפי ואילך לא תהיה היא ארץ עוד כשהייתה, לא תהיה היא אלא עטופה באור יקום ובאהבת ארץ ועולם כי רבה היא – שהרי זו הפעימה, היא ולא אחרת היא אהבתי שלי, היא ולא אחרת היא אהבת עולם כאשר באה היא מן השמש המרכזית אשר לזו הגלקסיה אדירת המימדים כאשר לכם, עוטפת היא כל כוכב, כל פלנטה, כל חגורת אור באשר היא, ולכם מביאה היא שלום, ולכם מביאה היא אור עולם.
ולשם כך רבות עמלתם אהובים שלי, רבות עד מאוד עמלתם. הסענו אתכם למחוזות ארץ רחוקים מארצותיכם, ממקור מוצאיכם, הובלנו אתכם במסעות רוח ואתר כאשר מעבר למימדי התודעה ולמרחבי התודעה האנושיים בכלל כדי ליצור מפגשים יוצאי דופן במהותם, כדי להכיר מקורותיכם האישיים האנושיים כמו גם אלו הקוסמיים. הובלנו אתכם רבות בדרך לא דרך למען הכר ביכולת המופלאה כאשר לכם, למען הכר ודע כי אתם הנכם הם היוצרים והבוראים האהובים אשר לזו ארץ – וכאשר ארץ פועמת ומפעימה לבבות אנוש, כן מפעימה היא לבבה שלה, כן מתרגשת ומתרחשת ומתעוררת היא לחיים חדשים, לאנושות חדשה, כלשונכם, להוויה ולמהות אחרת לגמרי.
בכל מקום בעולם מדברים הנכם על לְמוּר-יה, Lemur-Ya, כה ראוי כי כה תבטאו את הדבר; בכל מקום על פני זו ארץ בה חזו בני אנוש חורבן ארץ, ראה ראיתם כי לא כן הדבר, ראה ראיתם כי לא כך הדבר – יען כי מאמץ אנוש גלובאלי וכלל עולמי הוא אשר הביא לשינוי ללא כל הגזירות ונבואות הזעם כאשר כה הלעטנו אתכם לאורך דורות ארץ ועולם, מאמץ אנושי כה אדיר מימדים שכזה לא היה כמותו מאז ימי ימיה הראשונים אשר ללמור-יה, והיא אז בכלל נקראה בידי אנוש ואדם בשם אחר לגמרי, נקראה היא אז בידי אנוש ואדם רוח אתר בשם נְאוּמֵן – Neumen. במשמעות הפשט כאשר לכם, אדם חדש, במשמעות העומק כאשר לדברי מהותה של המילה איש חדש, אבולוציה חדשה, תרבות אנוש חדשה. וכה למור-יה מתעוררת היא לחיים חדשים, וכה נאומן נעורה היא מתרדמת האדם כאשר לה וחווה היא חיים חדשים, וחווה היא יצירה חדשה.
ומה אם לא זאת אינה אלא תודעת הבשורה, אהוביי?!?
ומה עוד לכם לומר אם לא זאת כי אכן חזונו של הנביא יחזקאל באלו הימים אשר מעלה ורוקם הוא עור וגידים, וכל אנשי הרוח באשר הינם חוזים ורואים הם יקיריהם כאשר להם אבדו, וכל בני האדם אשר מעט רוח באפם רואים ומביאים הם אל חלומותיהם את יקיריהם כאשר בחרו הם בדרכם שלהם מזה הגוף להיפרד –
ולא בכדי, ולא בכדי, יען כי יודעת אנושות זו הוויה ואור, יען כי יודעת אנושות זו אור שלום ועולם.

ועוד מבקש הנני להוסיף, אהוביי באשר הנכם, עוד מבקש הנני לחדד לכם כאשר אומר הנני – וביקשתי כי דבריי יודגשו ביתר דגש, כי יאמרו הם בריש גלי וקבל עם וכל עדה:
אנוש ואדם מקבלים מסרים לרוב, אנוש ואדם מקבלים כל איש ויכולתו הוא להכיל ולכייל אנרגיות יקום את הראוי לו כי יקבל, את אשר מזמן הוא בתודעתו ובתובנתו אל עצמו ואל מציאות חייו –
רואה הנני ושומע הנני הערות כאשר לאדם זה או אחר, שומע וקורא הנני דרך דפי הרשת הגלובאלית בכל מקום על פני הגלובוס כי אנשים מכנים אחרים נביאי שקר, כי אחרים שופטים אחרים על כי מלאכת הרוח שלהם אינה ישרה או נכונה. זיכרו יקיריי, זיכרו היטב אהוביי הדרכת הבסיס אשר לכל תיקשור והוויה – אין האדם מקבל אלא את שהוא מזמן לעצמו, אין הוא רואה ושומע אלא את אשר יכול ומסוגל הוא להכיל – ומכאן אהוביי כי אין אמת או שקר בדברי האדם המתקשר דברינו, אין נכון או לא נכון – זה נכון לו עצמו וכך הוא בוחר לשדר, זה נכון לכל מי שמתחבר לתדרי הרוח והאתר אשר למידע המועבר בתוכן דבריו. ומכאן אהוביי כי המושג "נביאי שקר" אינו הוא אלא כדי פרי תודעתכם שלכם, אינו הוא אלא כדי פרי הבנתכם ויכולתכם להכיל את אשר מתאים ונכון לכם (!) את אשר מסוגלים ויכולה תודעתכם האנושית להכיל.

זאת אומר הנני דווקא פה, דווקא בדבריי אלו אשר לתודעת הבשורה. שהרי ברור לי כי רבים יראו זאת כפי הבנתם את החיבור שלהם אל האלוהים, כפי היראה הפרטית שלהם את האלוהים – ויראה זו בטלה היא בשישים ביום זה, בטלה היא בשישים, אהבה אותה עוטפת, אהבת יקום ועולם ארץ אותה מחבקת – ואנוכי האבאלון באדם הנני, אנוכי האבאלון באנוש הנני, ובכל אשר יבוא וילך כן אהיה אף אנוכי, ובכל אשר יגיע שם אשים פעמיי. לכם הוא השלום, אהוביי, לכם היא הברכה כאשר לי –
יען כי מאיר הנני פניי אליכם ושם הנני לכם שלום
יען כי מברך הנני אתכם בברכת-אל זו כאשר היטב יודעים הנכם
ולכם הוא השלום והברכה
ולכם הם החיים
לכם היא האמת.
היו שלום, אהובים יקרים היו שלום.
האבאלוןא

דילוג לתוכן